Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động của thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thư viện
2 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thư viện
3 Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thư viện
4 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh
5 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Tổng cục Du lịch Du lịch
6 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Tổng cục Du lịch Du lịch
7 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Tổng cục Du lịch Du lịch
8 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Tổng cục Du lịch Du lịch
9 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Tổng cục Du lịch Du lịch
10 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Tổng cục Du lịch Du lịch
11 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Tổng cục Du lịch Du lịch
12 Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực. Tổng cục Du lịch Du lịch
13 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội thể thao quốc gia Tổng cục Thể dục thể thao Thể dục, thể thao
14 Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao. Tổng cục Thể dục thể thao Thể dục, thể thao
15 Thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể thao toàn quốc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
16 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hợp tác quốc tế
17 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hợp tác quốc tế
18 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hợp tác quốc tế
19 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hợp tác quốc tế
20 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hợp tác quốc tế