Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng về xử lý, giải quyết đơn thư
Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng về xử lý, giải quyết đơn thư 14/05/2024 | 15:42 Sáng 14/5, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng về xử lý và giải quyết đơn thư; phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy dự hội nghị.
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động 13/05/2024 | 15:28 Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL” được Bộ VHTTDL triển khai đồng bộ, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn ngành. Qua đó, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức ngành VHTTDL tham gia phòng ngừa, phòng chống vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực VHTTDL; đặc biệt trên mạng Internet, trong gia đình, cộng đồng khu dân cư.
Tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ VHTTDL năm 2024
Tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ VHTTDL năm 2024 10/05/2024 | 10:59 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024.
Nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
Nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch 06/05/2024 | 15:41 Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị truyền thông nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư tại tỉnh Lào Cai.
Tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu
Tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu 06/05/2024 | 15:41 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1194/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đề xuất lập quỹ xã hội hóa để thu mua kịp thời những cổ vật Việt Nam bán ở nước ngoài
Đề xuất lập quỹ xã hội hóa để thu mua kịp thời những cổ vật Việt Nam bán ở nước ngoài 22/04/2024 | 08:01 Đó là ý kiến của bà Huỳnh Ngọc Vân - Giám đốc Bảo tàng Áo dài tại Hội thảo góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức vào chiều 19/4.
Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 17/04/2024 | 08:17 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2024/NĐ-CP quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Kế hoạch tổ chức Hội thi
Kế hoạch tổ chức Hội thi "Gia đình Hạnh phúc" tỉnh Yên Bái 16/04/2024 | 16:06 Hội thi "Gia đình Hạnh phúc" tỉnh Yên Bái dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 6 năm 2024 tại thành phố Yên Bái.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 16/04/2024 | 08:55 Về 04 dự án (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, (2) Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); (3) Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); (4) Luật Nhà giáo, Ủy ban Pháp luật, Thường trực các Ủy ban thẩm tra nội dung nhất trí với đề nghị của Chính phủ bổ sung 04 dự án Luật này vào Chương trình năm 2024, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9.
Cấp thiết phải sửa Luật Quảng cáo - Bài 5: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khai thác ngành kinh doanh năng động
Cấp thiết phải sửa Luật Quảng cáo - Bài 5: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khai thác ngành kinh doanh năng động 15/04/2024 | 09:00 Cùng với việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp với thực tiễn hiện nay, theo các chuyên gia, nhà quản lý, để tạo điều kiện cho ngành Quảng cáo phát triển đúng với tiềm năng, lợi thế sẵn có, trở thành một "mắt xích" quan trọng cho nền công nghiệp văn hóa cần phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi): Chính sách về bảo tàng, nghệ nhân nhận được nhiều sự quan tâm
Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi): Chính sách về bảo tàng, nghệ nhân nhận được nhiều sự quan tâm 15/04/2024 | 07:46 Dự án Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi) dự kiến được Bộ VHTTDL thừa ủy quyền của Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 diễn ra sắp tới. Tại Phiên họp lần thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự Luật này.
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu 12/04/2024 | 10:36 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu.
Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Hương ước, quy ước
Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Hương ước, quy ước 11/04/2024 | 16:44 Ngày 10/4, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 978/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Hương ước, quy ước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc
Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc 11/04/2024 | 15:45 Sáng 11/4, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi)”.
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong
lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 10/04/2024 | 16:54 Ngày 9/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 945/QĐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cấp thiết phải sửa Luật Quảng cáo - Bài 1: Khắc phục bất cập để theo kịp xu thế phát triển
Cấp thiết phải sửa Luật Quảng cáo - Bài 1: Khắc phục bất cập để theo kịp xu thế phát triển 08/04/2024 | 08:34 Trước những yêu cầu cấp bách từ thực tiễn, để theo kịp xu thế phát triển hiện nay, việc phải triển khai đồng bộ các giải pháp trong đó quan trọng là hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển hơn nữa lĩnh vực Quảng cáo đầy tiềm năng là một nhu cầu hết sức cấp thiết.
Điều kiện xét tặng
Điều kiện xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật 06/04/2024 | 20:42 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2024/NĐ-CP quy định chi tiết xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật.
Hưng Yên: Hội nghị tập huấn Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Hưng Yên: Hội nghị tập huấn Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 05/04/2024 | 14:59 Ngày 03/4, tại Khách sạn Thái Bình (thành phố Hưng Yên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho 350 đại biểu là cán bộ, công chức phụ trách công tác gia đình các cấp.
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL 04/04/2024 | 15:08 Bộ VHTTDL đang dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.
Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi Cộng tác viên giỏi về văn hóa gia đình tỉnh Hà Nam lần thứ nhất, năm 2024
Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi Cộng tác viên giỏi về văn hóa gia đình tỉnh Hà Nam lần thứ nhất, năm 2024 03/04/2024 | 09:44 Với mục đích giúp các cộng tác viên (CTV) về văn hóa gia đình có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao trình độ công tác ở cơ sở; phát triển đội ngũ CTV gia đình tại cơ sở và triển khai sâu rộng các nội dung cơ bản, cốt lõi của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong cán bộ và nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam phối hợp với UBND thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi Cộng tác viên giỏi về văn hóa gia đình tỉnh Hà Nam lần thứ nhất, năm 2024 với chủ đề: “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”.
Luật Di sản văn hóa (sửa đổi): Di sản tư liệu sẽ được bảo vệ bằng công cụ pháp lý
Luật Di sản văn hóa (sửa đổi): Di sản tư liệu sẽ được bảo vệ bằng công cụ pháp lý 02/04/2024 | 10:29 Việt Nam đã có 18 năm là quốc gia thành viên tham gia Chương trình Ký ức thế giới. Nhưng ở trong nước, di sản tư liệu vẫn chưa có hành lang pháp lý để bảo vệ và phát huy giá trị. Việc đề nghị đưa di sản tư liệu vào Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) lần này nhằm khắc phục những bất cập khi loại hình di sản này chưa được quy định trong hệ thống pháp luật của Việt Nam.
Chấm dứt hiệu lực của một số văn bản quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thư viện
Chấm dứt hiệu lực của một số văn bản quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thư viện 01/04/2024 | 14:37 Các văn bản sẽ hết hiệu lực thi hành theo Quyết định số 734/QĐ-BVHTTDL ngày 26/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Chính sách mới có hiệu lực từ 4/2024
Chính sách mới có hiệu lực từ 4/2024 01/04/2024 | 11:21 Trong tháng 4/2024, một số chính sách về xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang"… có hiệu lực.
Sửa đổi thủ tục cấp phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể
Sửa đổi thủ tục cấp phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể 16/03/2024 | 23:21 Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.
Hoàn thiện các quy định về hoạt động nhiếp ảnh và thành lập, hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
Hoàn thiện các quy định về hoạt động nhiếp ảnh và thành lập, hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam 06/03/2024 | 13:45 Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 đã góp phần hoàn thiện các quy định về hoạt động nhiếp ảnh và về thành lập, hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.
Chính phủ chỉ đạo triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024
Chính phủ chỉ đạo triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024 06/03/2024 | 09:24 Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động xây dựng, ban hành các văn bản quy định và thực hiện các công việc cụ thể được giao để triển khai chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024 theo đúng kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ quy định.
Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị, xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ
Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị, xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ 27/02/2024 | 11:02 Nghị định số 18/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.
Chính phủ thảo luận về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)
Chính phủ thảo luận về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) 27/02/2024 | 11:01 Ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2024 với 11 nội dung quan trọng.
Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả
Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả 19/02/2024 | 16:48 Bộ VHTTDL đã có văn bản số 575/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2024.
Dự kiến giám sát về tình hình triển khai thi hành Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo trong năm 2024
Dự kiến giám sát về tình hình triển khai thi hành Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo trong năm 2024 19/02/2024 | 08:14 Về một số hoạt động nổi bật liên quan đến lĩnh vực văn hóa trong năm 2024, ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết, Ủy ban dự kiến tổ chức giám sát về tình hình triển khai thi hành Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo... tổ chức 1 hội thảo về văn hóa với chủ đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao”.
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 26/01/2024 | 08:34 Bộ VHTTDL đã có Quyết định 134/QĐ-BVHTTDL về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
Lấy ý kiến Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động mỹ thuật
Lấy ý kiến Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động mỹ thuật 05/01/2024 | 10:08 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.
Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức KTKT và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu; hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập
Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức KTKT và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu; hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập 02/01/2024 | 12:30 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Thông tư số 16/2023/TT-BVHTTDL về việc ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập.
Từ ngày 01/01/2024: Thực hiện mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP
Từ ngày 01/01/2024: Thực hiện mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP 29/12/2023 | 11:09 Sau thời gian thực hiện việc giảm tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 theo Nghị định số 94/2021/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP.
Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 28/12/2023 | 07:45 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 4026/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024.
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật vừa được Quốc hội thông qua
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật vừa được Quốc hội thông qua 26/12/2023 | 14:55 Ngày 25/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì buổi họp báo.
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 26/12/2023 | 09:47 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4005/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, chú trọng các chính sách, pháp luật
Hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, chú trọng các chính sách, pháp luật 25/12/2023 | 08:02 Trong những năm qua, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch luôn bám sát, cụ thể hoá chủ trương của Đảng, và pháp luật của Nhà nước. Các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành trong quá trình xây dựng, hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, chú trọng các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm, hoặc cần định hướng dư luận xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách, soạn thảo văn bản, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và thực thi chính sách.
Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý của Bộ VHTTDL
Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý của Bộ VHTTDL 23/12/2023 | 20:52 Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1647/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.
Phổ biến các chính sách, pháp luật đã ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ năm 2023
Phổ biến các chính sách, pháp luật đã ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ năm 2023 21/12/2023 | 08:01 Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật phòng, chống bạo lực gia đình... trong những năm qua luôn được Bộ VHTTDL chú trọng, tổ chức thực hiện và đem lại những hiệu quả nhất định.
Chú trọng việc triển khai các Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022 - 2027” của Thủ tướng Chính phủ
Chú trọng việc triển khai các Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022 - 2027” của Thủ tướng Chính phủ 18/12/2023 | 08:00 Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022 - 2027” theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/08/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL ngành VHTTDL giai đoạn 2022 - 2026" theo Quyết định số 3853/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Bộ VHTTDL đã triển khai nhiều hoạt động PBGDPL phù hợp với điều kiện thực tiễn, phát huy sức mạnh, lợi thế của Ngành trong triển khai các đề án.
Thủ tướng: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quản lý lễ hội dịp Tết Nguyên đán
Thủ tướng: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quản lý lễ hội dịp Tết Nguyên đán 16/12/2023 | 08:16 Thủ tướng giao Bộ VHTTDL tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quản lý lễ hội của địa phương trước, trong và sau Tết Nguyên đán; kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, mê tín dị đoan.
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao 15/12/2023 | 14:09 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao.
Chủ động phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành
Chủ động phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành 15/12/2023 | 08:00 Nhằm mục đích quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới đến các cán bộ, công chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch, gắn việc tuyên truyền, phổ biến với thi hành pháp luật, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, PBGDPL theo chuyên đề, đối tượng, địa bàn đảm bảo kịp thời, phù hợp với điều kiện và đặc thù của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
Sửa quy định đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan
Sửa quy định đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan 14/12/2023 | 08:59 Chính phủ ban hành Nghị định 89/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 14/12/2023 | 08:11 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
Tổ chức truyền thông từ sớm, từ xa chính sách, pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
Tổ chức truyền thông từ sớm, từ xa chính sách, pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 13/12/2023 | 15:43 Bộ VHTTDL vừa có Báo cáo Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quảng cáo
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quảng cáo 13/12/2023 | 10:24 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3808/QĐ-BVHTTDL ngày 11/12/2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa
Quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa 13/12/2023 | 10:16 Chính phủ ban hành Nghị định 86/2023/NĐ-CP quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu".
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và định mức KT-KT và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ về phòng, chống doping
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và định mức KT-KT và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ về phòng, chống doping 12/12/2023 | 09:57 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và định mức KT-KT và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao.
UBTVQH xem xét đề nghị bổ sung nhiều dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2024
UBTVQH xem xét đề nghị bổ sung nhiều dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2024 12/12/2023 | 07:59 UBTVQH vừa có thông báo về triển khai Phiên họp thứ 28 của UBTVQH, dự kiến diễn ra trong 3 ngày (ngày 13, 14 và 18/12/2023) để xem xét nhiều nội dung quan trọng.
Ban hành Thông tư Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước
Ban hành Thông tư Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước 08/12/2023 | 11:00 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BVHTTDL về việc quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước.
Biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
Biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam 08/12/2023 | 08:57 Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị bạo lực gia đình được bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ nhu cầu thiết yếu; chăm sóc, điều trị; trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với hành vi bạo lực gia đình theo quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
Tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch
Tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch 07/12/2023 | 11:28 Đó là một trong những tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng được quy định cụ thể đối với dịch vụ tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch đang được Bộ VHTTDL dự thảo Thông tư.
Tiêu chuẩn mới xét tặng danh hiệu
Tiêu chuẩn mới xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" 06/12/2023 | 16:59 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. Trong đó quy định cụ thể tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; quy định chi tiết cách tính thành tích, thời gian và đối tượng đặc thù.
Hoàn thiện cơ sở pháp lý trong việc xét tặng danh hiệu
Hoàn thiện cơ sở pháp lý trong việc xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 06/12/2023 | 16:58 Thời gian qua, việc xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể đã góp phần động viên các nghệ nhân tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, gìn giữ và truyền dạy cho thế hệ trẻ những giá trị di sản mà họ đang nắm giữ, đóng góp quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.
Các loại bất động sản có công năng phục vụ mục đích văn hoá, thể thao, du lịch được đưa vào kinh doanh
Các loại bất động sản có công năng phục vụ mục đích văn hoá, thể thao, du lịch được đưa vào kinh doanh 06/12/2023 | 14:25 Các loại bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định gồm công trình xây dựng có sẵn, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, bao gồm công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú, công nghiệp và công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp...
Phát triển giá trị tài nguyên du lịch phải đi đôi với việc bảo vệ và tôn tạo
Phát triển giá trị tài nguyên du lịch phải đi đôi với việc bảo vệ và tôn tạo 06/12/2023 | 14:07 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch; tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch.
Xây dựng bài bản, khoa học các hoạt động truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình
Xây dựng bài bản, khoa học các hoạt động truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình 06/12/2023 | 12:45 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai cung cấp các sản phẩm truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.
Bổ sung Danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu vào các danh hiệu về văn hóa
Bổ sung Danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu vào các danh hiệu về văn hóa 06/12/2023 | 08:29 Luật Thi đua, khen thưởng vừa bổ sung Danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu vào các danh hiệu về văn hóa. Trên cơ sở rà soát, đánh giá thực tiễn cũng như ý kiến của các địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bổ sung khung tiêu chuẩn đối với danh hiệu mới này.
Đề xuất nâng mức phụ cấp, bồi dưỡng đối với viên chức lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
Đề xuất nâng mức phụ cấp, bồi dưỡng đối với viên chức lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 05/12/2023 | 19:03 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất điều chỉnh mức phụ cấp từ 15% lên 25% và từ 20% lên 30% đối với viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 04/12/2023 | 14:35 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3698/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.
Bảo đảm cập nhật, kịp thời triển khai các hoạt động phát hiện, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình
Bảo đảm cập nhật, kịp thời triển khai các hoạt động phát hiện, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình 04/12/2023 | 11:10 Đó là một trong những tiêu chí hoạt động của Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) nhằm nhanh chóng can thiệp để giải tỏa hoặc làm chấm dứt hành vi bạo lực gia đình (BLGĐ) gây tổn thương hoặc có khả năng gây tổn thương về thể xác, tinh thần, kinh tế đối với thành viên gia đình.
Hoàn thiện các quy định chi tiết về khung tiêu chuẩn, quy trình xét tặng các danh hiệu văn hóa
Hoàn thiện các quy định chi tiết về khung tiêu chuẩn, quy trình xét tặng các danh hiệu văn hóa 04/12/2023 | 08:51 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn, tổ dân phố văn hóa, Xã, phường, thị trấn tiêu biểu.
Cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực thư viện
Cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực thư viện 01/12/2023 | 16:02 Thông tư số 07/2023/TT-BVHTTDL được Bộ VHTTDL ban hành đã quy định rõ việc bảo đảm cập nhật, kịp thời các chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực thư viện; các chuẩn nghiệp vụ, công nghệ mới về thư viện.
Tuyên truyền rộng rãi về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) để nâng cao nhận thức người dân
Tuyên truyền rộng rãi về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) để nâng cao nhận thức người dân 01/12/2023 | 11:30 Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương cho rằng, để Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền luôn phải đi trước một bước. Cần phải tuyên truyền rộng rãi về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) để nhân dân biết và thực hiện.
Tập huấn, bồi dưỡng chuyển đổi số trong công tác truyền thông chính sách, pháp luật ngành VHTTDL
Tập huấn, bồi dưỡng chuyển đổi số trong công tác truyền thông chính sách, pháp luật ngành VHTTDL 29/11/2023 | 16:52 Ngày 29/11, tại Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo điện tử Tổ Quốc (Bộ VHTTDL) tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyển đổi số trong công tác truyền thông chính sách, pháp luật ngành VHTTDL.
Phát huy bản sắc văn hóa góp phần đẩy lùi hủ tục lạc hậu
Phát huy bản sắc văn hóa góp phần đẩy lùi hủ tục lạc hậu 24/11/2023 | 09:41 Ngày 23.11, Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTTDL Đắk Nông, UBND huyện Cư Jút tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu, cho học viên là cán bộ văn hoá xã và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.
Tập huấn công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
Tập huấn công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 16/11/2023 | 15:15 Vừa qua, tại huyện A Lưới, Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chủ trì khai mạc Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu, cho cán bộ văn hoá xã và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới.
Bộ VHTTDL: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính
Bộ VHTTDL: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính 16/11/2023 | 10:38 Chiều 15.11, tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Bộ VHTTDL tổ chức Tọa đàm về công tác cải cách hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính với chủ đề “Triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27.10.2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp”. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông dự và chỉ đạo Tọa đàm.
Bình Định: Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch
Bình Định: Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch 08/11/2023 | 09:41 Sáng 7/11, Sở Du lịch Bình Định tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch cùng các văn bản khác có liên quan.
Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 07/11/2023 | 08:33 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, nêu rõ quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình.
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động lễ hội
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động lễ hội 06/11/2023 | 16:33 Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, Bộ VHTTDL mới đây đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, tiếp tục từng bước đưa hoạt động lễ hội đi vào nề nếp.
Tổ chức Tọa đàm về công tác cải cách hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Tổ chức Tọa đàm về công tác cải cách hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 03/11/2023 | 10:17 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 3238/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức Tọa đàm về công tác cải cách hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai hỗ trợ các hoạt động của mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai hỗ trợ các hoạt động của mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình 01/11/2023 | 10:48 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai hỗ trợ các hoạt động của mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình.
Tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vùng đồng bào DTTS tại Đắk Lắk
Tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vùng đồng bào DTTS tại Đắk Lắk 26/10/2023 | 17:11 Sáng 26/10, tại TP. Buôn Ma Thuột, Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lớp tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2023.
Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023
Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 26/10/2023 | 15:36 Ngày 26-27/10, tại tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 do Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định tổ chức, hoạt động của Hội đồng nghệ thuật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định tổ chức, hoạt động của Hội đồng nghệ thuật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 26/10/2023 | 12:46 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
Quy định về nhuận bút, thù lao cần khuyến khích đội ngũ sáng tạo
Quy định về nhuận bút, thù lao cần khuyến khích đội ngũ sáng tạo 24/10/2023 | 16:25 Sáng ngày 24/10, Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định 21/2015/NĐ-CP Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư vùng DTTS về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư vùng DTTS về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 20/10/2023 | 16:49 Thực hiện Quyết định số 1603/QĐ-BVHTTDL ngày 22/06/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 19, 20/10/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lớp tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật về công tác xây dựng thực hiện hương ước, quy ước vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại tỉnh Lai Châu.
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Chấn chỉnh hiện tượng quảng bá làm sai lệch di sản
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Chấn chỉnh hiện tượng quảng bá làm sai lệch di sản 17/10/2023 | 09:20 Nhiều trường hợp thực hành, quảng bá di sản phi vật thể sau ghi danh thời gian qua đã khiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa lên tiếng báo động, bởi việc thực hành chưa chuẩn, không đúng nguyên tắc sẽ dẫn đến nguy cơ làm sai lệch di sản.
Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về truyền thông chính sách
Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về truyền thông chính sách 16/10/2023 | 15:47 Sáng 16/10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ngành.
Sửa đổi Luật Di sản văn hóa là cần thiết
Sửa đổi Luật Di sản văn hóa là cần thiết 13/10/2023 | 14:31 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) nhằm điều chỉnh, cụ thể hóa được những vấn đề còn vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.
