Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật giám định tư pháp và Nghị định 85/2013/NĐ-CP

19/06/2014 | 16:56

Thực hiện kế hoạch công tác Pháp chế năm 2014 về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, sáng ngày 18/6/2014 tại Hà Nội, Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) đã tổ chức họp Tổ soạn thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa.

Tham dự cuộc họp có Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Lê Thanh Liêm, Tổ phó Tổ soạn thảo (Chủ trì cuộc họp); đại diện lãnh đạo Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp); cùng đại diện các đơn vị: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Bản quyền tác giả, Cục Di sản văn hóa và Vụ Pháp chế Bộ VHTTDL.

Thay mặt thường trực tổ soạn thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Lê Thanh Liêm đã phát biểu dẫn đề và đưa các nội dung cần xin ý kiến các thành viên tổ soạn thảo, cụ thể: 1) về tên dự thảo Thông tư: có hai phương án, phương án 1 là Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa và phương án 2 là Thông tư quy định hồ sơ và các mẫu giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa và điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của Văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả và quyền liên quan. 2) về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư đối với việc bổ sung các điều kiện để công nhận các giám sát viên tư pháp trong lĩnh vực văn hóa theo ý kiến góp ý của Vụ Kế hoạch, Tài chính. 3) quá trình mở niêm phong như quy định tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư đối với việc giao, nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp. Trên cơ sở đó, đại diện thường trực tổ soạn thảo đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo Thông tư của các Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL. Đồng thời, căn cứ báo cáo của thường trực Tổ soạn thảo, các thành viên Tổ soạn thảo đã tập trung cho ý kiến về các nội dung chủ yếu của dự thảo, cụ thể:

Về tên của dự thảo Thông tư: đa số các ý kiến của thành viên Tổ soạn thảo cho rằng cần thống nhất việc xây dựng tên Thông tư là thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giám định tư pháp hay Thông tư quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật giám định tư pháp.

Về phạm vi điều chỉnh: tất cả các ý kiến của thành viên Tổ soạn thảo nhất trí đối với nội dung dự thảo Thông tư đã quy định là chỉ quy định về hồ sơ và các biểu mẫu giám định tư pháp; áp dung quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của Văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả và quyền liên quan.

Về quá trình mở niêm phong như quy định tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư đối với việc giao, nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp: đa số các ý kiến của thành viên Tổ soạn thảo nhất trí với việc bỏ khoản 3 và khoản 5 của dự thảo Thông tư vì các nội dung này đã được quy định ở Luật giám định tư pháp.

Về một số nội dung khác có liên quan: Bên cạnh những nội dung trên, các thành viên Tổ soạn thảo cũng đã góp ý cụ thể về nhiều nội dung khác có liên quan như thể thức, kỹ thuật trình bày, kết cấu nhằm hoàn thiện hơn nữa dự thảo Thông tư.

Sau khi nghe các ý kiến góp ý của thành viên Tổ soạn thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Lê Thanh Liêm ghi nhận những ý kiến góp ý của các đại biểu tại cuộc họp đồng thời khẳng định, trên cơ sở các ý kiến nhất trí cao của thành viên Tổ soạn thảo và các ý kiến góp ý khác, Vụ Pháp chế sẽ rà soát, tiếp thu và chỉnh lý toàn diện dự thảo thông tư gửi Bộ Tư pháp để xin ý kiến trước khi dự kiến trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký ban hành trong tháng 7 năm 2014, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Đình Hiếu

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×