Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2023 - 2024) 27/10/2023 | 16:49 Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2023 - 2024):
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2021 - 2022) 27/10/2023 | 16:48 Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2021 - 2022):
“Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc về lĩnh vực TDTT lần thứ 14 năm 2023” 20/05/2023 | 09:23 Ngày 19/5/2023, Hội nghị Khoa học sinh viên thể dục thể thao toàn quốc lần thứ XIV năm 2023 đã được diễn ra tại Hội trường A, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2020 - 2021) 02/01/2023 | 16:47 Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2020 - 2021):
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2019-2020) 09/10/2020 | 09:22 Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2019-2020):
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2018-2019) 09/10/2020 | 08:22 Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2018-2019):
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2017-2018) 08/10/2020 | 13:22 Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2017-2018):
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2016-2017) 08/10/2020 | 08:34 Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2016-2017):
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2015-2016) 05/10/2020 | 10:34 Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2015-2016):
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2014-2015) 05/10/2020 | 07:57 Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2014-2015):