Thi
Thi "Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng, Khẩu hiệu và Mô phỏng ứng dụng điện tử của Bộ pháp điển Việt Nam" 12/10/2023 | 09:44 Thực hiện Kế hoạch công bố Bộ pháp điển Việt Nam, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam". Cuộc thi nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới Lễ công bố Bộ pháp điển Việt Nam, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2023.
Sau năm 2024, tiếp tục điều chỉnh tăng lương để bù trượt giá
Sau năm 2024, tiếp tục điều chỉnh tăng lương để bù trượt giá 11/10/2023 | 16:42 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ 4 thuộc lĩnh vực Nội vụ.
Trình Quốc hội xem xét ban hành một số cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ thực hiện Chương trình MTQG
Trình Quốc hội xem xét ban hành một số cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ thực hiện Chương trình MTQG 09/10/2023 | 16:57 Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết tình hình triển khai các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2023 và giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, diễn ra ngày 28/8, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG Trần Lưu Quang thông tin như trên.
Những chính sách nào được đề xuất sửa đổi, bổ sung trong công tác dân tộc?
Những chính sách nào được đề xuất sửa đổi, bổ sung trong công tác dân tộc? 09/10/2023 | 16:55 Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách như: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân cư; chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số; chính sách phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023
Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023 03/10/2023 | 19:07 Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung và công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành, tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) năm 2023.
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Quy định và hướng dẫn triển khai cung cấp các sản phẩm truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Quy định và hướng dẫn triển khai cung cấp các sản phẩm truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình 03/10/2023 | 11:21 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai cung cấp các sản phẩm truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.
Bộ VHTTDL sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ về truyền thông chính sách cho cán bộ
Bộ VHTTDL sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ về truyền thông chính sách cho cán bộ 03/10/2023 | 07:37 Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Ngành.
Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL
Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL 21/09/2023 | 11:42 Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định số 55/2019/NĐ-CP), căn cứ Quyết định số 33/QĐ-BVHTTDL ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Vĩnh Long: Kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành du lịch
Vĩnh Long: Kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành du lịch 20/09/2023 | 10:43 Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức kiểm tra hoạt động các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít.
Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội
Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội 13/09/2023 | 14:52 Ngày 12/9, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3811/BVHTTDL-VHCS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
Tập trung đánh giá tác động của các văn bản ban hành sai để đề xuất xử lý nghiêm sai phạm
Tập trung đánh giá tác động của các văn bản ban hành sai để đề xuất xử lý nghiêm sai phạm 12/09/2023 | 15:07 Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 26, sáng 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).
Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023
Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 07/09/2023 | 11:07 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 3664/BVHTTDL-PC về việc hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 (Ngày pháp luật Việt Nam) năm 2023.
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Siết quản lý kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Siết quản lý kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường 06/09/2023 | 21:06 Thực tế công tác quản lý karaoke, vũ trường tại nhiều địa phương trong cả nước thời gian qua cho thấy, bên cạnh những chuyển biến vẫn còn bộc lộ nhiều khoảng trống pháp lý cần hoàn thiện. Hội nghị mới đây đánh giá công tác triển khai thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường tiếp tục đặt ra những vấn đề nóng trong công tác quản lý lĩnh vực này.
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Nâng cao nhận thức bảo vệ, tôn trọng tác quyền
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Nâng cao nhận thức bảo vệ, tôn trọng tác quyền 05/09/2023 | 09:50 Vấn nạn xâm phạm bản quyền lâu nay vẫn là câu chuyện nói hoài, nói mãi và dù có nhiều giải pháp đã được đưa ra thì những vụ việc xâm phạm cụ thể, ở từng lĩnh vực trong đời sống văn học nghệ thuật vẫn nhiều như… cơm bữa. Nhiều tác giả than phiền khi họ phải tốn nhiều thời gian, công sức để đòi lại lợi ích, bảo vệ tác quyền cho bản thân. Tuy nhiên, một nguyên nhân phổ biến của thực trạng này chính là việc các tác giả còn thờ ơ đăng ký tác quyền cho chính đứa con tinh thần của mình.
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 02/08/2023 | 15:02 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Bến Tre: Triển khai văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực đất đai và môi trường trong phát triển du lịch
Bến Tre: Triển khai văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực đất đai và môi trường trong phát triển du lịch 26/07/2023 | 13:27 Ngày 25/7/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy định về thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thủ tục môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch.
Nâng cao trình độ, nghiệp vụ về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho công chức ngành VHTTDL
Nâng cao trình độ, nghiệp vụ về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho công chức ngành VHTTDL 21/07/2023 | 22:11 Ngày 20/7, tại TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Vụ Pháp chế phối hợp với Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật ngành VHTTDL năm 2023.
Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong chuyển đổi số ngành thư viện
Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong chuyển đổi số ngành thư viện 13/07/2023 | 14:55 Ngày 13/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Chương trình Tập huấn với chủ đề "Thực thi quyền tác giả trong chuyển đổi số ngành thư viện".
Hành vi gian dối trong đăng ký bản quyền sẽ bị phạt nặng
Hành vi gian dối trong đăng ký bản quyền sẽ bị phạt nặng 13/07/2023 | 08:08 Chiều ngày 12/7, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội Nghị tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02/06/2023 quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và công tác đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
Lưu ý quan trọng liên quan đến Căn cước công dân mà Công an khuyến cáo người dân cần biết
Lưu ý quan trọng liên quan đến Căn cước công dân mà Công an khuyến cáo người dân cần biết 10/07/2023 | 08:18 Thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip đem đến nhiều tiện lợi hơn khi sử dụng so với chứng minh nhân dân. Tuy nhiên, người dùng vẫn cần lưu ý trong quá trình sử dụng.
Tổ chức Hội Nghị tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 08 quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và công tác đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Tổ chức Hội Nghị tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 08 quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và công tác đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 09/07/2023 | 19:07 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định 1737 về việc tổ chức Hội Nghị tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 08/2023/TTBVHTTDL ngày 02/06/2023 quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và công tác đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
Người lao động sẽ không được hưởng những khoản tiền dưới đây nếu lựa chọn rút BHXH một lần
Người lao động sẽ không được hưởng những khoản tiền dưới đây nếu lựa chọn rút BHXH một lần 08/07/2023 | 09:15 Nhiều người lao động đang có xu hướng lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần (BHXH) thay vì chờ đến tuổi nhận lương hưu. Bài viết dưới đây sẽ so sánh trường hợp NLĐ nhận BHXH một lần với việc nhận lương hưu hằng tháng.
Những trường hợp sẽ bị khóa tài khoản định danh điện tử người dân cần biết
Những trường hợp sẽ bị khóa tài khoản định danh điện tử người dân cần biết 05/07/2023 | 08:31 Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 19 Nghị định 59/2022/NĐ-CP đã quy định về những trường hợp khóa tài khoản định danh điện tử.
Bảng lương mới của công chức, viên chức áp dụng từ hôm nay
Bảng lương mới của công chức, viên chức áp dụng từ hôm nay 01/07/2023 | 17:14 Từ ngày 1/7, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành.
Bộ VHTTDL: Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu
Bộ VHTTDL: Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu 01/07/2023 | 11:26 Từ ngày 29.6 đến 1.7, tại Thành phố Lạng Sơn đã diễn ra Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật ngành VHTTDL năm 2023 và Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến Nghị định số 17/2023/NĐ-CP và Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định thay thế nghị định số 131/2023/NĐ-CP đối với các tỉnh khu vực phía Bắc. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt dự và phát biểu khai mạc các Hội nghị.
Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh
Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh 28/06/2023 | 08:15 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1651/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh.
Phổ biến giáo dục pháp luật về VHTTDL cho đồng bào dân tộc thiểu số cần dung dị, đơn giản nhưng sâu sắc và giàu thông điệp
Phổ biến giáo dục pháp luật về VHTTDL cho đồng bào dân tộc thiểu số cần dung dị, đơn giản nhưng sâu sắc và giàu thông điệp 27/06/2023 | 17:02 Ngày 27/6, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hoá, thể thao, du lịch cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới phía Bắc".
Tăng lương cơ sở từ 1/7 và những khoản tiền người lao động sẽ được hưởng tăng thêm
Tăng lương cơ sở từ 1/7 và những khoản tiền người lao động sẽ được hưởng tăng thêm 26/06/2023 | 16:07 Cùng với việc tăng lương cơ sở, nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động ngoài khu vực nhà nước cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm.
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức đa dạng
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức đa dạng 26/06/2023 | 12:06 Thực hiện định hướng nâng cao hiệu quả truyền thông về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL, thời gian qua, Bộ VHTTDL đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng góp phần mang lại hiệu quả tích cực, hạn chế vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý.
Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ: Cần có nhận thức và đối xử công bằng đối với các loại hình dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường
Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ: Cần có nhận thức và đối xử công bằng đối với các loại hình dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường 16/06/2023 | 09:04 Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ nhấn mạnh, cần có nhận thức và đối xử công bằng đối với các loại hình dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh diễn ra chặt chẽ, an toàn, đúng các quy định pháp luật.
Cuộc thi
Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2023 12/06/2023 | 09:38 Vừa qua, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2023.
Mức lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ thay đổi thế nào từ 01/7/2023?
Mức lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ thay đổi thế nào từ 01/7/2023? 12/06/2023 | 07:32 Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm từ 12,5%-20,8%.
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Kiến nghị, phản ánh của công dân là một
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Kiến nghị, phản ánh của công dân là một "kênh" để ngành VHTTDL nắm bắt tình hình thực tiễn 08/06/2023 | 14:54 Sáng nay (8/6), tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã dự Hội nghị tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.
Bộ VHTTDL: Xử lý đơn là một trong những căn cứ để xét thi đua, khen thưởng
Bộ VHTTDL: Xử lý đơn là một trong những căn cứ để xét thi đua, khen thưởng 08/06/2023 | 14:50 Bộ trưởng Bộ VHTTDL vừa ký Quyết định ban hành Quy chế xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh tại Bộ VHTTDL.
Ba nhóm đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế từ ngày 20/7 tới đây
Ba nhóm đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế từ ngày 20/7 tới đây 05/06/2023 | 14:31 Từ ngày 20/7/2023, có 3 nhóm đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định 29 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.
Phổ biến phim trên không gian mạng: Doanh nghiệp chủ động, tăng trách nhiệm
Phổ biến phim trên không gian mạng: Doanh nghiệp chủ động, tăng trách nhiệm 02/06/2023 | 15:54 Các quy định của pháp luật về quản lý phổ biến phim trên không gian mạng hiện nay hết sức "mở", tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với tổ chức, doanh nghiệp.
Tăng cường huy động nguồn lực xã hội tham gia truyền thông dự thảo chính sách
Tăng cường huy động nguồn lực xã hội tham gia truyền thông dự thảo chính sách 01/06/2023 | 14:36 Để hoạt động truyền thông dự thảo chính sách có hiệu quả, lan tỏa sâu rộng đến được với đông đảo các tầng lớp nhân dân, yêu cầu đặt ra là cần thu hút, huy động được các lực lượng trong xã hội tham gia, đồng hành cùng với các cơ quan chủ trì soạn thảo và hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động truyền thông dự thảo chính sách.
Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản QPPL ngành VHTTDL năm 2023
Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản QPPL ngành VHTTDL năm 2023 31/05/2023 | 11:36 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1371/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023.
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Tạo “đề kháng” từ những chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Tạo “đề kháng” từ những chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa 29/05/2023 | 20:41 Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL, thời gian qua, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL” năm 2023.
Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh: Góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh: Góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 29/05/2023 | 07:34 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào tìm hiểu thị trường, đầu tư.
Đề xuất bổ sung nhóm đối tượng được tăng lương hưu từ ngày 1/7 tới đây
Đề xuất bổ sung nhóm đối tượng được tăng lương hưu từ ngày 1/7 tới đây 22/05/2023 | 08:18 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa hoàn thiện dự thảo nghị định tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2023.
Tổng hợp các khoản trợ cấp tăng từ ngày 01/7/2023 khi tăng lương cơ sở
Tổng hợp các khoản trợ cấp tăng từ ngày 01/7/2023 khi tăng lương cơ sở 20/05/2023 | 19:18 Từ ngày 01/7/2023 sẽ tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng nên nhiều khoản trợ cấp cũng tăng lên.
Nghỉ hưu năm 2023, mỗi tháng sẽ được bao nhiêu tiền lương?
Nghỉ hưu năm 2023, mỗi tháng sẽ được bao nhiêu tiền lương? 20/05/2023 | 09:48 Theo quy định, nếu người lao động đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội (BHXH), nam giới nhận được mức lương hưu bằng 45% tiền lương tháng đóng BHXH, nữ giới nhận 55%. Mức hưởng tối đa là 75% với cả nam, nữ.
Sửa 2 luật để thông qua 1 luật nhằm tạo chính sách thông thoáng về thị thực, lưu trú
Sửa 2 luật để thông qua 1 luật nhằm tạo chính sách thông thoáng về thị thực, lưu trú 19/05/2023 | 17:25 Ông Vũ Huy Khánh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, theo tờ tình Chính phủ, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 1 luật, sửa 2 luật nhằm đưa ra chính sách thông thoáng hơn về trình tự thủ tục, nâng thời hạn thị thực, tăng thời hạn lưu trú.
Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực VHTTDL
Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực VHTTDL 19/05/2023 | 08:47 Ngày 18.5, tại thành phố Nha Trang, Thanh tra Bộ VHTTDL phối hợp với Sở VHTT, Sở Du lịch Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực VHT-DL cho Thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh - thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung (từ Thanh Hóa tới Bình Thuận) và các tỉnh Tây Nguyên; giáo dục, phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp, tổ chức, các nhân hoạt động, kinh doanh trên lĩnh vực VHTTDL trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác truyền thông chính sách tại Bộ VHTTDL
Đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác truyền thông chính sách tại Bộ VHTTDL 18/05/2023 | 16:19 Sáng 18/5, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức buổi Toạ đàm "Trao đổi về tình hình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và việc thực hiện quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ VHTTDL.
Từ 1/7/2023: Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng
Từ 1/7/2023: Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng 16/05/2023 | 09:50 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Cách tính tiền lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2023
Cách tính tiền lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2023 15/05/2023 | 11:50 Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân dự thảo hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
Nghỉ hưu năm 2023, đóng đủ BHXH 26 năm thì được hưởng lương hưu bao nhiêu?
Nghỉ hưu năm 2023, đóng đủ BHXH 26 năm thì được hưởng lương hưu bao nhiêu? 11/05/2023 | 08:37 Kể từ năm 2022 trở đi, số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu để hưởng lương hưu sẽ không tăng nữa. Lao động nữ cần đóng tối thiểu 15 năm và lao động nam cần đóng tối thiểu 20 năm.
Trong tháng 5 sẽ trình Nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở
Trong tháng 5 sẽ trình Nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở 07/05/2023 | 08:52 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ trong tháng 5/2023 để thực hiện được từ 1/7/2023 điều chỉnh lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu đồng, tăng 20,8%.
Bình Dương tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về thể dục thể thao năm 2023
Bình Dương tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về thể dục thể thao năm 2023 29/04/2023 | 06:57 Chiều ngày 28/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực thể dục thể thao.
Cách tính trợ cấp bảo hiểm xã hội thai sản mới nhất từ ngày 1/7/2023
Cách tính trợ cấp bảo hiểm xã hội thai sản mới nhất từ ngày 1/7/2023 28/04/2023 | 13:53 Từ 1/7/2023, với lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng, mức trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nuôi con nuôi của người lao động cũng sẽ là 3,6 triệu đồng cho mỗi con.
Hàng loạt chính sách mới về kinh tế, đất đai sẽ có hiệu lực từ tháng 5/2023 người dân cần lưu ý
Hàng loạt chính sách mới về kinh tế, đất đai sẽ có hiệu lực từ tháng 5/2023 người dân cần lưu ý 28/04/2023 | 07:53 Kể từ tháng 5/2023, hàng loạt chính sách mới về kinh tế, đất đai sẽ có hiệu lực.
Bộ VHTTDL tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
Bộ VHTTDL tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia 25/04/2023 | 21:49 Ngày 25/4, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin tổ chức chương trình "Tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ VHTTDL".
Người lao động được rút BHXH một lần bao nhiêu lần và nếu rút sẽ chịu thiệt gì?
Người lao động được rút BHXH một lần bao nhiêu lần và nếu rút sẽ chịu thiệt gì? 24/04/2023 | 14:26 Một số người lao động (NLĐ) lựa chọn rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần như một phương án “cứu cánh” giải quyết những khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, nếu chọn rút BHXH một lần, NLĐ có thể sẽ chịu thiệt vì những lý do dưới đây.
Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là gì? Vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân bị phạt thế nào?
Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là gì? Vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân bị phạt thế nào? 20/04/2023 | 08:27 Nghị định cũng nghiêm cấm các hành vi xử lý dữ liệu cá nhân để tạo ra thông tin, dữ liệu gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác…
Cấm sóng, cấm mạng, cấm diễn đối với nghệ sĩ, KOLs vi phạm pháp luật
Cấm sóng, cấm mạng, cấm diễn đối với nghệ sĩ, KOLs vi phạm pháp luật 19/04/2023 | 08:47 Các biện pháp xử lý như "cấm sóng", "cấm mạng", "cấm diễn" nhằm mục đích từng bước làm lành mạnh không gian mạng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, nhất là đối với giới trẻ.
Truyền thông chính sách trong xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
Truyền thông chính sách trong xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 18/04/2023 | 09:22 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tổ chức truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo
Tổ chức truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo 18/04/2023 | 07:53 Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo giai đoạn 2023 – 2025".
Nâng cao ý thức thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cho giới trẻ
Nâng cao ý thức thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cho giới trẻ 17/04/2023 | 16:30 Theo đại diện Cục Bản quyền tác giả, thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần quyết định chất lượng và hiệu quả sự sáng tạo trong ngành công nghiệp văn hóa, một ngành được coi là chìa khóa cho sự phát triển của nhiều quốc gia.
Nghiêm cấm cán bộ, công chức can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm giao thông
Nghiêm cấm cán bộ, công chức can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm giao thông 17/04/2023 | 07:41 Chính phủ yêu cầu lực lượng chức năng ưu tiên kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý khi lái xe và các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông...
Đề xuất đổi căn cước công dân thành thẻ căn cước
Đề xuất đổi căn cước công dân thành thẻ căn cước 14/04/2023 | 08:00 Theo Bộ Công an, từ thẻ căn cước không chỉ có ý nghĩa quốc gia mà còn mang tính rộng lớn, hòa đồng quốc tế hơn.
Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại
Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 13/04/2023 | 15:12 04 Mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền từ 13.000 - 32.000 đồng
Đi làm ngày nghỉ bù dịp lễ 30/4 - 1/5 người lao động được tính lương như thế nào?
Đi làm ngày nghỉ bù dịp lễ 30/4 - 1/5 người lao động được tính lương như thế nào? 12/04/2023 | 08:00 Cách tính lương khi đi làm vào ngày nghỉ bù của ngày lễ sẽ khác với mức lương của các ngày lễ.
Góp ý, sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
Góp ý, sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan 10/04/2023 | 08:00 Mới đây, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.
Nghỉ hưu năm 2023, đóng đủ 27 năm BHXH, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?
Nghỉ hưu năm 2023, đóng đủ 27 năm BHXH, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? 08/04/2023 | 18:07 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động đủ tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu.
Cần thiết ban hành nghị định mới, tăng cường xử lý vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
Cần thiết ban hành nghị định mới, tăng cường xử lý vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan 08/04/2023 | 17:58 Sáng 7/4, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.
74 thủ tục hành chính về VHTTDL đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình
74 thủ tục hành chính về VHTTDL đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình 07/04/2023 | 14:14 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 784/QĐ-BVHTTDL ban hành Danh mục thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm 74 thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Dự thảo mới Luật BHXH: Người lao động sắp được đóng BHXH bằng tổng mức lương nhận được?
Dự thảo mới Luật BHXH: Người lao động sắp được đóng BHXH bằng tổng mức lương nhận được? 05/04/2023 | 14:36 Dự thảo sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội mới đây đã đưa ra 2 phương án xác định tiền lương đóng bảo hiểm. Nếu phương án thứ 2 được lựa chọn, quyền lợi về bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động sẽ tăng lên đáng kể.
Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 04/04/2023 | 14:41 Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1167/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.
Danh mục bệnh nghề nghiệp mới nhất 2023 và quyền lợi của người lao động được hưởng
Danh mục bệnh nghề nghiệp mới nhất 2023 và quyền lợi của người lao động được hưởng 03/04/2023 | 08:53 Từ ngày 1/4/2023, COVID-19 được xem là bệnh nghề nghiệp thứ 35. Vậy, người lao động sẽ được hưởng quyền lợi và chế độ như thế nào khi mắc bệnh nghề nghiệp?
