Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học
“Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc về lĩnh vực TDTT lần thứ 14 năm 2023” 20/05/2023 | 09:23 Ngày 19/5/2023, Hội nghị Khoa học sinh viên thể dục thể thao toàn quốc lần thứ XIV năm 2023 đã được diễn ra tại Hội trường A, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
Năm 2023, thu nhập bao nhiêu phải nộp thuế TNCN? 13/03/2023 | 07:31 Tùy từng trường hợp, quy định mức thu nhập nhận được từ tiền lương, tiền công/tháng phải nộp thuế thu nhập cá nhân là khác nhau.
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2019-2020) 09/10/2020 | 09:22 Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2019-2020):
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2018-2019) 09/10/2020 | 08:22 Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2018-2019):
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2017-2018) 08/10/2020 | 13:22 Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2017-2018):
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2016-2017) 08/10/2020 | 08:34 Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2016-2017):
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2015-2016) 05/10/2020 | 10:34 Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2015-2016):
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2014-2015) 05/10/2020 | 07:57 Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2014-2015):
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2013-2014) 04/10/2020 | 11:49 Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2013-2014):
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2012-2013) 04/10/2020 | 07:49 Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2012-2013):