Những chính sách mới về BHXH, tiền lương công chức, viên chức áp dụng từ tháng 4/2023
Những chính sách mới về BHXH, tiền lương công chức, viên chức áp dụng từ tháng 4/2023 29/03/2023 | 14:19 Từ 1/4/2023, một số chính sách mới về BHXH, tiền lương sẽ có hiệu lực bao gồm bổ sung thêm bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa...
Người lao động cần làm gì khi bị đóng trùng BHXH?
Người lao động cần làm gì khi bị đóng trùng BHXH? 29/03/2023 | 08:09 Việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bị trùng là lý do khiến rất nhiều người lao động không được giải quyết chế độ bảo hiểm sau khi nghỉ việc. Vậy trong trường hợp bị đóng trùng BHXH tại 2 công ty, người lao động cần làm gì?
Trường hợp nào không phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2023?
Trường hợp nào không phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2023? 28/03/2023 | 08:46 Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra các trường hợp không phải đóng thuế thu nhập cá nhân trong năm 2023.
Bình Thuận: Triển khai Luật Du lịch và các văn bản thi hành Luật
Bình Thuận: Triển khai Luật Du lịch và các văn bản thi hành Luật 27/03/2023 | 14:22 Ngày 26/3 tại TP. Phan Thiết, Sở VHTTDL Bình Thuận đã phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Luật Du lịch 2017, các văn bản thi hành Luật và các nội dung liên quan đến công tác quản lý cơ sở lưu trú du lịch.
Lương 10 triệu đồng, đóng BHXH 2 năm, người lao động sẽ được nhận bao nhiêu tiền nếu rút BHXH một lần?
Lương 10 triệu đồng, đóng BHXH 2 năm, người lao động sẽ được nhận bao nhiêu tiền nếu rút BHXH một lần? 27/03/2023 | 08:51 Người lao động mới chỉ đóng bảo hiểm xã hội 2 năm hoàn toàn có thể rút BHXH 1 lần khi có nhu cầu. Tuy nhiên không phải ai cũng được rút BHXH 1 lần ngay sau khi nghỉ việc.
Dự thảo mới Luật BHXH: Giảm thời gian đóng BHXH xuống còn 15 năm, mức lương hưu sẽ thay đổi ra sao?
Dự thảo mới Luật BHXH: Giảm thời gian đóng BHXH xuống còn 15 năm, mức lương hưu sẽ thay đổi ra sao? 25/03/2023 | 09:43 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Bảo hiểm xã (BHXH) hội (sửa đổi), dự kiến được thông qua vào giữa năm 2024. Theo đó, một trong những đề xuất thay đổi là giảm điều kiện số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.
Dự thảo mới Luật BHXH: Tất cả người lao động sắp có cơ hội nhận lương hưu cao hơn?
Dự thảo mới Luật BHXH: Tất cả người lao động sắp có cơ hội nhận lương hưu cao hơn? 21/03/2023 | 10:21 Mới đây, Bộ Lao động Thương binh Xã hội mới công bố dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội. Hiện Dự thảo đang được lấy ý kiến, dự kiến được thông qua vào giữa năm 2024.
Quán triệt và thực hành sâu sắc quan điểm hương ước là của dân, do dân và vì dân
Quán triệt và thực hành sâu sắc quan điểm hương ước là của dân, do dân và vì dân 18/03/2023 | 12:04 Ngày 17/3, tại Ninh Bình, Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL tổ chức buổi Toạ đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết tính hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
Mức đóng BHXH bắt buộc tối thiểu năm 2023 là bao nhiêu?
Mức đóng BHXH bắt buộc tối thiểu năm 2023 là bao nhiêu? 12/03/2023 | 07:19 Ngoài tiền đoàn phí, tiền thuế thu nhập cá nhân (nếu có), người lao động còn bị trừ một phần tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng. Vậy trong năm 2023, mức đóng BHXH bắt buộc tối thiểu là bao nhiêu?
Đóng BHXH dưới 6 tháng, người lao động được hưởng những quyền lợi gì?
Đóng BHXH dưới 6 tháng, người lao động được hưởng những quyền lợi gì? 10/03/2023 | 08:34 Dù mới chỉ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) dưới 6 tháng, người lao động (NLĐ) vẫn có cơ hội hưởng các quyền lợi sau đây.
Nghỉ hưu năm 2023, đóng đủ 23 năm BHXH, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?
Nghỉ hưu năm 2023, đóng đủ 23 năm BHXH, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? 09/03/2023 | 08:08 Lương hưu là vấn đề nhiều người lao động quan tâm khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Vậy người lao động nghỉ hưu năm 2023, đã đóng 23 năm BHXH sẽ được nhận bao nhiêu lương hưu hàng tháng?
Đề xuất phương án rút BHXH 1 lần: Chưa đủ tuổi nghỉ hưu chỉ được rút không quá 50%
Đề xuất phương án rút BHXH 1 lần: Chưa đủ tuổi nghỉ hưu chỉ được rút không quá 50% 08/03/2023 | 09:33 Dự thảo luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa trình Chính phủ, trong đó đưa ra 2 phương án đối với người lao động khi rút bảo hiểm xã hội một lần.
Đề xuất chỉ được rút 50% bảo hiểm xã hội một lần
Đề xuất chỉ được rút 50% bảo hiểm xã hội một lần 07/03/2023 | 16:23 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án rút bảo hiểm xã hội một lần, trong đó đáng chú ý là phương án người lao động không được rút quá 50% thời gian đóng bảo hiểm xã hội.
Mắc một trong những lỗi này sẽ bị phạt tới 6 triệu đồng khi sử dụng CCCD
Mắc một trong những lỗi này sẽ bị phạt tới 6 triệu đồng khi sử dụng CCCD 06/03/2023 | 15:20 Nghị định 144/2021 đã tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm khi sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) so với quy định cũ.
Xây dựng Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát huy dân chủ ở cơ sở
Xây dựng Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát huy dân chủ ở cơ sở 03/03/2023 | 14:48 Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó, khoản 4 Điều 23 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở giao "Chính phủ quy định chi tiết ...việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư".
Những chính sách nổi bật về nhân sự, việc làm, thủ tục hành chính có hiệu lực từ tháng 3/2023
Những chính sách nổi bật về nhân sự, việc làm, thủ tục hành chính có hiệu lực từ tháng 3/2023 01/03/2023 | 09:00 Trong tháng 3/2023, nhiều chính sách mới, trong đó có các chính sách về nhân sự và việc làm sẽ chính thức có hiệu lực.
Người lao động có được truy lĩnh BHTN khi đã rút BHXH một lần không?
Người lao động có được truy lĩnh BHTN khi đã rút BHXH một lần không? 24/02/2023 | 08:08 Truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là việc hưởng quyền lợi về BHTN đáng lẽ đã được nhận trước đó nhưng vì một số lý do mà người lao động chưa nhận hoặc chưa nhận đủ. Vậy với trường hợp người lao động đã rút bảo hiểm xã hội (BHXH) thì có được truy lĩnh BHTN nữa không?
Năm 2023, người lao động hưởng lương hưu thế nào khi đóng BHXH ở mức cao nhất?
Năm 2023, người lao động hưởng lương hưu thế nào khi đóng BHXH ở mức cao nhất? 22/02/2023 | 14:35 Không ít người lao động có thu nhập cao mong muốn khi về nhận mức hưu trí cao nhất có thể. Vậy với mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cao nhất, người lao động có thể nhận được lương hưu bao nhiêu?
Lấy ý kiến Nhân dân về mức lương cơ sở mới của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Lấy ý kiến Nhân dân về mức lương cơ sở mới của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 21/02/2023 | 07:41 Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.
Những thay đổi mới liên quan đến thuế thu nhập cá nhân 2023
Những thay đổi mới liên quan đến thuế thu nhập cá nhân 2023 18/02/2023 | 10:20 Căn cứ Thông tư 79/2022/TT-BTC, Nghị định 91/2022/NĐ-CP, trong năm 2023 sẽ có một số thay đổi liên quan đến thủ tục về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như: Thay bản chụp Sổ hộ khẩu bằng một số loại giấy tờ khác, thêm một trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế...
10 nội dung mới tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
10 nội dung mới tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 17/02/2023 | 14:21 Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu 10 điểm đổi mới so với quy định hiện hành để nhân dân tập trung góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Đảm bảo các chính sách có tác động lớn đến xã hội được truyền thông rộng rãi, đúng quy định pháp luật
Đảm bảo các chính sách có tác động lớn đến xã hội được truyền thông rộng rãi, đúng quy định pháp luật 17/02/2023 | 10:20 Ngày 16/2, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ đã ký Công văn số 440/BVHTTDL-PC về việc triển khai thực hiện truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2023.
Bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip từ 1/3
Bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip từ 1/3 17/02/2023 | 07:40 Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử. Tuy nhiên, công dân có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử hoặc cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử.
Triển khai Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành VHTTDL
Triển khai Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành VHTTDL 13/02/2023 | 14:44 Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ vừa ký văn bản số 352/BVHTTDL-PC về việc triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022-2026".
Từ năm 2023, tuổi nghỉ hưu của người lao động được tính như thế nào?
Từ năm 2023, tuổi nghỉ hưu của người lao động được tính như thế nào? 08/02/2023 | 14:31 Từ năm 2023, tuổi nghỉ hưu tiếp tục tăng theo lộ trình, nam thêm 3 tháng, nữ thêm 4 tháng so với tuổi nghỉ hưu áp dụng năm 2022.
Tiếp tục phổ biến đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình
Tiếp tục phổ biến đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình 07/02/2023 | 19:00 Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.
Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình
Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 07/02/2023 | 18:59 Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân".
Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân
Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân 07/02/2023 | 13:03 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” . Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước, thời gian thực hiện Đề án từ năm 2023 - 2030.
Mức phí đăng ký thường trú, tạm trú có gì thay đổi từ tháng 2/2023?
Mức phí đăng ký thường trú, tạm trú có gì thay đổi từ tháng 2/2023? 07/02/2023 | 08:08 Theo Thông tư 75/2022/TT-BTC, từ ngày 05/02/2023, mức lệ phí đăng ký cư trú và các đối tượng được miễn lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú sẽ có sự thay đổi. Cụ thể, mức thu đăng ký thường trú là 20.000 đồng/ lần đối với công dân nộp hồ sơ trực tiếp và 10.000 đồng/lần với công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.
Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027
Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027 06/02/2023 | 19:04 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”. Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2022 đến năm 2027.
Đã đóng đủ 20 năm BHXH, người lao động có nên đóng tiếp hay không?
Đã đóng đủ 20 năm BHXH, người lao động có nên đóng tiếp hay không? 06/02/2023 | 08:50 Người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi dưới đây nếu quyết định đóng tiếp BHXH đến khi nghỉ hưu nếu đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội (BHXH).
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Xây dựng, hoàn thiện thể chế là vấn đề quan trọng hàng đầu trong công tác quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Xây dựng, hoàn thiện thể chế là vấn đề quan trọng hàng đầu trong công tác quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL 03/02/2023 | 08:27 Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nêu rõ, vấn đề xây dựng, hoàn thiện thể chế là vấn đề quan trọng hàng đầu trong công tác quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.
Người dân cần lưu ý những điều gì nếu vẫn chưa đổi sang CCCD gắn chip?
Người dân cần lưu ý những điều gì nếu vẫn chưa đổi sang CCCD gắn chip? 03/02/2023 | 08:20 Nhiều người vẫn chưa đổi sang thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip do thời hạn sử dụng của Chứng minh nhân dân (CMND) và thẻ CCCD mã vạch còn dài. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý những điều dưới đây.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành VHTTDL giai đoạn 2022 - 2026
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành VHTTDL giai đoạn 2022 - 2026 01/02/2023 | 16:58 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3853/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022 - 2026".
Quy định mới về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức
Quy định mới về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức 30/01/2023 | 09:18 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/3/2023.
Sẽ bỏ dấu vân tay trên thẻ CCCD, bổ sung nhiều trường hợp phải đổi CCCD gắn chip?
Sẽ bỏ dấu vân tay trên thẻ CCCD, bổ sung nhiều trường hợp phải đổi CCCD gắn chip? 17/01/2023 | 08:10 Dự thảo lần 2 Luật Căn cước công dân sửa đổi có đề xuất liên quan tới thay đổi một số thông tin được in trên thẻ Căn cước công dân (CCCD) và bổ sung các trường hợp phải đổi CCCD gắn chip.
Cách tra cứu sổ hộ khẩu điện tử nhanh nhất khi không còn sổ hộ khẩu giấy
Cách tra cứu sổ hộ khẩu điện tử nhanh nhất khi không còn sổ hộ khẩu giấy 16/01/2023 | 13:50 Sau 70 năm đồng hành cùng mỗi hộ gia đình, sổ hộ khẩu giấy đã chính thức bị “khai tử” từ 1/1/2023. Thay vào đó, việc quản lý thông tin cư trú của người dân sẽ được các cơ quan chức năng thực hiện thông qua hình thức điện tử (hay còn được gọi là Sổ hộ khẩu điện tử). Vậy làm thế nào để tra cứu Sổ hộ khẩu điện tử?
Nghỉ hưu năm 2023, người lao động hưởng lương hưu thế nào khi đóng đủ BHXH 24 năm?
Nghỉ hưu năm 2023, người lao động hưởng lương hưu thế nào khi đóng đủ BHXH 24 năm? 16/01/2023 | 09:33 Nếu đóng đủ bảo hiểm xã hội (BHXH) 24 năm và nghỉ hưu từ năm 2023, người lao động sẽ nhận được mức lương hưu hàng tháng như sau.
Trường hợp nào người lao động được nghỉ hưu ngay không cần đợi tuổi?
Trường hợp nào người lao động được nghỉ hưu ngay không cần đợi tuổi? 11/01/2023 | 09:17 Vấn đề hưu trí luôn được nhiều người quan tâm. Trong đó, theo quy định, có 1 trường hợp duy nhất người lao động được nghỉ hưu ngay mà không cần đợi tuổi.
Người lao động đi làm vào Tết Âm lịch được trả lương ra sao?
Người lao động đi làm vào Tết Âm lịch được trả lương ra sao? 10/01/2023 | 08:45 Vì nhiều lý do, một số người lao động lựa chọn ở lại trực Tết thay vì về quê. Vậy người lao động đi làm ngày Tết được tính lương thế nào?
Đã đóng đủ số năm BHXH nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu, người lao động nên làm gì?
Đã đóng đủ số năm BHXH nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu, người lao động nên làm gì? 08/01/2023 | 08:09 Trường hợp đã đóng đủ số năm bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, người lao động có thể chọn một trong những cách giải quyết
Xử phạt 50 triệu đồng với hành vi xuyên tạc lịch sử dân tộc, tiết lộ bí mật cá nhân trong điện ảnh
Xử phạt 50 triệu đồng với hành vi xuyên tạc lịch sử dân tộc, tiết lộ bí mật cá nhân trong điện ảnh 05/01/2023 | 08:23 Nghị định 128/2022/NĐ-CP sửa quy định mức phạt hành vi vi phạm quy định về nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh.
Từ 1/1/2023, những trường hợp này được miễn, giảm vé xem phim tại rạp
Từ 1/1/2023, những trường hợp này được miễn, giảm vé xem phim tại rạp 02/01/2023 | 09:46 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 131/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, trong đó quy định khung giờ chiếu phim Việt Nam, phim cho trẻ em, các trường hợp miễn, giảm giá vé xem phim tại rạp.
Trường hợp duy nhất được cấp CCCD gắn chip có giá trị vô thời hạn
Trường hợp duy nhất được cấp CCCD gắn chip có giá trị vô thời hạn 02/01/2023 | 09:46 Cũng như Căn cước công dân (CCCD) mã vạch đã cấp trước đây, CCCD gắn chip cũng có thời hạn nhất định theo độ tuổi. Nhưng cũng có trường hợp được cấp CCCD không có thời hạn.
10 năm một chặng đường đưa pháp luật vào cuộc sống của ngành văn hóa, thể thao và du lịch
10 năm một chặng đường đưa pháp luật vào cuộc sống của ngành văn hóa, thể thao và du lịch 30/12/2022 | 08:50 Trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; chỉ đạo các cơ quan báo chí của Bộ thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi...
Những loại giấy tờ quan trọng không cần mang khi đi làm thủ tục hành chính
Những loại giấy tờ quan trọng không cần mang khi đi làm thủ tục hành chính 30/12/2022 | 08:35 Hiện nay, các ứng dụng do cơ quan nhà nước phát triển đã tích hợp nhiều loại giấy tờ quan trọng của công nhân. Chính vì thế, một số loại giấy tờ quan trọng đã không cần mang theo khi đi làm các thủ tục hành chính.
Cấm sóng, cấm biểu diễn nghệ sĩ vi phạm pháp luật: Xây dựng môi trường nghệ thuật lành mạnh
Cấm sóng, cấm biểu diễn nghệ sĩ vi phạm pháp luật: Xây dựng môi trường nghệ thuật lành mạnh 29/12/2022 | 16:50 Năm 2022, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ VHTTDL xây dựng quy trình xử lý người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật là các nghệ sĩ, nếu có hành vi vi phạm pháp luật, bên cạnh sẽ bị xem xét xử lý vi phạm hành chính còn có hình thức xử phạt "bổ sung" như cấm sóng, cấm biểu diễn, cấm hoạt động trên mạng. Quy trình xử lý sẽ có hiệu lực trong năm 2023.
Bộ VHTTDL: Triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Bộ VHTTDL: Triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 28/12/2022 | 08:43 Trong năm 2022, công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành PBGDPL được Bộ VHTTDL triển khai đảm bảo kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.
Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”: Hoạt động có sức lan tỏa mạnh mẽ
Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”: Hoạt động có sức lan tỏa mạnh mẽ 28/12/2022 | 08:34 Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" được đánh giá là một hoạt động có sức lan tỏa mạnh mẽ về mục đích, ý nghĩa trong công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt là thông qua các hoạt động văn hóa ở cơ sở.
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai Đề án
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" 28/12/2022 | 08:26 Ngày 27/12, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân".
Bỏ sổ hộ khẩu từ 2023, người dân có cần đăng ký thường trú, tạm trú nữa không?
Bỏ sổ hộ khẩu từ 2023, người dân có cần đăng ký thường trú, tạm trú nữa không? 28/12/2022 | 07:54 Từ ngày 1/1/2023, toàn bộ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy sẽ không còn giá trị sử dụng trong các giao dịch, thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú. Theo đó, thay vì được lưu trữ bằng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy, thông tin cư trú của người dân sẽ được quản lý trên môi trường điện tử. Vậy khi bỏ sổ hộ khẩu, người dân có cần đăng ký thường trú, tạm trú nữa không?
Bộ VHTTDL đạt nhiều kết quả trong phổ biến pháp luật đến người Việt Nam ở nước ngoài
Bộ VHTTDL đạt nhiều kết quả trong phổ biến pháp luật đến người Việt Nam ở nước ngoài 27/12/2022 | 15:43 Ngày 27/12, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 394/BC-BVHTTDL về gửi Bộ Ngoại giao về Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022.
Quy định mới về bỏ sổ tạm trú, sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1/1/2023
Quy định mới về bỏ sổ tạm trú, sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1/1/2023 27/12/2022 | 07:52 Từ ngày 1/1/2023, bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính.
4 trường hợp người lao động không được rút BHXH 1 lần
4 trường hợp người lao động không được rút BHXH 1 lần 26/12/2022 | 15:12 Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Nghị quyết 93/2015/QH13, người lao động trong những trường hợp dưới đây sẽ không được rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần.
Văn phòng Bộ VHTTDL: Đẩy mạnh việc triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Văn phòng Bộ VHTTDL: Đẩy mạnh việc triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch 23/12/2022 | 18:09 Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hàng năm, Văn phòng Bộ đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch của Bộ đến các đơn vị thuộc Văn phòng.
Nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu pháp luật
Nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu pháp luật 23/12/2022 | 14:32 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giúp đồng bào các dân tộc thiểu số hiểu rõ về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu quả việc bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số,
Trung tâm Công nghệ thông tin: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ngành VHTTDL
Trung tâm Công nghệ thông tin: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ngành VHTTDL 23/12/2022 | 14:22 Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được Ban Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin quan tâm, chỉ đạo sát sao.
Hà Nội: Áp dụng quy định mức phạt trong lĩnh vực văn hóa ở nội thành
Hà Nội: Áp dụng quy định mức phạt trong lĩnh vực văn hóa ở nội thành 21/12/2022 | 15:13 Kể từ ngày 18-12, Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa ở nội thành Hà Nội đã chính thức có hiệu lực thi hành.
Cục Nghệ thuật biểu diễn: Nhiều giải pháp đẩy mạnh hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Cục Nghệ thuật biểu diễn: Nhiều giải pháp đẩy mạnh hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 21/12/2022 | 14:22 Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong thời gian qua, với sự quan tâm và quyết liệt chỉ đạo của Bộ trưởng, công tác xây dựng pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành một trong những công tác trọng tâm, thường xuyên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Vụ Đào tạo - Bộ VHTTDL: Không ngừng nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Vụ Đào tạo - Bộ VHTTDL: Không ngừng nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 20/12/2022 | 16:55 Trong những năm qua, Vụ Đào tạo - Bộ VHTTDL đã có nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
Bộ VHTTDL: Truyền thông chính sách và phổ biến pháp luật từ sớm, từ xa
Bộ VHTTDL: Truyền thông chính sách và phổ biến pháp luật từ sớm, từ xa 20/12/2022 | 11:39 Năm 2022, Bộ VHTTDL đã tập trung tuyên truyền các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch như: Luật Thư viện; Luật Di sản văn hóa; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Điện ảnh; Luật Quảng cáo; Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.
Nâng cao nhận thức về các quy định pháp luật trong hoạt động du lịch
Nâng cao nhận thức về các quy định pháp luật trong hoạt động du lịch 19/12/2022 | 16:50 Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Tổng cục Du lịch đang được triển khai ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức về các quy định pháp luật liên quan cho các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động du lịch, nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật.
Thanh tra Bộ VHTTDL: Nhiều giải pháp hiệu quả triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thanh tra Bộ VHTTDL: Nhiều giải pháp hiệu quả triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 18/12/2022 | 16:34 Trong những năm qua,Thanh tra Bộ VHTTDL đã có nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Hạ Long đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi du lịch
Hạ Long đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi du lịch 17/12/2022 | 16:33 Ngay sau khi mở cửa du lịch, UBND TP Hạ Long tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch nhằm tháo gỡ những vướng mắc, thảo luận các giải pháp để dần phục hồi, thu hút khách du lịch.
Tạo nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động văn hóa cơ sở ở địa phương qua hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
Tạo nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động văn hóa cơ sở ở địa phương qua hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 17/12/2022 | 10:11 Qua 10 năm tổ chức triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, có thể thấy rằng hầu hết các nội dung quy định của pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đã và đang được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng xã hội; ý thức chấp hành pháp luật được nâng lên, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực đối với người dân.
Hưng Yên hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi phát triển
Hưng Yên hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi phát triển 16/12/2022 | 17:34 Sở VHTTDL Hưng Yên phối hợp với địa phương cơ sở tổng hợp số liệu công tác quản lý các khu điểm du lịch; hướng dẫn Ban quản lý các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh mở của lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới.
Thực thi pháp luật về văn hóa trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Thực thi pháp luật về văn hóa trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư 16/12/2022 | 16:22 Bên cạnh những hiệu quả nhất định mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại cho lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm tại thành phố Hà Nội, việc thực thi pháp luật về văn hóa trong các lĩnh vực nghệ thuật này được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết.
Hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 15/12/2022 | 16:23 Bộ VHTTDL thường xuyên quan tâm, tăng cường vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện chính sách pháp luật tạo những chuyển biển tích cực, từng bước thay đổi hoạt động nghệ thuật biểu diễn, đáp ứng đòi hỏi của đời sống xã hội.
Tiền thưởng Tết có phải chịu thuế thu nhập cá nhân, đóng bảo hiểm xã hội không?
Tiền thưởng Tết có phải chịu thuế thu nhập cá nhân, đóng bảo hiểm xã hội không? 15/12/2022 | 07:53 Thưởng Tết cho người lao động được dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu suất làm việc của người lao động. Nhưng việc thưởng Tết có bắt buộc hay không, tiền thưởng Tết có phải đóng thuế TNCN và BHXH không?
Đà Nẵng: Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp du lịch
Đà Nẵng: Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp du lịch 14/12/2022 | 16:40 Thời gian qua, Sở Du lịch đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp du lịch; đồng thời tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh trong tình hình mới.
Quảng Ninh: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi hoạt động kinh doanh, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới
Quảng Ninh: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi hoạt động kinh doanh, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới 14/12/2022 | 14:48 Thời gian qua, với sự vào cuộc của toàn ngành, công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các doanh nghiệp đã được tiếp cận với các thông tin pháp luật, chế độ, chính sách liên quan đến ngành một cách nhanh chóng và kịp thời, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.
Từ 1/1/2023, các thủ tục hành chính liên quan ra sao khi không còn sổ hộ khẩu?
Từ 1/1/2023, các thủ tục hành chính liên quan ra sao khi không còn sổ hộ khẩu? 13/12/2022 | 08:31 Dự thảo nghị định do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, trong đó hàng loạt thủ tục liên quan đến hộ khẩu sẽ có sự thay đổi.
Xây dựng và ban hành Luật Di sản văn hóa (Sửa đổi): Cần thiết và cấp bách
Xây dựng và ban hành Luật Di sản văn hóa (Sửa đổi): Cần thiết và cấp bách 13/12/2022 | 08:15 Luật Di sản văn hóa được Quốc hội thông qua năm 2001; sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009 đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, sau 20 năm được ban hành và hơn 10 năm sửa đổi, bổ sung, hiện Luật này đang dần bộc lộ một số hạn chế, bất cập...
Quảng Bình: Tích cực hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL
Quảng Bình: Tích cực hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL 12/12/2022 | 15:19 Trong năm 2022, công tác pháp chế nói chung và công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói riêng đã được tỉnh Quảng Bình triển khai hiệu quả.
Mất sổ BHXH, người lao động có được phép hưởng BHXH một lần hay không?
Mất sổ BHXH, người lao động có được phép hưởng BHXH một lần hay không? 12/12/2022 | 11:27 Sổ BHXH là một trong những hồ sơ phải có khi người lao động nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần.
Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch vượt qua giai đoạn khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19
Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch vượt qua giai đoạn khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 11/12/2022 | 11:40 Trong thời gian qua, dịch COVID-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội, trong đó đã tác động mạnh mẽ đến các hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ những tháng đầu năm 2020 đến nay.
Đóng BHXH không liên tục, người lao động có ảnh hưởng tới lương hưu không?
Đóng BHXH không liên tục, người lao động có ảnh hưởng tới lương hưu không? 11/12/2022 | 09:11 Vì những lý do như chuyển công tác, một số trường hợp người lao động bị ngắt quãng thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Việc đóng BHXH không liên tục có ảnh hưởng đến việc hưởng lương hưu của người lao động hay không?
Thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian qua
Thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian qua 10/12/2022 | 11:38 Xuất phát từ thực tiễn công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trên cơ sở Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã được triển khai đồng bộ, góp phần tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.
Trốn đóng BHXH cho người lao động, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt ra sao?
Trốn đóng BHXH cho người lao động, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt ra sao? 10/12/2022 | 07:42 Không ít trường hợp công ty dùng nhiều cách để trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động, hành vi này làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người lao động.
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Lào Cai phát triển và phục hồi sau đại dịch
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Lào Cai phát triển và phục hồi sau đại dịch 09/12/2022 | 16:47 Tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch; khắc phục điểm yếu về hạ tầng, công nghệ thông tin, chỉ dẫn du lịch; triển khai chương trình bảo vệ môi trường; phát triển các cơ sở lưu trú gần gũi với thiên nhiên… là giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ lưu trú để phục hồi và phát triển.
Lào Cai đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn sau đại dịch Covid-19
Lào Cai đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn sau đại dịch Covid-19 09/12/2022 | 15:52 Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường, đẩy mạnh hơn nhất là trong việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, quản lý.
Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong tuân thủ, chấp hành pháp luật ở lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong tuân thủ, chấp hành pháp luật ở lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 09/12/2022 | 09:07 Thông qua hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đã tạo sự chuyển biến về nhận thức trong việc tuân thủ, chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành và người dân.
Chiến lược phát triển du lịch Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Chiến lược phát triển du lịch Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 07/12/2022 | 15:49 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 2626/QĐ-UBND ban hành Khung chiến lược phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ VHTTDL năm 2022
Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ VHTTDL năm 2022 06/12/2022 | 15:41 Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định số 55/2019/NĐ-CP), Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Chương trình công tác năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ năm 2022.
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi): Cụ thể hoá việc lấy người bị bạo lực gia đình là trung tâm
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi): Cụ thể hoá việc lấy người bị bạo lực gia đình là trung tâm 06/12/2022 | 08:57 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) quy định rõ các biện pháp về phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, giúp đỡ người bị bạo lực gia đình. Người bị bạo lực gia đình được xác định là đối tượng trung tâm trong xây dựng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ và hỗ trợ.
Các giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Các giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 05/12/2022 | 15:39 Nhằm kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thời gian qua, Bộ VHTTDL đã tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành Du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Đã có CCCD gắn chip, còn cần phải mang theo các giấy tờ khác khi đi làm thủ tục hành chính?
Đã có CCCD gắn chip, còn cần phải mang theo các giấy tờ khác khi đi làm thủ tục hành chính? 03/12/2022 | 17:27 Hiện nay, CCCD gắn chip có thể thay thế nhiều loại giấy tờ. Vậy, khi đã có CCCD gắn chip, người dân có phải mang theo các giấy tờ khác khi đi làm các thủ tục hành chính hay không?
Tại sao căn cước công dân của mỗi người có thời hạn khác nhau?
Tại sao căn cước công dân của mỗi người có thời hạn khác nhau? 01/12/2022 | 09:14 Nhiều người thắc mắc tại sao cùng làm CCCD một thời điểm nhưng thời hạn sử dụng trên thẻ của mỗi người lại không giống nhau?
Trao giải Cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá
Trao giải Cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá 30/11/2022 | 19:16 Ngày 30/11/2022, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải “Cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá”
An Giang: Những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về di sản văn hoá phi vật thể nhìn từ Luật Di sản văn hoá
An Giang: Những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về di sản văn hoá phi vật thể nhìn từ Luật Di sản văn hoá 30/11/2022 | 11:55 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang nêu những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về di sản văn hoá phi vật thể nhìn từ Luật Di sản văn hoá và những yêu cầu bổ sung, sửa đổi để phát huy những giá trị của di sản văn hoá phi vật thể.
Những thay đổi về BHYT 5 năm liên tục từ 2023 người lao động cần lưu ý
Những thay đổi về BHYT 5 năm liên tục từ 2023 người lao động cần lưu ý 29/11/2022 | 13:40 Sang năm 2023, điều kiện hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục liệu có gì khác so với năm 2022?
Nghỉ hưu năm 2023, đóng đủ BHXH 25 năm thì được hưởng lương hưu bao nhiêu?
Nghỉ hưu năm 2023, đóng đủ BHXH 25 năm thì được hưởng lương hưu bao nhiêu? 29/11/2022 | 09:00 Kể từ năm 2022 trở đi, số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu để hưởng lương hưu sẽ không tăng nữa. Lao động nữ cần đóng tối thiểu 15 năm và lao động nam cần đóng tối thiểu 20 năm.
Hoàn thiện thể chế, chính sách về lĩnh vực di sản văn hóa để tạo môi trường thông thoáng, thu hút đầu tư
Hoàn thiện thể chế, chính sách về lĩnh vực di sản văn hóa để tạo môi trường thông thoáng, thu hút đầu tư 28/11/2022 | 08:59 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về lĩnh vực di sản văn hóa và xây dựng, ban hành Thông tư để hướng dẫn chi tiết về việc phối hợp thực hiện quản lý đối với các di tích danh lam thắng cảnh, tạo môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch về chính sách thu hút đầu tư các dự án bảo tồn di tích.
Những lưu ý khi sử dụng CCCD gắn chip để không bị phạt
Những lưu ý khi sử dụng CCCD gắn chip để không bị phạt 28/11/2022 | 08:59 Người sử dụng Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc thẻ Căn cước công dân (CCCD) sẽ bị xử phạt từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng nếu không tránh các lỗi sau.
Phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực... của công chức, viên chức sẽ thay đổi thế nào từ năm 2023?
Phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực... của công chức, viên chức sẽ thay đổi thế nào từ năm 2023? 24/11/2022 | 08:24 Từ 1/7/2023, mức lương cơ sở của cán bộ công chức, viên chức sẽ được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Ngoài tiền lương, hàng loạt phụ cấp của công chức, viên chức cũng tăng khi lương cơ sở tăng.
Sửa đổi Luật Di sản văn hóa cần bám sát thực tế
Sửa đổi Luật Di sản văn hóa cần bám sát thực tế 23/11/2022 | 11:11 Trước những đòi hỏi cấp bách từ thực tế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa cũng dần bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Chính vì vậy, việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa cùng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành là cần thiết.
Đã có tài khoản định danh điện tử, người dân có cần mang theo CCCD gắn chip không?
Đã có tài khoản định danh điện tử, người dân có cần mang theo CCCD gắn chip không? 23/11/2022 | 07:41 Tài khoản định danh điện tử là "tập hợp gồm tên đăng nhập (mã số định danh cá nhân), mật khẩu (gửi qua tin nhắn điện thoại khi đăng ký)". Tài khoản này được tạo bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an.
Nam Định: Phổ biến pháp luật về quản lý di sản văn hóa
Nam Định: Phổ biến pháp luật về quản lý di sản văn hóa 22/11/2022 | 14:18 Vừa qua, tại Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh (thành phố Nam Định), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến pháp luật về di sản văn hóa cho hơn 900 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng chức năng của Sở VHTTDL, Bảo tàng tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, ban quản lý, trụ trì, thủ nhang của 391 di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình 22/11/2022 | 09:03 Vừa qua, Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) với 465 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm 93,37%.
Từ 1/7/2023, đối tượng công chức, viên chức nào được tăng lương nhiều nhất?
Từ 1/7/2023, đối tượng công chức, viên chức nào được tăng lương nhiều nhất? 22/11/2022 | 08:41 Từ 1/7/2023, chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức - những người đang áp dụng mức lương cơ sở sẽ có thay đổi đáng kể. Vậy, đối tượng công chức, viên chức nào sẽ được tăng lương nhiều nhất, ít nhất từ 1/7/2023?
Quảng Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về văn hóa, thể thao
Quảng Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về văn hóa, thể thao 21/11/2022 | 16:40 Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về văn hóa và thể thao được chú trọng, coi là nhiệm vụ quan trọng, là khâu đầu trong tổ chức thi hành pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác tìm hiểu, tuân thủ pháp luật tại Quảng Ninh.
Triển khai một số nội dung về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Triển khai một số nội dung về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 14/11/2022 | 16:17 Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4500/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ; Sở VHTTDL; Sở VHTT; Sở VHTTTT&DL; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tổng kết năm 2022 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.
Sở VHTTDL Đồng Nai hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022
Sở VHTTDL Đồng Nai hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 10/11/2022 | 15:43 Với chủ đề “Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật”;
Phát huy hiệu quả các mô hình, sáng kiến phổ biến giáo dục, pháp luật thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở
Phát huy hiệu quả các mô hình, sáng kiến phổ biến giáo dục, pháp luật thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở 09/11/2022 | 15:21 Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức rộng rãi trên phạm vi cả nước từ tháng 4/2022. Qua hơn 5 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được tổng số 1.015 bài thi từ 40 tỉnh, thành.
Trao giải cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”
Trao giải cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở” 08/11/2022 | 14:44 Sáng 8/11, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra Lễ Trao giải cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”. 11 cá nhân và 10 tập thể đã được vinh danh tại lễ trao giải.
Chọn rút BHXH một lần, người lao động sẽ mất 4 khoản tiền sau
Chọn rút BHXH một lần, người lao động sẽ mất 4 khoản tiền sau 07/11/2022 | 09:19 Việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện sẽ giúp lao động tự do có thể hưởng lương hưu khi về già. Tuy nhiên, với trường hợp chọn rút BHXH 1 lần, người lao động sẽ mất 4 khoản tiền sau.
Phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Ninh Bình
Phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Ninh Bình 07/11/2022 | 08:18 Vừa qua, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Du lịch Ninh Bình đã phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.
Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu: Thu nhập và lương hưu sẽ thay đổi thế nào?
Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu: Thu nhập và lương hưu sẽ thay đổi thế nào? 02/11/2022 | 14:40 Với việc dự kiến tăng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên thành 1.800.000 đồng thì tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ có nhiều thay đổi.
Đắk Nông: Hướng dẫn thực hành quy trình tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng
Đắk Nông: Hướng dẫn thực hành quy trình tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng 01/11/2022 | 16:11 Sáng 31/10, tại Nhà văn hóa cộng đồng Buôn Nui, xã Tâm Thắng (Cư Jút, Đắk Nông), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn thực hành quy trình tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng cho 45 cán bộ quản lý văn hóa, người dân tham gia làm du lịch cộng đồng tại các thôn, bon, buôn trên địa bàn huyện Cư Jút.
Năm 2023, trường hợp nào nghỉ hưu trước tuổi vẫn được hưởng nguyên lương?
Năm 2023, trường hợp nào nghỉ hưu trước tuổi vẫn được hưởng nguyên lương? 01/11/2022 | 08:48 Điều 56 Luật BHXH 2014 quy định, mức lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động (NLĐ) tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những trường hợp NLĐ về hưu trước tuổi có thể nhận được lương hưu tối đa căn cứ theo Bộ luật Lao động 2019 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
Những điểm mới đáng chú ý của Dự Luật phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi
Những điểm mới đáng chú ý của Dự Luật phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi 29/10/2022 | 08:49 Quốc hội vừa thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) trình Kỳ họp thứ 4 cơ bản đáp ứng được mục tiêu đặt ra
Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) trình Kỳ họp thứ 4 cơ bản đáp ứng được mục tiêu đặt ra 27/10/2022 | 07:49 Theo chương trình Kỳ họp thứ 4, chiều nay (26/10), Quốc hội đã tiến hành thảo luận hội trường về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
Người lao động đã đóng đủ 20 năm BHXH thì có nên đóng tiếp hay không?
Người lao động đã đóng đủ 20 năm BHXH thì có nên đóng tiếp hay không? 26/10/2022 | 08:08 Nếu đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội (BHXH) và quyết định đóng tiếp đến khi nghỉ hưu, người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi dưới đây.
Tổ chức Hội nghị - Hội thảo phổ biến các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số
Tổ chức Hội nghị - Hội thảo phổ biến các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số 25/10/2022 | 08:22 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2624/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo phổ biến các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số và lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.
Nếu tăng lương cơ sở thêm 20,8% vào 2023, công chức sẽ có mức lương cao nhất là bao nhiêu?
Nếu tăng lương cơ sở thêm 20,8% vào 2023, công chức sẽ có mức lương cao nhất là bao nhiêu? 25/10/2022 | 08:13 Khi lương cơ sở tăng thì mức lương tối đa và mức lương tối thiểu của công chức là bao nhiêu?
Quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ
Quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ 24/10/2022 | 08:11 Nghị quyết số 24-NQ/TW khẳng định: Vùng Đông Nam Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Đông Nam Bộ phải là vùng phát triển năng động, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, chuyển đổi số hàng đầu cả nước và khu vực Đông Nam Á...
Để pháp luật đi vào cuộc sống, gần gũi người dân
Để pháp luật đi vào cuộc sống, gần gũi người dân 23/10/2022 | 08:44 Trong những năm qua, Bộ VHTTDL luôn xác định xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như tổ chức triển khai và kiểm tra đánh giá hệ thống pháp luật trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng.
Thời điểm mà CMND, CCCD mã vạch chính thức bị khai tử
Thời điểm mà CMND, CCCD mã vạch chính thức bị khai tử 22/10/2022 | 18:39 Công dân cần nắm rõ mốc thời gian mà CMND, CCCD mã vạch chính thức bị khai tử để đi đổi CCCD gắn chip mới để tránh gặp rắc rối. Đồng thời, công dân đã đi làm CCCD gắn chip mới nhưng vẫn cần làm lại ngay tại các mốc thời gian nhất định để không bị phạt.
 Lấy ý kiến dự thảo báo cáo
Lấy ý kiến dự thảo báo cáo "Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể dục thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045" 19/10/2022 | 15:44 Sáng 19/10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức hội thảo tham vấn "Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045".
Tăng cường thực thi pháp luật lĩnh vực Điện ảnh
Tăng cường thực thi pháp luật lĩnh vực Điện ảnh 13/10/2022 | 15:37 Điện ảnh là ngành nghệ thuật non trẻ nhưng luôn nhận được mối quan tâm của toàn xã hội và là ngành đầu tiên trong lĩnh vực nghệ thuật có được hệ thống luật. Đến năm 2022, Luật Điện ảnh (sửa đổi) được Quốc hội thông qua đã tạo nền tảng xây dựng nền điện ảnh Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với quy luật kinh tế thị trường.
Để Quyền tác giả, quyền liên quan đi vào đời sống
Để Quyền tác giả, quyền liên quan đi vào đời sống 12/10/2022 | 15:44 Sáng 12/10, Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị- Hội thảo Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Hiệp ước WCT, Hiệp ước WPPT và lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về Quyền tác giả, quyền liên quan.
Tăng cường công tác tổ chức thi hành pháp luật
Tăng cường công tác tổ chức thi hành pháp luật 12/10/2022 | 14:25 Trong những năm qua, Bộ VHTTDL đã rất nỗ lực triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả khả quan trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả triển khai.
"Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch là đặc biệt quan trọng" 12/10/2022 | 08:53 Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ khẳng định, Bộ VHTTDL xác định việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như tổ chức triển khai và kiểm tra đánh giá hệ thống pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch là đặc biệt quan trọng.
Từ 20/10, người dân có thể xuất trình tài khoản định danh điện tử thay CCCD gắn chip
Từ 20/10, người dân có thể xuất trình tài khoản định danh điện tử thay CCCD gắn chip 11/10/2022 | 08:44 Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 3307/UBND-KSTTHC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.
Ngoài CCCD gắn chip, người dân có thể dùng giấy tờ nào khác thay Sổ hộ khẩu?
Ngoài CCCD gắn chip, người dân có thể dùng giấy tờ nào khác thay Sổ hộ khẩu? 08/10/2022 | 08:10 Trường hợp vừa bị thu Sổ hộ khẩu do thay đổi thông tin cư trú, vừa chưa có CCCD gắn chip, người dân vẫn có thể dùng một loại giấy tờ khác để thay thế Sổ hộ khẩu.
Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022
Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 07/10/2022 | 11:01 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 3839/BVHTTDL-PC về việc hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 (Ngày pháp luật Việt Nam) năm 2022.
Kon Tum: Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội
Kon Tum: Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội 04/10/2022 | 09:49 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch.
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành 30/09/2022 | 14:54 Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, khắc phục những bất cập trong các lĩnh vực hoạt động “nóng”, thu hút sự chú ý của xã hội như tổ chức lễ hội; tu bổ, tôn tạo di tích; biểu diễn nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh… cần một hệ thống giải pháp được triển khai quyết liệt, đồng bộ.
Người lao động sẽ được hưởng những khoản tiền nào khi đóng đủ 20 năm BHXH?
Người lao động sẽ được hưởng những khoản tiền nào khi đóng đủ 20 năm BHXH? 30/09/2022 | 08:15 Nếu đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội (BHXH) rồi chờ đến tuổi nghỉ hưu, người lao động sẽ được hưởng những khoản tiền sau.
Gia nhập Hiệp ước Marrakesh: Tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận thông tin, tri thức
Gia nhập Hiệp ước Marrakesh: Tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận thông tin, tri thức 29/09/2022 | 14:53 Sáng 28.9 tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh về giới hạn và ngoại lệ dành cho người khuyết tật.
Thực thi hiệu quả luật Điện ảnh: Những vấn đề
Thực thi hiệu quả luật Điện ảnh: Những vấn đề "nóng" sẽ được quy định rõ ràng tại Nghị định 27/09/2022 | 19:52 Các đại biểu khẳng định, Luật Điện ảnh có những quy định phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động điện ảnh, góp phần thúc đẩy nền điện ảnh nước nhà phát triển. Tuy nhiên, nhiều vấn đề Luật còn chưa chỉ rõ và cần được quy định cụ thể, chi tiết hơn tại Nghị định.
Tâm huyết, sôi nổi, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm trong việc thi hành Luật Điện ảnh
Tâm huyết, sôi nổi, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm trong việc thi hành Luật Điện ảnh 27/09/2022 | 19:51 Ngày 26/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị - Hội thảo triển khai Luật Điện ảnh; đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP khu vực phía Bắc. Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị - Hội thảo.
Tổ chức Hội nghị - Hội thảo hướng dẫn, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan
Tổ chức Hội nghị - Hội thảo hướng dẫn, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan 27/09/2022 | 09:40 Mục đích của Kế hoạch nhằm hướng dẫn, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và Kế hoạch thực hiện
Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch 26/09/2022 | 15:57 Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ký ban hành Chỉ thị số 274 về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch.
Thêm 3 nhóm đối tượng được hưởng lương cao hơn mức quy định
Thêm 3 nhóm đối tượng được hưởng lương cao hơn mức quy định 26/09/2022 | 07:55 Thêm 3 nhóm đối tượng làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội được tăng tiền lương thêm 0,8 lần.
Phổ biến pháp luật gắn chặt với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu
Phổ biến pháp luật gắn chặt với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu 19/09/2022 | 08:36 Bộ VHTTDL đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và các địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn chặt với công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số phù hợp với từng vùng, miền, địa bàn trên cả nước.
Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan
Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan 17/09/2022 | 18:42 Ngày 15/9, tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), Cục Bản quyền tác giả tổ chức Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về Quyền tác giả, quyền liên quan và Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về các nội dung cơ bản của Hiệp ước WCT, Hiệp ước WPPT.
Không có sổ BHXH làm thế nào để đăng ký tài khoản VssID?
Không có sổ BHXH làm thế nào để đăng ký tài khoản VssID? 16/09/2022 | 07:52 Ứng dụng VssID được tạo ra nhằm giúp người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất.
Hoàn thiện hành lang pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan
Hoàn thiện hành lang pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan 15/09/2022 | 15:19 Trong 3 ngày, từ ngày 15-17/9 tại Đà Lạt, Lâm Đồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về các nội dung cơ bản của Hiệp ước về quyền tác giả, Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá 12/09/2022 | 08:37 Để từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, không khói thuốc, trong năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh đã tích cực tuyên truyền, triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá. Từ đó, góp phần từng bước đưa Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) đi vào cuộc sống, hướng tới một xã hội văn minh không khói thuốc lá.
Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) trình tại Hội nghị ĐB Quốc hội chuyên trách có những điểm mới nào?
Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) trình tại Hội nghị ĐB Quốc hội chuyên trách có những điểm mới nào? 09/09/2022 | 15:24 Trong buổi sáng 8/9, các ĐBQH chuyên trách đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
Hầu hết các quy định của pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đã được phổ biến đến mọi đối tượng xã hội
Hầu hết các quy định của pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đã được phổ biến đến mọi đối tượng xã hội 08/09/2022 | 08:43 Qua 10 năm tổ chức triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, có thể thấy rằng hầu hết các nội dung quy định của pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đã và đang được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng xã hội; ý thức chấp hành pháp luật được nâng lên, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực đối với người dân.
Những trường hợp dưới đây sẽ không được rút BHXH một lần
Những trường hợp dưới đây sẽ không được rút BHXH một lần 04/09/2022 | 08:32 Căn cứ Luật BHXH năm 2014 và Nghị quyết 93/2015/QH13, những người lao động sau đây sẽ không được giải quyết hưởng BHXH một lần.
Nghỉ lễ 2/9: Trường hợp nào được nghỉ 4 ngày, đi làm vào ngày lễ thì được tính lương thế nào?
Nghỉ lễ 2/9: Trường hợp nào được nghỉ 4 ngày, đi làm vào ngày lễ thì được tính lương thế nào? 31/08/2022 | 08:36 Trong dịp Quốc khánh 2/9/2022, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ lễ đến 4 ngày liên tục.
Hướng dẫn kiểm tra mã định danh cá nhân có bị sai thông tin hay không và cách xử lý
Hướng dẫn kiểm tra mã định danh cá nhân có bị sai thông tin hay không và cách xử lý 25/08/2022 | 14:15 Việc số định danh cá nhân bị sai dẫn đến thông tin về công dân trên Căn cước công dân cũng như Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị sai. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và cuộc sống của người dân.
Luật Điện ảnh (sửa đổi) trở thành động lực khuyến khích sự phát triển của nền điện ảnh dân tộc
Luật Điện ảnh (sửa đổi) trở thành động lực khuyến khích sự phát triển của nền điện ảnh dân tộc 24/08/2022 | 09:25 Việc ban hành Luật Điện ảnh (sửa đổi) là khâu đột phá, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn với nhiều nội dung bổ sung, sửa đổi sau 16 năm kể từ khi Luật Điện ảnh đầu tiên được ban hành.
Cần phải đẩy mạnh nhận thức của người dân về bạo lực gia đình
Cần phải đẩy mạnh nhận thức của người dân về bạo lực gia đình 23/08/2022 | 14:29 Thời gian gần đây bạo lực gia đình đã trở thành vấn nạn xã hội đáng báo động, xét cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Tổ chức Hội thảo giải pháp tăng cường tổ chức thi hành pháp luật về VHTTDL năm 2022
Tổ chức Hội thảo giải pháp tăng cường tổ chức thi hành pháp luật về VHTTDL năm 2022 23/08/2022 | 14:27 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1988/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo giải pháp tăng cường tổ chức thi hành pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022.
Người lao động được tính lương thế nào khi đi làm vào lễ Quốc khánh 2/9?
Người lao động được tính lương thế nào khi đi làm vào lễ Quốc khánh 2/9? 22/08/2022 | 07:59 Đi làm vào dịp lễ Quốc khánh 2/9/2022 thì được tính tiền lương như thế nào là vấn đề mà nhiều người lao động quan tâm.
Làm CCCD gắn chip đã lâu nhưng chưa có, người dân có thể dùng giấy tờ gì thay thế các thủ tục hành chính?
Làm CCCD gắn chip đã lâu nhưng chưa có, người dân có thể dùng giấy tờ gì thay thế các thủ tục hành chính? 19/08/2022 | 08:46 Hiện nay, đa số người làm Căn cước công dân (CCCD) gắn chip đều phải chờ khoảng từ 2-3 tháng mới được trả thẻ. Vì thế, trong khoảng thời gian chờ được cấp CCCD gắn chip mới mà Chứng minh nhân dân (CMND) hay CCCD cũ đã bị mất hoặc không còn giá trị sử dụng, người dân có thể sử dụng các loại giấy tờ sau để thay thế CCCD trong các giao dịch, thủ tục hành chính.
Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh
Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh 19/08/2022 | 08:21 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1943/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh
“Hương ước, quy ước là biện pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở, là cánh tay nối dài của pháp luật”
“Hương ước, quy ước là biện pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở, là cánh tay nối dài của pháp luật” 16/08/2022 | 16:47 Ngày 15/8/2022, Vụ Pháp chế - Bộ VHTTDL đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại tỉnh Nghệ An. Đây là hoạt động để triển khai Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ và thiết thực cụ thể hóa chủ đề công tác năm của Ngành VHTTDL là "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ".
Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh về cơ sở
Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh về cơ sở 16/08/2022 | 15:40 Luật Phổ biến, giáo dục (PBGDPL) số 14/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012 đến nay đã có hiệu lực thi hành 10 năm. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội, công tác PBGDPL đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.
Triển khai công tác xây dựng pháp luật ngành VHTTDL 5 tháng cuối năm
Triển khai công tác xây dựng pháp luật ngành VHTTDL 5 tháng cuối năm 12/08/2022 | 09:23 Sáng 11/8, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác xây dựng pháp luật 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy chủ trì Hội nghị.
Hội nghị triển khai công tác xây dựng pháp luật 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022
Hội nghị triển khai công tác xây dựng pháp luật 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022 11/08/2022 | 14:37 Sáng 11/8, tại Bộ VHTTDL đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác xây dựng pháp luật 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy chủ trì Hội nghị.
Trường hợp nào người lao động sẽ được tính phụ cấp thâm niên vào lương hưu?
Trường hợp nào người lao động sẽ được tính phụ cấp thâm niên vào lương hưu? 10/08/2022 | 10:00 Phụ cấp thâm niên là khoản phụ cấp trả thêm cho người lao động làm việc lâu năm trong ngành. Vậy khi nào người lao động được tính phụ cấp thâm niên vào lương hưu?
Những người chưa có CCCD gắn chip, còn đang dùng CMND, CCCD không chip cần đặc biệt lưu ý những điều sau đây
Những người chưa có CCCD gắn chip, còn đang dùng CMND, CCCD không chip cần đặc biệt lưu ý những điều sau đây 07/08/2022 | 10:22 Nhiều người có CMND, CCCD không chip vẫn còn thời hạn khá dài nên chưa đổi sang CCCD gắn chip. Tuy nhiên, những cá nhân này cần đặc biệt lưu ý các thông tin dưới đây.
Người lao động đóng đủ 20 năm có thể rút bảo hiểm xã hội một lần không?
Người lao động đóng đủ 20 năm có thể rút bảo hiểm xã hội một lần không? 06/08/2022 | 08:30 Khi không còn muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), nhiều người lao động sau khi nghỉ việc đã lựa chọn lĩnh BHXH một lần. Vậy đóng BHXH trên 20 năm có được lấy BHXH một lần không?
Xây dựng 5 văn bản quy định chi tiết Luật Điện ảnh
Xây dựng 5 văn bản quy định chi tiết Luật Điện ảnh 05/08/2022 | 08:41 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 1/8/2022 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 3.
Có những cách nào để tra cứu mã định danh cá nhân?
Có những cách nào để tra cứu mã định danh cá nhân? 05/08/2022 | 08:22 Số định danh cá nhân có vai trò quan trọng trong việc kết nối, liên thông giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
Hà Nội triển khai cuộc thi
Hà Nội triển khai cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" 04/08/2022 | 16:03 Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" nhằm tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tiêu biểu đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng rộng rãi, hiệu quả vào thực tiễn thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở.
Nâng cao hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về văn hoá
Nâng cao hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về văn hoá 04/08/2022 | 11:17 Chuyên gia Nguyễn Dũng Hải cho rằng, áp dụng chuyển đổi số sẽ cung cấp hệ thống dữ liệu chính xác, khách quan, giúp cho hoạt động đánh giá pháp luật được cải thiện về số lượng, chất lượng và góp phần triệt tiêu thực trạng "Luật trên giấy".
Tạo hành lang pháp lý tốt nhất để nghệ thuật biểu diễn phát triển, phục vụ con người
Tạo hành lang pháp lý tốt nhất để nghệ thuật biểu diễn phát triển, phục vụ con người 02/08/2022 | 14:48 Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vấn đề về pháp luật đối với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn luôn được lãnh đạo Bộ VHTTDL quan tâm nhằm tạo hành lang pháp lý tốt nhất để nghệ thuật biểu diễn được phát triển, phục vụ nhu cầu giải trí của con người.
Vì sao người lao động nên chọn nhận lương hưu hàng tháng thay vì rút BHXH 1 lần nếu đã đóng đủ 18 năm BHXH?
Vì sao người lao động nên chọn nhận lương hưu hàng tháng thay vì rút BHXH 1 lần nếu đã đóng đủ 18 năm BHXH? 02/08/2022 | 09:20 Để giúp người lao động (NLĐ) có lựa chọn đúng với bản thân, tình huống dưới đây sẽ so sánh trường hợp NLĐ nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần với việc nhận lương hưu hằng tháng.
5 cách kiểm tra thẻ Căn cước công dân gắn chip của bạn
5 cách kiểm tra thẻ Căn cước công dân gắn chip của bạn 01/08/2022 | 08:17 Với 5 cách tra cứu dưới đây, bạn có thể biết bao giờ mình nhận được Căn cước công dân gắn chip.
Có tài khoản định danh điện tử sẽ không cần mang theo những giấy tờ gì?
Có tài khoản định danh điện tử sẽ không cần mang theo những giấy tờ gì? 31/07/2022 | 08:05 Người dân khi đăng ký tài khoản định danh điện tử sẽ được tích hợp thông tin thẻ CCCD và tích hợp các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, đăng ký xe... nếu người dân có nhu cầu.
Trường hợp nào sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu, làm thế nào để tra cứu thông tin hộ khẩu sau khi bị thu hồi?
Trường hợp nào sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu, làm thế nào để tra cứu thông tin hộ khẩu sau khi bị thu hồi? 30/07/2022 | 07:52 Đến cuối năm 2022, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức không còn hiệu lực. Thay vào đó, người dân có thể tra cứu thông tin về sổ hộ khẩu điện tử trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.
Những tiện ích khi sử dụng tài khoản định danh điện tử: Thay thế được nhiều loại giấy tờ!
Những tiện ích khi sử dụng tài khoản định danh điện tử: Thay thế được nhiều loại giấy tờ! 27/07/2022 | 08:43 Tài khoản định danh điện tử giúp người dùng tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công!
Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử, có thể thực hiện ngay trên điện thoại
Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử, có thể thực hiện ngay trên điện thoại 26/07/2022 | 07:25 Người dân khi đăng ký tài khoản định danh điện tử sẽ được tích hợp thông tin của nhiều loại giấy tờ để không cần mang theo bản cứng.
Lai Châu phát động cuộc thi
Lai Châu phát động cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" 25/07/2022 | 10:11 Thực hiện Công văn số 1265/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu đã ban hành Công văn số 730/SVHTTDL-TTr về việc Phát động cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở".
Những điều cần làm trước khi sổ hộ khẩu giấy chính thức bị
Những điều cần làm trước khi sổ hộ khẩu giấy chính thức bị "khai tử" vào cuối năm nay? 25/07/2022 | 07:24 Theo quy định, từ ngày 1/1/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Vậy người dân cần lưu ý gì trước mốc thời gian này?
Bao giờ có CCCD gắn chip và nhận ở đâu?
Bao giờ có CCCD gắn chip và nhận ở đâu? 23/07/2022 | 07:24 "Nhận Căn cước công dân (CCCD) gắn chip ở đâu? Bao giờ có?" là những vấn đề mà nhiều người dân thắc mắc khi đi làm CCCD gắn chip.
Cấp, đổi thẻ CCCD gắn chip người dân cần nhớ các mốc tuổi quan trọng sau để tránh bị phạt
Cấp, đổi thẻ CCCD gắn chip người dân cần nhớ các mốc tuổi quan trọng sau để tránh bị phạt 22/07/2022 | 07:40 Cũng như Căn cước công dân (CCCD) mã vạch đã cấp trước đây, CCCD gắn chip cũng có thời hạn nhất định.
Những loại giấy tờ đã có bản online để xuất trình thay bản giấy khi đi làm thủ tục hành chính người dân cần biết
Những loại giấy tờ đã có bản online để xuất trình thay bản giấy khi đi làm thủ tục hành chính người dân cần biết 21/07/2022 | 08:38 Hiện tại, nhiều loại giấy tờ đã, đang và sẽ được thay thế bằng bản điện tử. Khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính, người dân có thể xuất trình bản điện tử này thay cho bản giấy.
5 loại giấy tờ nên cập nhật ngay sau khi làm thẻ CCCD gắn chip để tránh gặp rắc rối
5 loại giấy tờ nên cập nhật ngay sau khi làm thẻ CCCD gắn chip để tránh gặp rắc rối 20/07/2022 | 08:01 Khi đổi Chứng minh nhân dân (CMND) sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, mọi giao dịch đã xác lập có sử dụng số CMND 9 số cũ vẫn có giá trị pháp lý. Tuy nhiên để thực hiện các giao dịch mới thuận tiện, tránh gặp rắc rối thì công dân nên thực hiện các cập nhật, sửa đổi thông tin 5 loại giấy tờ sau.
Tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Nghệ An
Tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Nghệ An 19/07/2022 | 10:31 Ngày 18/7, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1651/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lớp tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Nghệ An.
14 trường hợp phải đổi ngay CCCD gắn chip, nếu không sẽ bị phạt
14 trường hợp phải đổi ngay CCCD gắn chip, nếu không sẽ bị phạt 19/07/2022 | 07:44 Nếu không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chip, người dân có thể bị phạt tối đa 500.000 đồng.
Trường hợp nào đóng BHXH 15 năm được chốt sổ hưởng lương hưu?
Những điều cần làm trong trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu khi đi làm các thủ tục hành chính
Những điều cần làm trong trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu khi đi làm các thủ tục hành chính 14/07/2022 | 08:59 Hiện nay, một số trường hợp đi làm thủ tục hành chính sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Do đó, người dân cần làm những điều này để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính khi không còn sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương làm việc với Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương làm việc với Hội Kiến trúc sư Việt Nam 14/07/2022 | 08:58 Chiều 13/7, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã có buổi làm việc với Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo cần nhân rộng
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo cần nhân rộng 13/07/2022 | 11:13 Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL, tại nhiều địa phương trong cả nước đã có mô hình điểm, cách làm sáng tạo được triển khai. Tìm kiếm và nhân rộng những mô hình điểm được đánh giá là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đẩy lùi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Cách tra cứu đơn giản nhất để người lao động biết công ty có đóng bảo hiểm xã hội cho mình hay không
Cách tra cứu đơn giản nhất để người lao động biết công ty có đóng bảo hiểm xã hội cho mình hay không 13/07/2022 | 10:30 Người lao động có thể kiểm tra quá trình đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của mình bằng 3 cách đơn giản: trang web của BHXH, ứng dụng VssID và thông qua tin nhắn.
Từ năm 2022 trở đi, nghỉ hưu khi đóng đủ BHXH 22 năm hưởng lương hưu bao nhiêu?
Từ năm 2022 trở đi, nghỉ hưu khi đóng đủ BHXH 22 năm hưởng lương hưu bao nhiêu? 11/07/2022 | 08:12 Kể từ năm 2022 trở đi, số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu sẽ không tăng nữa. Lao động nữ cần đóng tối thiểu 15 năm và lao động nam cần đóng tối thiểu 20 năm.
Hướng dẫn các bước gia hạn bảo hiểm y tế và đóng bảo hiểm xã hội online đơn giản
Hướng dẫn các bước gia hạn bảo hiểm y tế và đóng bảo hiểm xã hội online đơn giản 09/07/2022 | 12:45 Gia hạn bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện hoặc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) online sẽ giúp người tham gia không phải đến cơ quan BHXH hoặc các đại lý thu BHXH, BHYT để giao dịch, tiết kiệm thời gian và chi phí.
CMND còn hạn sử dụng có nên đổi sang CCCD gắn chip?
CMND còn hạn sử dụng có nên đổi sang CCCD gắn chip? 08/07/2022 | 08:45 Hiện tại, vẫn còn rất nhiều người sử dụng Chứng minh nhân dân (CMND) là giấy tờ tùy thân. Vậy nếu CMND còn hạn sử dụng thì có nên đổi sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip?
Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp: Công tác xây dựng và thực hiện công tác pháp chế của Bộ VHTTDL rất bài bản
Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp: Công tác xây dựng và thực hiện công tác pháp chế của Bộ VHTTDL rất bài bản 07/07/2022 | 07:52 Chiều ngày 6.7, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Bộ VHTTDL về tình hình thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV và công tác pháp chế tại Bộ.
Thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành Quý II năm 2022
Thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành Quý II năm 2022 04/07/2022 | 11:18 Thực hiện quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022, nhằm tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền đối với các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đã ban hành trong quý II năm 2022, Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có Công văn số 442/PC về việc thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành Quý II năm 2022.
Đóng BHXH tự nguyện tối thiểu ra sao thì được hưởng lương hưu?
Đóng BHXH tự nguyện tối thiểu ra sao thì được hưởng lương hưu? 02/07/2022 | 09:00 Đây là nội dung mà người lao động muốn tham gia BHXH tự nguyện rất quan tâm, có trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
Những lợi ích mà người lao động có thể được hưởng khi tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7
Những lợi ích mà người lao động có thể được hưởng khi tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7 01/07/2022 | 08:00 Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng có hiệu lực từ 1/7, theo đó sẽ có thêm nhiều lợi ích mà người lao động có thể được hưởng.
Bắc Kạn: Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
Bắc Kạn: Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 29/06/2022 | 08:58 Sáng 28/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ
Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ 28/06/2022 | 16:50 Nhằm kịp thời cụ thể hóa Luật Điện ảnh mới được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, ngày 24/6/2022, tại Thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (phần về điện ảnh).
Đóng đủ 20 năm BHXH rồi nghỉ hưu, người lao động nhận được những khoản tiền nào?
Đóng đủ 20 năm BHXH rồi nghỉ hưu, người lao động nhận được những khoản tiền nào? 27/06/2022 | 11:18 Người lao động nếu đã đóng đủ 20 năm BHXH và chờ đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng các quyền lợi dưới đây
Lào Cai tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình
Lào Cai tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình 27/06/2022 | 09:59 Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình” tỉnh Lào Cai năm 2022, tại Trung tâm Văn hóa thành phố Lào Cai.
Ngày 01/07/2022 Hiệp ước WPPT sẽ chính thức có hiệu lực tại Việt Nam
Ngày 01/07/2022 Hiệp ước WPPT sẽ chính thức có hiệu lực tại Việt Nam 26/06/2022 | 08:10 Tròn một tuần nữa, ngày 01/07/2022 Hiệp ước WPPT sẽ chính thức có hiệu lực tại Việt Nam
Không đổi CCCD gắn chip vì CCCD, CMND cũ chưa hết hạn: Có thể bị phạt nếu thuộc những trường hợp này!
Không đổi CCCD gắn chip vì CCCD, CMND cũ chưa hết hạn: Có thể bị phạt nếu thuộc những trường hợp này! 25/06/2022 | 08:58 Người sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) và thẻ căn cước công dân (CCCD) có thể bị phạt nếu không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Cầu nối đưa những hành lang pháp lý vào đời sống
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Cầu nối đưa những hành lang pháp lý vào đời sống 24/06/2022 | 15:36 Thực tiễn cho thấy, bất cứ một hành lang pháp lý nào khi ra đời và đi vào đời sống đều cần yếu tố tiên quyết là sự chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ thực thi pháp luật và cộng đồng, nhằm nâng cao hiệu quả, tăng cường phòng, chống những hành vi vi phạm. Cầu nối đưa những hành lang pháp lý trên các lĩnh vực vào đời sống ngày càng đa dạng, thiết thực. Tuy nhiên, vẫn cần có thêm những sáng kiến, mô hình hiệu quả được xây dựng từ những hoạt động ở cơ sở.
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho giám định viên tư pháp mới được bổ nhiệm tại Bộ VHTTDL
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho giám định viên tư pháp mới được bổ nhiệm tại Bộ VHTTDL 24/06/2022 | 09:40 Ngày 22/6/2022, tại Thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho giám định viên tư pháp mới được bổ nhiệm tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Hướng dẫn đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp online mới nhất, người lao động sẽ nhận được tiền sau bao lâu?
Hướng dẫn đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp online mới nhất, người lao động sẽ nhận được tiền sau bao lâu? 24/06/2022 | 08:33 Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm. Để giúp người dân thuận tiện hơn trong việc làm hồ sơ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chính thức triển khai giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Cần làm ngay những điều này trước khi sổ hộ khẩu chính thức bị
Cần làm ngay những điều này trước khi sổ hộ khẩu chính thức bị "khai tử" vào cuối năm 2022 23/06/2022 | 08:24 Năm 2022 là năm cuối cùng sổ hộ khẩu giấy còn giá trị sử dụng. Chính vì vậy, người dân cần làm những điều này ngày để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính khi cuốn sổ này bị xóa bỏ.
Những điều cần biết về BHYT 5 năm liên tục
Những điều cần biết về BHYT 5 năm liên tục 22/06/2022 | 08:07 Người dân sẽ được hưởng gì những quyền lợi gì khi đóng bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục?
Tăng cường công tác xây dựng và thực thi pháp luật của Ngành VHTTDL gắn với thực tiễn, cơ sở
Tăng cường công tác xây dựng và thực thi pháp luật của Ngành VHTTDL gắn với thực tiễn, cơ sở 21/06/2022 | 11:11 Vừa qua, Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Hội nghị nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 (khu vực phía Nam) tại Thành phố Cần Thơ.
Những điểm mới tại Nghị định 38 về mức lương tối thiểu vùng cần biết
Những điểm mới tại Nghị định 38 về mức lương tối thiểu vùng cần biết 21/06/2022 | 08:35 Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng có hiệu lực từ 1/7 sẽ có nhiều điểm mới so với Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu theo tháng áp dụng trước 1/7, người lao động cần lưu ý.
Từ năm 2022 trở đi, nghỉ hưu khi đóng BHXH trên 20 năm hưởng lương hưu bao nhiêu?
Từ năm 2022 trở đi, nghỉ hưu khi đóng BHXH trên 20 năm hưởng lương hưu bao nhiêu? 20/06/2022 | 08:34 Kể từ năm 2022 trở đi, số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu sẽ không tăng nữa. Lao động nữ cần đóng tối thiểu 15 năm và lao động nam cần đóng tối thiểu 20 năm.
Lỡ làm mất sổ BHXH, ghi nhớ 2 cách sau để được cấp lại
Lỡ làm mất sổ BHXH, ghi nhớ 2 cách sau để được cấp lại 18/06/2022 | 08:46 Nếu chẳng may người lao động (NLĐ) làm mất hoặc hư hỏng, thay vì phải trực tiếp đến cơ quan BHXH, NLĐ có thể thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ online ngay tại nhà thông qua hai cách sau.
Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7 tại 63 tỉnh, thành trên cả nước
Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7 tại 63 tỉnh, thành trên cả nước 15/06/2022 | 08:48 Từ ngày 1/7/2022, Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ chính thức có hiệu lực.
Tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực VHTTDL tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu
Tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực VHTTDL tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu 14/06/2022 | 09:00 Từ ngày 27/6 đến ngày 02/7/2022, Vụ Pháp chế sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Điện Biên, Lai Châu.
Tăng lương tối thiểu vùng, tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1/7 ra sao?
Tăng lương tối thiểu vùng, tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1/7 ra sao? 14/06/2022 | 08:23 Từ ngày 1/7/2022, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6%, dẫn đến tiền lương tháng tính đóng BHXH bắt buộc cũng có sự điều chỉnh.
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 13/06/2022 | 16:35 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1324/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
Cách tính lương mới nhất 2022: Những ai sẽ được tăng lương từ 1/7?
Cách tính lương mới nhất 2022: Những ai sẽ được tăng lương từ 1/7? 13/06/2022 | 08:10 Nếu đề xuất tăng lương của Hội đồng Tiền lương quốc gia được Chính phủ thông qua thì sau 2,5 năm giữ nguyên, từ ngày 1/7/2022, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 180 nghìn đồng đến 260 nghìn đồng/tháng, tùy vùng.
Các trường hợp xử phạt liên quan đến CCCD/CMND mà người dân cần biết để tránh
Các trường hợp xử phạt liên quan đến CCCD/CMND mà người dân cần biết để tránh 08/06/2022 | 11:26 Người dân vi phạm quy định về cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc thẻ Căn cước công dân (CCCD) có thể bị phạt tới 6.000.000 đồng.
Sửa đổi, bổ sung quy định giám định tư pháp lĩnh vực văn hóa
Sửa đổi, bổ sung quy định giám định tư pháp lĩnh vực văn hóa 03/06/2022 | 10:59 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 01/2022/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23/7/2014 quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan.
Những thay đổi chính sách về CCCD gắn chip, hộ chiếu trực tuyến… mà người dân cần đặc biệt lưu ý trong tháng 6/2022
Những thay đổi chính sách về CCCD gắn chip, hộ chiếu trực tuyến… mà người dân cần đặc biệt lưu ý trong tháng 6/2022 01/06/2022 | 09:19 Một số chính sách liên quan đến thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến… sắp có sự thay đổi.
Thanh tra Bộ VHTTDL: Tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành quy định lĩnh vực VHTTDL tại nhiều địa phương
Thanh tra Bộ VHTTDL: Tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành quy định lĩnh vực VHTTDL tại nhiều địa phương 30/05/2022 | 16:01 Thực hiện các Quyết định của Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL, trong những tháng đầu năm 2022, các Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra trên tất cả các lĩnh vực VHTTDL tại nhiều địa phương.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2022 mà người dân cần lưu ý
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2022 mà người dân cần lưu ý 30/05/2022 | 14:34 Từ 06/2022, nhiều chính sách pháp luật mới sẽ chính thức được áp dụng, người dân cần lưu ý để không ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.
Tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 24/05/2022 | 18:25 Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Xử phạt mạnh tay, tạo chuyển biến trong nhận thức cộng đồng
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Xử phạt mạnh tay, tạo chuyển biến trong nhận thức cộng đồng 24/05/2022 | 09:14 Một trong những giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL thời gian qua là việc đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, xử lý sai phạm. Những hình thức xử phạt nghiêm khắc không chỉ có ý nghĩa tăng cường phòng ngừa, giảm các vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL mà còn góp phần đảm bảo môi trường hoạt động văn hóa an toàn, tạo chuyển biến trong nhận thức cộng đồng, đặc biệt trong một số lĩnh vực “nóng” như nghệ thuật biểu diễn, bản quyền, di sản văn hóa…
Tăng cường công tác xây dựng và thực thi pháp luật của Ngành gắn với thực tiễn, cơ sở
Tăng cường công tác xây dựng và thực thi pháp luật của Ngành gắn với thực tiễn, cơ sở 22/05/2022 | 11:43 Vừa qua, Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công tác pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 (khu vực phía Bắc) tại Hà Giang
Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND: Đề xuất bổ sung thêm một số đối tượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật
Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND: Đề xuất bổ sung thêm một số đối tượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật 20/05/2022 | 20:48 Trong giai đoạn cuối tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), có ý kiến của một số ĐBQH, đoàn ĐBQH, số tổ chức hội liên quan đã đề xuất bổ sung thêm một số đối tượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật để xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Theo quy định hiện hành, chỉ những người tham gia hoạt động biểu diễn mới được xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân.
Kiểm tra và tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại Bình Định
Kiểm tra và tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại Bình Định 18/05/2022 | 08:45 Từ ngày 16/5 đến 17/5/2022, Vụ Pháp chế - Bộ VHTTDL đã tiến hành kiểm tra và tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại tỉnh Bình Định. Đây là hoạt động để triển khai Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ và thiết thực cụ thể hóa chủ đề công tác năm của Ngành VHTTDL là "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ".
Sổ hộ khẩu sắp bị
Sổ hộ khẩu sắp bị "khai tử", các thủ tục hành chính liên quan đến hộ khẩu sẽ thay đổi ra sao? 14/05/2022 | 10:20 Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2022 và chỉ thu hồi trong trường hợp công dân thực hiện thay đổi thông tin. Vậy thu hồi sổ hộ khẩu thì thủ tục đăng ký nhập học, hồ sơ nhà đất... được thực hiện thế nào?
Mức phạt khi vi phạm quy định đổi, cấp lại CCCD gắn chip đã tăng gấp đôi, người dân cần đặc biệt lưu ý những thông tin sau
Mức phạt khi vi phạm quy định đổi, cấp lại CCCD gắn chip đã tăng gấp đôi, người dân cần đặc biệt lưu ý những thông tin sau 13/05/2022 | 09:09 Năm 2022, người sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) hoặc căn cước công dân (CCCD) hỏng, hết hạn sẽ bị xử phạt. Ngoài ra, người dân sẽ được miễn, giảm lệ phí cấp CCCD đến 30/6/2022.
Người lao động cần chuẩn bị những giấy tờ gì nếu muốn nhận BHXH 1 lần?
Người lao động cần chuẩn bị những giấy tờ gì nếu muốn nhận BHXH 1 lần? 12/05/2022 | 10:23 Theo quy định tại Luật BHXH, người lao động đủ điều kiện nhận BHXH 1 lần và có đơn đề nghị thì sẽ được giải quyết.
Đổi ngay CCCD gắn chip trong năm 2022 để không bị phạt và hưởng nhiều tiện ích mới
Đổi ngay CCCD gắn chip trong năm 2022 để không bị phạt và hưởng nhiều tiện ích mới 11/05/2022 | 14:45 Người dân đi làm thẻ CCCD gắn chip trong năm 2022 vừa tránh được việc xử phạt mà còn được hưởng nhiều tiện tích mới.
Lưu ý các loại giấy tờ quan trọng sắp bị khai tử để thay thế bằng bản điện tử
Lưu ý các loại giấy tờ quan trọng sắp bị khai tử để thay thế bằng bản điện tử 11/05/2022 | 08:44 Các loại giấy tờ hành chính quan trọng nào sẽ bị khai tử và được thay thế bằng dữ liệu điện tử?
Tất cả những thông tin quan trọng cần biết về BHYT 5 năm liên tục để được hưởng đầy đủ quyền lợi
Tất cả những thông tin quan trọng cần biết về BHYT 5 năm liên tục để được hưởng đầy đủ quyền lợi 10/05/2022 | 14:38 Công dân đóng bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn so với người mới tham gia. Vậy nếu đóng BHYT ngắt quãng thì có được hưởng đầy đủ các quyền lợi không?
Quy định mới nhất về nâng bậc lương
Quy định mới nhất về nâng bậc lương 10/05/2022 | 08:34 Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư (văn bản hợp nhất số 2/VBHN-BNV) hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Cách gia hạn BHYT và đóng BHXH online thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Cách gia hạn BHYT và đóng BHXH online thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia 09/05/2022 | 08:32 Trước đó, khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam đã tạo điều kiện cho người dân đóng BHXH và gia hạn BHYT tự nguyên trực tuyến.
Hướng dẫn nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức
Hướng dẫn nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức 08/05/2022 | 15:00 Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Mức lương hưu tối đa lao động có thể được hưởng là bao nhiêu?
Mức lương hưu tối đa lao động có thể được hưởng là bao nhiêu? 08/05/2022 | 08:41 Quy định về mức hưởng lương hưu tối đa có trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
Đóng BHXH tự nguyện tối thiểu bao nhiêu tiền và bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu?
Đóng BHXH tự nguyện tối thiểu bao nhiêu tiền và bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu? 06/05/2022 | 09:05 Đây là nội dung mà người lao động muốn tham gia BHXH tự nguyện rất quan tâm.
Triển khai phát động cuộc thi
Triển khai phát động cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" 04/05/2022 | 13:22 Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã có Công văn số 313/VHCS-QLNV gửi Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh; Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh và Triển lãm, Trung tâm Thông tin Triển lãm và Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch... các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phát động cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở".
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động 28/04/2022 | 14:42 Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL” năm 2022. Kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao nhận thức, năng lực hành động về nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Đóng BHXH tối thiểu bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu và đóng bao nhiêu năm thì được hưởng tối đa?
Đóng BHXH tối thiểu bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu và đóng bao nhiêu năm thì được hưởng tối đa? 27/04/2022 | 09:54 Lương hưu là vấn đề nhiều người lao động quan tâm khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Vậy số năm tối thiểu người lao động cần đóng BHXH để nhận được là bao nhiêu, bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc trên.
Cục Chính trị Bộ đội biên phòng hưởng ứng cuộc thi
Cục Chính trị Bộ đội biên phòng hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" 25/04/2022 | 20:25 Cục Chính trị Bội đội biên phòng đã có văn bản số 449/CCT-TH gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh về việc tham gia cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Cách tính lương hưu cho người tham gia BHXH tự nguyện
Cách tính lương hưu cho người tham gia BHXH tự nguyện 22/04/2022 | 09:55 Người lao động (NLĐ) tự do khi tham gia BHXH tự nguyện vẫn có thể được hưởng lương hưu theo quy định nếu đủ điều kiện về số tuổi và số năm đóng BHXH.
Nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 27 năm BHXH, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?
Nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 27 năm BHXH, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? 21/04/2022 | 09:36 Lương hưu là vấn đề nhiều người lao động quan tâm khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Vậy người lao động nghỉ hưu năm 2022, đã đóng 27 năm BHXH sẽ được nhận bao nhiêu lương hưu hàng tháng?
Từ ngày 1/7, ai có thể được tăng lương tối thiểu 6%?
Từ ngày 1/7, ai có thể được tăng lương tối thiểu 6%? 20/04/2022 | 09:29 Sau hai phiên thảo luận về vấn đề tăng lương tối thiểu vùng cho lao động trong các doanh nghiệp, 15/17 thành viên của Hội đồng tiền lương quốc gia đã đồng ý tăng lương tối thiểu từ ngày 01/7/2022 với mức tăng là 6% so với hiện nay.
TP Hồ Chí Minh: Xử lý nghiêm hành vi 'chặt chém', ép du khách mua hàng
TP Hồ Chí Minh: Xử lý nghiêm hành vi 'chặt chém', ép du khách mua hàng 19/04/2022 | 12:22 Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ, “chặt chém” du khách khi đến TP Hồ Chí Minh.
Đủ số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu, không muốn đóng tiếp nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì sao?
Đủ số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu, không muốn đóng tiếp nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì sao? 19/04/2022 | 08:03 Nếu người lao động đã đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đến độ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì có thể lựa chọn một trong hai cách giải quyết dưới đây.
Chủ tịch Quốc hội: Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) có sự chuẩn bị tốt và đúng hướng
Chủ tịch Quốc hội: Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) có sự chuẩn bị tốt và đúng hướng 16/04/2022 | 17:59 Chiều nay (16/4), tại Nhà Quốc hội, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã điều hành phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) (PCBLGĐ).
Cuộc thi
Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" 16/04/2022 | 15:48 Sáng 14/4, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở". Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành VHTTDL là "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ". Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì lễ phát động.
Người lao động được hưởng lợi ích gì khi tăng lương tối thiểu vùng?
Người lao động được hưởng lợi ích gì khi tăng lương tối thiểu vùng? 16/04/2022 | 15:13 Mới đây, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã biểu quyết và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2022 với mức tăng 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định.
Cải cách tiền lương: Bộ Nội vụ được giao xây dựng chế độ tiền lương mới trình Thủ tướng phê duyệt
Cải cách tiền lương: Bộ Nội vụ được giao xây dựng chế độ tiền lương mới trình Thủ tướng phê duyệt 15/04/2022 | 08:00 Nội dung xây dựng chế độ tiền lương mới là một trong những nội dung được nêu tại Nghị quyết 54/NQ-CP của Chính phủ. Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ quan trọng là chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng và triển khai chế độ tiền lương mới trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Phát động cuộc thi
Phát động cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" 14/04/2022 | 13:07 Sáng 14/4, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến giáp dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở". Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch là "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ".
Ban hành Thể lệ cuộc thi
Ban hành Thể lệ cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" 14/04/2022 | 07:59 Ban Tổ chức cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" đã ban hành Thể lệ cuộc thi.
Cách phân biệt trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc
Cách phân biệt trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc 09/04/2022 | 17:23 Sau khi nghỉ việc và chưa tìm được công việc mới, người lao động thường quan tâm đến khoản trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc.
Bộ VHTTDL tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân
Bộ VHTTDL tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân 08/04/2022 | 16:58 Ngày 8/4 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.
Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 07/04/2022 | 14:38 Bộ VHTTDL đã có Công văn số 1091/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.
Không ngừng nâng cao nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực VHTTDL
Không ngừng nâng cao nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực VHTTDL 01/04/2022 | 11:00 Trong hai ngày 28 và 29/3/2022, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.
Tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước
Tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước 31/03/2022 | 08:44 Bộ VHTTDL đã ban hành Công văn số 1029/BVHTTDL-VP ngày 29/3 gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước.
Tổ chức cuộc thi
Tổ chức cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" 28/03/2022 | 14:10 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 680/QÐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở".
Khi nào được phép đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu?
Khi nào được phép đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu? 28/03/2022 | 08:50 Đây là vấn đề mà người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian tham gia BHXH rất quan tâm.
Các chính sách về tiền lương và trợ cấp có hiệu lực từ tháng 4/2022
Các chính sách về tiền lương và trợ cấp có hiệu lực từ tháng 4/2022 26/03/2022 | 08:31 Trong tháng 4/2022, một số Thông tư, Nghị định liên quan đến lao động trong các ngành, lĩnh vực sẽ chính thức có hiệu lực.
Sửa đổi quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Sửa đổi quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 26/03/2022 | 08:31 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25/3/3022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, trong đó bổ sung một số quy định về nhập khẩu phim.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương: Ưu tiên nguồn lực, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung cho công tác xây dựng pháp luật
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương: Ưu tiên nguồn lực, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung cho công tác xây dựng pháp luật 24/03/2022 | 15:04 Sáng 24/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Nâng cao hiệu quả hành lang pháp lý về văn hóa, thể thao, du lịch
Nâng cao hiệu quả hành lang pháp lý về văn hóa, thể thao, du lịch 24/03/2022 | 14:00 Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, công tác tổ chức thi hành pháp luật trong các lĩnh vực của Ngành VHTTDL thời gian qua bên cạnh những chuyển biến vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Nhằm khắc phục vấn đề này, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng mới đây đã ký ban hành Công văn về việc tăng cường tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài
Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài 24/03/2022 | 07:41 Ngày 22/3, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 939/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.
Tăng cường tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Tăng cường tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 18/03/2022 | 10:00 Ngày 17/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 863/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Sở VHTTDL, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở VHTT, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Người nhập cảnh vào Việt Nam chỉ cần test nhanh âm tính với SARS-CoV-2
Người nhập cảnh vào Việt Nam chỉ cần test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 16/03/2022 | 15:33 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký ban hành văn bản 1265/ BYT- DP về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.
Từ năm 2022 trở đi, nghỉ hưu khi đóng đủ BHXH 25 năm hưởng lương hưu bao nhiêu?
Từ năm 2022 trở đi, nghỉ hưu khi đóng đủ BHXH 25 năm hưởng lương hưu bao nhiêu? 14/03/2022 | 08:17 Kể từ năm 2022 trở đi, số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu sẽ không tăng nữa. Lao động nữ cần đóng tối thiểu 15 năm và lao động nam cần đóng tối thiểu 20 năm.
Rút gọn quy trình giải quyết chế độ BHXH cho F0 điều trị tại nhà
Rút gọn quy trình giải quyết chế độ BHXH cho F0 điều trị tại nhà 12/03/2022 | 09:03 BHXH Việt Nam đã sẵn sàng cải cách hành chính, rút gọn quy trình và chuẩn bị nguồn kinh phí, nhân lực để tiếp nhận và giải quyết sớm nhất chế độ BHXH cho người lao động mắc COVID-19.
Đối tượng nào nghỉ hưu năm nay được hưởng lương hưu tối đa?
Đối tượng nào nghỉ hưu năm nay được hưởng lương hưu tối đa? 05/03/2022 | 17:09 Đây là thông tin những lao động có ý định về hưu rất quan tâm.
Siết chặt vi phạm về bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình
Siết chặt vi phạm về bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 01/03/2022 | 10:47 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 125/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. Đây được xem là một trong những chế tài nhằm góp phần siết chặt những vi phạm về bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình...
Hàng loạt chính sách mới bảo hiểm, lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 3/2022
Hàng loạt chính sách mới bảo hiểm, lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 3/2022 23/02/2022 | 11:39 Hướng dẫn điều chỉnh tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH, tăng mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc... là những chính sách mới về bảo hiểm, lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 3/2022.
Những quy định mới về tiền lương, BHXH có lợi cho người lao động
Những quy định mới về tiền lương, BHXH có lợi cho người lao động 16/02/2022 | 11:08 Vừa qua, Chính phủ đã ban hành loạt Nghị định xử phạt vi phạm hành chính ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH).
Bộ VHTTDL: Triển khai công tác xây dựng pháp luật năm 2022
Bộ VHTTDL: Triển khai công tác xây dựng pháp luật năm 2022 13/02/2022 | 15:00 Thời gian qua, Bộ VHTTDL đã có nhiều nỗ lực để đáp ứng được yêu cầu này. Tuy nhiên, xây dựng pháp luật là vấn đề khó và rộng, đòi phải làm một cách công phu, tuân thủ quy định, công việc này cần nhìn nhận, đánh giá một cách nghiêm túc.
Người lao động nghỉ việc năm 2022 được nhận những khoản tiền nào?
Người lao động nghỉ việc năm 2022 được nhận những khoản tiền nào? 09/02/2022 | 13:58 Theo Bộ luật Lao động năm 2019, tuỳ vào trường hợp người lao động nghỉ việc, có thể được nhận các khoản tiền như tiền trợ cấp thôi việc, tiền trợ cấp mất việc làm, tiền phép năm,...
Infographic: Những mức phạt phổ biến về lao động, bảo hiểm xã hội
Infographic: Những mức phạt phổ biến về lao động, bảo hiểm xã hội 02/02/2022 | 08:34 Từ đầu năm 2022, Nghị định 12/2022/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực pháp luật. Dưới đây là một số mức phạt phổ biến trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm mà cả doanh nghiệp và người lao động cần lưu ý từ năm 2022.
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 25/01/2022 | 15:07 Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, chưa đầy đủ trong tổ chức thi hành pháp luật, những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ năm 2022.
Ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022
Ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022 24/01/2022 | 16:14 Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022.
Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 14/01/2022 | 07:50 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 16/12/2021 | 14:31 Ngày 15/12, Bộ VHTTDL đã ra Quyết định số 3279/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Bộ VHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 01/02/2022
Bộ VHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 01/02/2022 15/12/2021 | 09:17 Ngày 14/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Giải pháp hỗ trợ ngành du lịch Sóc Trăng trong thời gian tới
Giải pháp hỗ trợ ngành du lịch Sóc Trăng trong thời gian tới 14/12/2021 | 09:14 Các hoạt động dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi dịch Covid-19 bùng phát và lây lan trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Cần Thơ: Ngành du lịch định hướng chuyển đổi số, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả
Cần Thơ: Ngành du lịch định hướng chuyển đổi số, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả 10/12/2021 | 22:05 Theo định hướng chuyển đổi số trong ngành du lịch, TP Cần Thơ phấn đấu đưa ngành du lịch vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số tốt, đổi mới công tác quản lý điều hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thúc đẩy phát triển du lịch trong tình hình mới.
Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022
Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 08/12/2021 | 15:38 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 3114/QĐ-BVHTTDL ngày 7/12/2021 về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022.
Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Đề án
Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Đề án "Phát triển nguồn nhân lực du lịch thích ứng với tác động của đại dịch COVID-19 giai đoạn 2021-2030" 08/12/2021 | 15:33 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 4569/KH-BVHTTDL ngày 8/12/2021 về việc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Đề án "Phát triển nguồn nhân lực du lịch thích ứng với tác động của đại dịch COVID-19 giai đoạn 2021-2030".
Quy định cụ thể mức phạt kinh doanh dịch vụ karaoke quá giờ
Quy định cụ thể mức phạt kinh doanh dịch vụ karaoke quá giờ 08/12/2021 | 14:09 Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL thời gian qua nhận được câu hỏi của Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen (TP HCM ) đặt câu hỏi về các mức xử phạt hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke quá giờ và vi phạm về tiếng ồn do hát karaoke và mức thu phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.
Những nhóm đối tượng nào sẽ được tăng 7,4% lương hưu từ 1/1/2022?
Những nhóm đối tượng nào sẽ được tăng 7,4% lương hưu từ 1/1/2022? 07/12/2021 | 10:53 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với mức 7,4% cho 8 nhóm đối tượng, bắt đầu từ năm 2022.
Cao Bằng: Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch
Cao Bằng: Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch 06/12/2021 | 11:13 Trong năm 2021, để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Sở VHTTDL đã tăng cường công tác chỉ đạo quản lý nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực VHTTDL trên địa bàn toàn tỉnh.
Ninh Bình: Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các hoạt động phục hồi du lịch
Ninh Bình: Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các hoạt động phục hồi du lịch 05/12/2021 | 11:14 Nhằm triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp du lịch sớm ổn định, từng bước phục hồi và phát triển trong tình hình mới; trên cơ sở đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh, khả năng kiểm soát dịch Covid-19 trên thế giới, trong nước và trong tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phục hồi và phát triển hoạt động du lịch những tháng cuối năm 2021 và năm 2022.
112 doanh nghiệp tham gia Ngày hội du lịch TP.HCM trực tuyến
112 doanh nghiệp tham gia Ngày hội du lịch TP.HCM trực tuyến 03/12/2021 | 17:00 Ngày hội du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 17 sẽ diễn ra từ ngày 4/12/2021 - 25/12/2021. Đến thời điểm này đã có 112 doanh nghiệp và đơn vị đăng ký tham gia.
Ninh Thuận: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn
Ninh Thuận: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 02/12/2021 | 11:13 Đẩy mạnh việc triển khai Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, trong thời gian qua, ngành VHTTDL tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.
Bộ VHTTDL ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL
Bộ VHTTDL ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 02/12/2021 | 08:28 Ngày 30/11, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
Diễn đàn tìm giải pháp phục hồi bền vững du lịch Việt Nam
Diễn đàn tìm giải pháp phục hồi bền vững du lịch Việt Nam 01/12/2021 | 15:00 Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa tổ chức Diễn đàn Du lịch toàn quốc năm 2021 với chủ đề “Giải pháp phục hồi bền vững du lịch Việt Nam”.
Ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập VHTTDL
Ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập VHTTDL 30/11/2021 | 14:31 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.
Quy định cụ thể các hành vi quảng cáo về thuốc, thiết bị khám chữa bệnh
Quy định cụ thể các hành vi quảng cáo về thuốc, thiết bị khám chữa bệnh 27/11/2021 | 15:00 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã quy định cụ thể nhiều hành vi quảng cáo liên quan tới lĩnh vực thuốc, dược phẩm, khám chữa bệnh, quảng cáo sữa…
Vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo bị xử phạt như thế nào?
Vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo bị xử phạt như thế nào? 26/11/2021 | 14:53 Phạt từ 50 tới 70 triệu đồng cho hành vi quảng cáo thuốc lá, quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên… Đây là những mức xử phạt nghiêm khắc được quy định trong Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.
Tổ chức hoạt động mê tín dị đoan có thể bị phạt tới 20 triệu đồng
Tổ chức hoạt động mê tín dị đoan có thể bị phạt tới 20 triệu đồng 26/11/2021 | 07:26 Hoạt động mê tín dị đoan là hành vi vi phạm pháp luật và tùy theo mức độ nghiêm trọng mà có thể chịu các mức chế tài khác nhau.
Phạt từ 1.000.000– 2.000.000 đồng với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan
Phạt từ 1.000.000– 2.000.000 đồng với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan 24/11/2021 | 14:59 Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.
Phạt nặng các hành vi vi phạm quy định về hoạt động trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet
Phạt nặng các hành vi vi phạm quy định về hoạt động trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet 24/11/2021 | 11:00 Theo Điều 31, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể về hình thức xử phạt với vi phạm quy định về hoạt động trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet.
Viết, vẽ, làm bẩn, làm ô uế di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh có bị xử phạt không?
Viết, vẽ, làm bẩn, làm ô uế di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh có bị xử phạt không? 24/11/2021 | 08:16 Theo Điều 20 của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ thì hành vi trên bị xử phạt tiền từ 1 tới 3 triệu đồng.
Vi phạm kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường có thể bị xử phạt lên tới 30 triệu đồng
Vi phạm kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường có thể bị xử phạt lên tới 30 triệu đồng 23/11/2021 | 15:07 Theo Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, vi phạm trong kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường có thể bị xử phạt lên tới 30 triệu đồng cùng với các hình thức xử phạt bổ sung.
Một số thay đổi trong quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú
Một số thay đổi trong quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú 23/11/2021 | 14:46 Ngày 30/3/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, trong đó sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.
Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn: Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa phải dựa trên sự sáng tạo, khoa học công nghệ và bản quyền trí tuệ
Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn: Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa phải dựa trên sự sáng tạo, khoa học công nghệ và bản quyền trí tuệ 23/11/2021 | 08:37 Vi phạm bản quyền là một trong những vấn nạn của âm nhạc nước nhà, là lực cản lớn trong tiến trình xây dựng công nghiệp âm nhạc, bởi phát triển các ngành công nghiệp văn hóa phải dựa trên sự sáng tạo, khoa học công nghệ và bản quyền trí tuệ.
Các cuộc thi người đẹp, người mẫu vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào?
Các cuộc thi người đẹp, người mẫu vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào? 23/11/2021 | 08:25 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo dành một điều quy định xử phạt vi phạm về thi người đẹp, người mẫu.
Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình
Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình 23/11/2021 | 08:17 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2972/QĐ-BVHTTDL về việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình.
Tổ chức hoạt động mê tín dị đoan tại lễ hội sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
Tổ chức hoạt động mê tín dị đoan tại lễ hội sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 20/11/2021 | 08:24 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo có quy định tại Điều 14 về các hình thức xử lý vi phạm quy định về tổ chức lễ hội.
Phạt tới 50 triệu đồng đối với hành vi tổ chức biểu diễn có nội dung xuyên tạc lịch sử
Phạt tới 50 triệu đồng đối với hành vi tổ chức biểu diễn có nội dung xuyên tạc lịch sử 18/11/2021 | 14:46 Nghị định số 38 của Chính phủ năm 2021 quy định xử phạt vi phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Theo đó, tại Mục 2: Hành vi vi phạm về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Điều 11 nêu rõ: Vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn.
Những vi phạm nào về sản xuất phim sẽ bị xử lý hành chính?
Những vi phạm nào về sản xuất phim sẽ bị xử lý hành chính? 16/11/2021 | 17:40 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã nêu rõ các mức xử lý vi phạm quy định về điện ảnh.
Thông tư 11 quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Thông tư 11 quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch 15/11/2021 | 15:02 Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng mới đây đã ký ban hành Thông tư số 11 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
Bộ VHTTDL: Tập huấn Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức
Bộ VHTTDL: Tập huấn Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức 15/11/2021 | 14:25 Ngày 13/11 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức lớp tập huấn đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức các cơ quan hành chính thuộc Bộ.
Các mức xử phạt vi phạm quy định về tổ chức lễ hội
Các mức xử phạt vi phạm quy định về tổ chức lễ hội 12/11/2021 | 08:35 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (có hiệu lực từ 1.6.2021) quy định cụ thể các mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội.
Công tác xây dựng pháp chế của Bộ VHTTDL
Công tác xây dựng pháp chế của Bộ VHTTDL 06/11/2021 | 17:29 Năm 2021 được Chính phủ xác định là năm của thể chế, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 với tinh thần coi hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế là một trong ba đột phá chiến lược. Vì vậy, Bộ VHTTDL đặt nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống, tuyên truyền pháp luật một cách hệ thống đến mọi người, mọi nơi, mọi lúc, cùng với đó tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong tình hình mới.
Ban hành Nghị định số 40 sửa đổi, bổ sung một số quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú
Ban hành Nghị định số 40 sửa đổi, bổ sung một số quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú 01/11/2021 | 16:10 Ngày 30/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40 xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú".
Hàng loạt Thông tư mới có hiệu lực từ đầu tháng 11/2021
Hàng loạt Thông tư mới có hiệu lực từ đầu tháng 11/2021 29/10/2021 | 14:34 Điều chỉnh quy định về bảo vệ người lao động khi thực hiện tố cáo, quy định mới về tiếp công dân, thêm quyền lợi cho giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học... là những Thông tư mới nổi bật có hiệu lực tháng 11/2021.
Chính phủ ban hành Nghị định 94: Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023
Chính phủ ban hành Nghị định 94: Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023 29/10/2021 | 11:55 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
19 điều Đảng viên không được làm
19 điều Đảng viên không được làm 28/10/2021 | 10:29 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Nâng cao nhận thức cộng đồng
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Nâng cao nhận thức cộng đồng 28/10/2021 | 08:54 Những kết quả thực tiễn trong triển khai Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL thời gian qua cho thấy, một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, kéo giảm vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong cộng đồng.
Nghệ An: Triển khai các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp du lịch
Nghệ An: Triển khai các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp du lịch 27/10/2021 | 10:39 Nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới đến năm 2022.
Quảng Ninh: Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Quảng Ninh: Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 23/10/2021 | 08:35 Trong tháng 10, công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhân lực du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tiếp tục được Sở Du lịch triển khai thực hiện.
Hòa Bình: Tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch liên kết hợp tác, đẩy mạnh phát triển thị trường du lịch nội địa trong tình hình mới
Hòa Bình: Tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch liên kết hợp tác, đẩy mạnh phát triển thị trường du lịch nội địa trong tình hình mới 22/10/2021 | 08:25 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch Tổ chức hội nghị kích cầu du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, năm 2021.
Đầu tháng 11,  Kiên Giang sẽ đón khách du lịch nội địa
Đầu tháng 11, Kiên Giang sẽ đón khách du lịch nội địa 21/10/2021 | 15:46 Sở Du lịch Kiên Giang sẽ tổ chức hướng dẫn, vận động các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh rà soát, củng cố, làm mới lại hoặc xây dựng các sản phẩm dịch vụ cũng như xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác để thu hút khách du lịch trong nước.
Lào Cai: Tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển du lịch
Lào Cai: Tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển du lịch 21/10/2021 | 14:34 Đây là một trong nội dung cụ thể nằm trong Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Lâm Đồng: Hội nghị triển khai quy định tạm thời đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đến doanh nghiệp du lịch
Lâm Đồng: Hội nghị triển khai quy định tạm thời đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đến doanh nghiệp du lịch 21/10/2021 | 09:28 Ngày 20/10, Sở VHTTDL Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 2563/QĐ-UB ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định tạm thời đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp hoạt động du lịch. Giám đốc Sở VHTTDL Lâm Đồng Nguyễn Viết Vân chủ trì hội nghị.
Vĩnh Phúc sát cánh cùng các doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp phục hồi du lịch
Vĩnh Phúc sát cánh cùng các doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp phục hồi du lịch 19/10/2021 | 09:27 Chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, Sở VHTTDL Vĩnh Phúc đã tập trung phân tích, đưa ra các tình huống du lịch theo không gian, thời gian, quy mô với các mức độ khác nhau.
Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình
Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình 19/10/2021 | 09:27 Ngày 18/10, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2647/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo Đề án "Hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình đến năm 2026, định hướng đến năm 2030".
Hà Nam: Tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn thực hiện Luật Quảng cáo đối với các doanh nghiệp trên địa bàn
Hà Nam: Tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn thực hiện Luật Quảng cáo đối với các doanh nghiệp trên địa bàn 18/10/2021 | 09:19 Những năm qua, cùng với những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, cơ bản được thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Quảng cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định có liên quan.
Hà Giang: Triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Du lịch để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Hà Giang: Triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Du lịch để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 17/10/2021 | 11:15 UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch Triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Hà Giang giai đoạn 2021 – 2025.
Khánh Hòa: Các doanh nghiệp du lịch hoạt động phải có kế hoạch, phương án đáp ứng tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19
Khánh Hòa: Các doanh nghiệp du lịch hoạt động phải có kế hoạch, phương án đáp ứng tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19 17/10/2021 | 10:23 Đó là nội dung được quy định tại văn bản số 1807/SDL-QLDL ngày 19/10/2021 của Sở Du lịch Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 10350/HD-BCĐ ngày 15/10/2021.
Bình Phước xây dựng các gói kích cầu du lịch, chiến lược phát triển phù hợp với tình hình mới
Bình Phước xây dựng các gói kích cầu du lịch, chiến lược phát triển phù hợp với tình hình mới 17/10/2021 | 09:13 Tính đến tháng 9/2021, tổng lượt khách du lịch đến Bình Phước chỉ đạt 413.232 lượt khách, đạt 46,87% kế hoạch năm 2021, giảm 19,24% so với cùng kỳ năm 2020
Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các thương hiệu sản phẩm có uy tín mang đặc trưng văn hóa, con người Lào Cai
Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các thương hiệu sản phẩm có uy tín mang đặc trưng văn hóa, con người Lào Cai 16/10/2021 | 10:18 Đây là một trong những nhiệm vụ cụ thể nằm trong Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.
Hà Tĩnh: Tập trung phổ biến các chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp
Hà Tĩnh: Tập trung phổ biến các chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp 15/10/2021 | 10:19 Đây là một trong những nội dung nằm trong Kế hoạch Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Triển khai đào tạo chuyển đổi IPv6 cho các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL
Triển khai đào tạo chuyển đổi IPv6 cho các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL 15/10/2021 | 08:26 Trong 2 ngày 13-14/10, tại Hà Nội, Trung tâm CNTT (Bộ VHTTDL) đã tổ chức chương trình đào tạo về chuyển đổi IPv6 cho các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm, động viên doanh nghiệp du lịch
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm, động viên doanh nghiệp du lịch 14/10/2021 | 10:24 Ngày 13/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan và Hiệp hội du lịch Quảng Nam đã tới thăm, động viên một số cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.
Khai mạc Hội nghị tập huấn trực tuyến “Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện”
Khai mạc Hội nghị tập huấn trực tuyến “Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện” 12/10/2021 | 21:56 Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2021, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn trực tuyến “Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện”.
Hà Tĩnh: Tọa đàm
Hà Tĩnh: Tọa đàm "Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam" 12/10/2021 | 14:16 Chiều 11/10, Sở VHTTDL Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình tọa đàm "Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10".
Khánh Hòa: Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch triển khai Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19
Khánh Hòa: Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch triển khai Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 12/10/2021 | 14:00 Sở Du lịch Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 1673/SDL-QLDL hướng dẫn triển khai Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.
Cao Bằng: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp
Cao Bằng: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp 10/10/2021 | 10:32 Đây là một trong những giải pháp được đưa ra trong Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang
Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang 09/10/2021 | 21:08 Đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến hoạt động du lịch của địa phương. Đa số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang là doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh doanh dịch vụ du lịch đơn lẻ nên không đủ năng lực duy trì hoạt động trước tình hình dịch bệnh kéo dài gần 2 năm qua. Đến nay, hầu hết doanh nghiệp lữ hành và hơn 2/3 số cơ sở lưu trú đã tạm dừng hoạt động.
Quảng Ninh: Tích cực tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong hoạt động kinh doanh du lịch
Quảng Ninh: Tích cực tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong hoạt động kinh doanh du lịch 09/10/2021 | 16:58 Đây là một trong những nội dung nằm trong Kế hoạch Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 của Sở Du lịch Quảng Ninh.
Đánh giá việc thực hiện pháp luật và phổ biến, tập huấn kỹ năng công tác pháp chế nhân ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021
Đánh giá việc thực hiện pháp luật và phổ biến, tập huấn kỹ năng công tác pháp chế nhân ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 08/10/2021 | 14:12 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2555/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện pháp luật và phổ biến, tập huấn kỹ năng công tác pháp chế nhân ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.
Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL tại Kiên Giang
Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL tại Kiên Giang 07/10/2021 | 18:21 Kiên Giang vừa triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025.
Hải Dương: Kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp
Hải Dương: Kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp 06/10/2021 | 15:43 Đây là một trong những kết quả nổi bật được đưa ra trong Báo cáo Tác động của đại dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch và nguồn nhân lực du lịch tại Hải Dương.
Làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 cần lưu ý những gì?
Làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 cần lưu ý những gì? 06/10/2021 | 14:12 Theo Công văn 3068/BHXH-CSXH ngày 1-10-2021 của BHXH Việt Nam, người sử dụng lao động, người lao động khi làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định 28/2021, Nghị quyết 116, cần lưu ý một số nội dung cơ bản.
Hải Dương: Đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư tu bổ và phát huy giá trị di tích
Hải Dương: Đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư tu bổ và phát huy giá trị di tích 05/10/2021 | 14:17 UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.
Bình Dương: Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch ứng phó với đại dịch
Bình Dương: Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch ứng phó với đại dịch 04/10/2021 | 14:12 Trong bối cảnh hết sức khó khăn đó, ngành du lịch Bình Dương đã chung tay cùng với du lịch cả nước chủ động ứng phó với đại dịch.
Quảng Ninh: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động và doanh nghiệp du lịch về công tác phòng cháy và chữa cháy
Quảng Ninh: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động và doanh nghiệp du lịch về công tác phòng cháy và chữa cháy 03/10/2021 | 11:00 Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Du lịch đặt ra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
Trà Vinh: Xây dựng các gói kích cầu du lịch, đưa du lịch hồi phục sau giai đoạn khủng hoảng
Trà Vinh: Xây dựng các gói kích cầu du lịch, đưa du lịch hồi phục sau giai đoạn khủng hoảng 03/10/2021 | 10:40 Đợt dịch thứ tư bùng phát, cùng với việc bị ảnh hưởng bởi các đợt giãn cách xã hội đã khiến cho hầu hết các doanh nghiệp lữ hành tại Trà Vinh tạm dừng hoạt động, có công ty xin thu hồi giấy phép, hướng dẫn viên du lịch bị ngưng việc tạm thời.
Quảng Nam: Tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho doanh nghiệp
Quảng Nam: Tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho doanh nghiệp 03/10/2021 | 09:15 Những năm qua, việc tuyên truyền, phổ biến các quy định trong hoạt động quảng cảo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được thực hiện một cách bài bản, đồng bộ và hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng được nâng lên.
Khánh Hòa: Phổ biến kế hoạch triển khai đón khách du lịch đảm bảo an toàn trong phòng chống Covid-19 tới các doanh nghiệp
Khánh Hòa: Phổ biến kế hoạch triển khai đón khách du lịch đảm bảo an toàn trong phòng chống Covid-19 tới các doanh nghiệp 02/10/2021 | 14:53 Khánh Hòa cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đón khách nội tỉnh (từ ngày 01/10) và khách nội địa (từ ngày 16/10) trở lại trong điều kiện đảm bảo tuyệt đối quy định, tiêu chí về đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.
Tác động của đại dịch Covid-19 đối với hoạt động và nguồn nhân lực du lịch tại thành phố Hải Phòng
Tác động của đại dịch Covid-19 đối với hoạt động và nguồn nhân lực du lịch tại thành phố Hải Phòng 01/10/2021 | 18:21 Hầu hết các doanh nghiệp du lịch Hải Phòng đã dừng hoạt động, các cơ sở dịch vụ du lịch phải tạm nghỉ, giãn nhân công, hướng dẫn viên du lịch thất nghiệp.
Bà Rịa – Vũng Tàu cho phép một số hoạt động, dịch vụ trên địa bàn các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Côn Đảo
Bà Rịa – Vũng Tàu cho phép một số hoạt động, dịch vụ trên địa bàn các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Côn Đảo 01/10/2021 | 17:42 Đối với hoạt động du lịch, cho phép thí điểm các khách sạn có dịch vụ khép kín, có phương án đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch.
Quảng Nam: Chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp du lịch nỗ lực xây dựng Hội An trở thành điểm đến xanh
Quảng Nam: Chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp du lịch nỗ lực xây dựng Hội An trở thành điểm đến xanh 01/10/2021 | 16:25 Tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay đã thôi thúc chính quyền và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hội An (Quảng Nam) cùng nỗ lực chung tay hành động xây dựng Hội An trở thành điểm đến xanh.
Thái Nguyên: Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối, giới thiệu, bán sản phẩm thuận lợi trên môi trường mạng
Thái Nguyên: Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối, giới thiệu, bán sản phẩm thuận lợi trên môi trường mạng 01/10/2021 | 13:49 Đây là một trong những giải pháp được UBND tỉnh Thái Nguyên đưa ra nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong thời gian tới.
Phú Thọ: Xây dựng kế hoạch triển khai các lớp tập huấn kỹ năng dành cho lãnh đạo doanh nghiệp đáp ứng tình hình dịch bệnh
Phú Thọ: Xây dựng kế hoạch triển khai các lớp tập huấn kỹ năng dành cho lãnh đạo doanh nghiệp đáp ứng tình hình dịch bệnh 30/09/2021 | 16:09 Dịch bệnh Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực đời sống – xã hội. Trong đó, hoạt động du lịch là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp và rõ nét nhất, các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không được tổ chức, các khu, điểm du lịch, các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp đều bị hạn chế, tạm ngừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.
Đồng Nai triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trên lĩnh vực quảng cáo
Đồng Nai triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trên lĩnh vực quảng cáo 30/09/2021 | 15:46 Theo báo cáo tổng kết thi hành Luật Quảng cáo của Sở VHTTDL, tính đến ngày 15-9, Đồng Nai có 200 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực quảng cáo.
Bình Thuận: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn
Bình Thuận: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn 28/09/2021 | 14:14 Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực du lịch tại Bình Thuận. Ngành "công nghiệp không khói" của tỉnh đã phải tạm dừng đón khách trong một thời gian khá dài và gánh chịu nhiều thiệt hại do tác động tiêu cực của dịch bệnh. Để khôi phục hoạt động, Sở VHTTDL Bình Thuận đã đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm giúp doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh khắc phục khó khăn, chuẩn bị các điều kiện để bắt tay phục hồi trong trang thái bình thường mới.
Sơn La: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo
Sơn La: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo 28/09/2021 | 08:59 Những năm qua, Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật đã góp phần định hướng công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực này.
Bộ VHTTDL tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
Bộ VHTTDL tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 27/09/2021 | 14:05 Bộ VHTTDL vừa có báo cáo tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 và các đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg.
Khánh Hòa: Triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tháo gỡ khó khăn
Khánh Hòa: Triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tháo gỡ khó khăn 26/09/2021 | 09:30 Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều biện pháp mãnh mẽ, quyết liệt, kịp thời để tăng cường hiệu quả phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19; đồng thời triển khai các chính sách nhằm tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Lấy cái đẹp dẹp cái xấu
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Lấy cái đẹp dẹp cái xấu 22/09/2021 | 16:50 Tăng cường thực thi pháp luật trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, Bộ VHTTDL đã có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với các chủ đề thiết thực, phù hợp trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Khánh Hòa: Đồng hành cùng doanh nghiệp quảng cáo tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh
Khánh Hòa: Đồng hành cùng doanh nghiệp quảng cáo tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh 22/09/2021 | 15:24 Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các doanh nghiệp quảng cáo và doanh nghiệp thuê vị trí đặt bảng quảng cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gặp không ít khó khăn. Trước thực trạng này, Sở Văn hóa và Thể thao đã trình UBND tỉnh phương án hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.
Bình Thuận: Tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho doanh nghiệp
Bình Thuận: Tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho doanh nghiệp 21/09/2021 | 09:47 Sau khi Luật Quảng cáo có hiệu lực, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lực lượng tham mưu quản lý nhà nước về quảng cáo, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn tỉnh.
TP. Cần Thơ: Nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi hoạt động
TP. Cần Thơ: Nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi hoạt động 20/09/2021 | 14:15 Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra trong những tháng cuối năm 2021.
Quảng Nam: Triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch
Quảng Nam: Triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch 18/09/2021 | 15:26 Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Quảng Nam và Đà Nẵng là 2 điểm đến bị ảnh hưởng nặng nề nhất: nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ kiệt quệ, không còn khả năng duy trì, tồn tại; doanh nghiệp lớn chỉ giữ lại rất ít lao động chủ chốt, tuy nhiên về lâu dài cũng rất khó khăn. Trước thực trạng đó, Sở VHTTDL Quảng Nam đã triển khai một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tháo gỡ khó khăn, tìm phương hướng, giải pháp phục hồi trong trạng thái bình thường mới.
Khánh Hòa: Hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong doanh nghiệp
Khánh Hòa: Hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong doanh nghiệp 17/09/2021 | 16:25 Nhằm xây dung đội ngũ nguồn nhân lực du lịch có quy mô, chất lượng đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội trong điều kiện hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, người lao động trong ngành du lịch giảm bớt chi phí đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong doanh nghiệp, từ ngày 15 – 17/9, Sở Du lịch Khánh Hòa đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch năm 2021" bằng hình thức trực tuyến và miễn phí.
Đà Nẵng: Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo cho các doanh nghiệp
Đà Nẵng: Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo cho các doanh nghiệp 17/09/2021 | 09:29 Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo và nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quảng cáo.
Kiên Giang tăng cường thực thi pháp luật về lĩnh vực văn hóa và gia đình
Kiên Giang tăng cường thực thi pháp luật về lĩnh vực văn hóa và gia đình 09/09/2021 | 14:46 Những năm qua, việc thi hành pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được thực hiện khá tốt, góp phần thúc đẩy các nguồn lực xã hội tham gia tích cực hơn vào lĩnh vực văn hóa, gia đình, đảm bảo để văn hóa phát triển phong phú, đa dạng hơn đúng các nguyên tắc, chuẩn mực pháp luật quy định.
Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” 01/09/2021 | 18:20 Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3163/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam".
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 01/09/2021 | 18:18 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 3160/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.
Long An: Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Long An: Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 18/08/2021 | 11:51 Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) và UBND tỉnh; Sở VH, TT và DL phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành về văn hóa tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế.
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Chú trọng nhân rộng những mô hình điểm
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Chú trọng nhân rộng những mô hình điểm 16/08/2021 | 14:51 Trong công tác Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, việc chú trọng nhân rộng các mô hình điểm, cách làm hay cũng được đánh giá là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đẩy lùi những vi phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Chính phủ cho phép giảm thuế nhiều dịch vụ, hoạt động lĩnh vực du lịch, văn hóa
Chính phủ cho phép giảm thuế nhiều dịch vụ, hoạt động lĩnh vực du lịch, văn hóa 14/08/2021 | 22:55 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa thay mặt Thủ tướng ký Nghị quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Quyền tác giả đối với nhiếp ảnh trong môi trường số
Quyền tác giả đối với nhiếp ảnh trong môi trường số 02/08/2021 | 10:45 Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành, tác phẩm nhiếp ảnh là một trong các sản phẩm trí tuệ thuộc loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Quyền tác giả đối với tác phẩm nhiếp ảnh hiện đang là một trong những vấn đề được quan tâm bởi vấn nạn sao chép ý tưởng, đạo nhái tác phẩm gây ra nhiều hệ lụy, nhất là thời điểm công nghệ hiện đại phát triển, những tác phẩm ngày càng được đạo nhái một cách tinh vi và chuyên nghiệp. Điều này gây ra nhiều nỗi lo cho các tác giả nhiếp ảnh, bởi họ phải bỏ ra rất nhiều chi phí, công sức để tạo ra được các tác phẩm xuất sắc gửi đến công chúng.
Mức hỗ trợ cụ thể cho lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 như thế nào?
Mức hỗ trợ cụ thể cho lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 như thế nào? 08/07/2021 | 09:39 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
4 chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19
4 chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 05/07/2021 | 17:01 Theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19, bên cạnh hỗ trợ người lao động gặp khó khăn vì Covid-19, Chính phủ cũng ban hành một số chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động.
Chính thức đề xuất tăng 15% lương hưu với 8 nhóm đối tượng từ đầu năm 2022
Chính thức đề xuất tăng 15% lương hưu với 8 nhóm đối tượng từ đầu năm 2022 05/07/2021 | 08:16 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, trong đó Bộ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cho 8 nhóm đối tượng từ ngày 1/1/2022.
Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện
Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện 29/06/2021 | 15:12 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2004/QĐ-BVHTTDL ngày 29/6/2021 về việc tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện.
Bắc Kạn: Tổ chức tốt công tác phổ biến pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
Bắc Kạn: Tổ chức tốt công tác phổ biến pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan 24/06/2021 | 14:28 Trong những năm qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan cơ bản đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng.
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch lựa chọn, bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch lựa chọn, bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp 21/06/2021 | 14:16 Bộ VHTTDL đã ra Quyết định số 1872/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch lựa chọn, bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ VHTTDL.
Phú Yên: Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021
Phú Yên: Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 19/06/2021 | 17:59 Sáu tháng đầu năm 2021, Sở VHTTDL Phú Yên đã thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo duc pháp luật.
Không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức hành chính, văn thư
Không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức hành chính, văn thư 15/06/2021 | 16:39 Từ ngày 01/8/2021 sẽ chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19
Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19 11/06/2021 | 09:19 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 03/06/2021 | 15:22 Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1761/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).
Quy định về hoạt động quảng cáo tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP: Không ảnh hưởng đến sự phát triển của báo điện tử
Quy định về hoạt động quảng cáo tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP: Không ảnh hưởng đến sự phát triển của báo điện tử 01/06/2021 | 15:56 Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) khẳng định, những quy định này là phù hợp với Luật Quảng cáo, Luật Báo chí, Luật Xử lý vi phạm hành chính, không ảnh hưởng đến hoạt động quảng cáo trên báo điện tử và đảm bảo quyền tiếp nhận nội dung thông tin của bạn đọc.
Trao 36 giải thưởng cho cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH và Đại biểu HĐND
Trao 36 giải thưởng cho cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH và Đại biểu HĐND 31/05/2021 | 15:25 Cuộc thi diễn ra từ 0h00 ngày 1/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước.
Quy trình 4 bước khi tổ chức bầu cử cho người cách ly tại nhà
Quy trình 4 bước khi tổ chức bầu cử cho người cách ly tại nhà 22/05/2021 | 21:08 Điều cử tri băn khoăn nhất là làm thế nào để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân mà vẫn đảm bảo an toàn, không bị nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, tổ bầu cử sẽ phải có tối thiểu 2 thành viên và có lực lượng công an hoặc dân quân đi cùng.
Những điều cử tri cần biết trong ngày bầu cử
Những điều cử tri cần biết trong ngày bầu cử 22/05/2021 | 21:03 Cử tri là người có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử các cơ quan đại biểu của nhân dân (Quốc hội và Hội đồng nhân dân). Sau đây là những điều cần biết đối với cử tri trong ngày bầu cử.
Hà Nội: Tuyên truyền lưu động về bầu cử và văn hóa ứng xử
Hà Nội: Tuyên truyền lưu động về bầu cử và văn hóa ứng xử 21/05/2021 | 08:12 Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 19.5, Sở VHTT Hà Nội tổ chức lễ ra quân diễu hành tuyên truyền về ngày hội của toàn dân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân chủ động, tích cực chọn ra người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.
7 điều cần nhớ khi tham gia bầu cử
7 điều cần nhớ khi tham gia bầu cử 21/05/2021 | 08:10 Ngày 23/5 sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để cuộc bầu cử thành công toàn diện, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, cử tri chính là người quyết định.
7 điều cần nhớ khi tham gia bầu cử
7 điều cần nhớ khi tham gia bầu cử 20/05/2021 | 15:07 Ngày 23/5 sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để cuộc bầu cử thành công toàn diện, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, cử tri chính là người quyết định.
Những nguyên tắc cử tri cần nắm vững trước ngày bầu cử
Những nguyên tắc cử tri cần nắm vững trước ngày bầu cử 19/05/2021 | 09:10 Theo Điều 29 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này.
Công điện của Thủ tướng: Tập trung cao độ, bảo đảm thành công cuộc bầu cử
Công điện của Thủ tướng: Tập trung cao độ, bảo đảm thành công cuộc bầu cử 19/05/2021 | 08:03 Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch Quốc hội: Cần chú trọng tuyên truyền sâu hơn về quyền bầu cử của công dân
Chủ tịch Quốc hội: Cần chú trọng tuyên truyền sâu hơn về quyền bầu cử của công dân 18/05/2021 | 22:03 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử, cần chú trọng tuyên truyền sâu hơn về quyền bầu cử của công dân; truyền thông về các bước cụ thể, nguyên tắc trong quá trình tổ chức bỏ phiếu, thế nào là phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ...
Những điều lưu ý trong ngày bầu cử
Những điều lưu ý trong ngày bầu cử 18/05/2021 | 18:45 Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026- Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Trong ngày này, cử tri cần lưu ý một loạt nội dung.
6 bước cử tri phải làm khi đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND là gì?
6 bước cử tri phải làm khi đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND là gì? 18/05/2021 | 13:00 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ 7-19h Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Để thực hiện việc bỏ phiếu, cử tri cần nắm rõ các bước được tóm tắt thông qua quy trình 6Đ.
Nhiều tình huống mới trong công tác bầu cử do dịch bệnh COVID-19 bùng phát
Nhiều tình huống mới trong công tác bầu cử do dịch bệnh COVID-19 bùng phát 17/05/2021 | 18:01 Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa có văn bản gửi Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính