Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Hiệu lực từ 21/7/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Du lịch
2 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Hiệu lực từ 21/7/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Du lịch
3 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Hiệu lực từ 21/7/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Du lịch
4 Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức chương trình phim và tuần phim tại Việt Nam (Hiệu lực từ 20/2/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện ảnh
5 Thủ tục Công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng (Hiệu lực từ 20/2/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Điện ảnh Điện ảnh
6 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch (Hiệu lực từ 1/1/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Du lịch
7 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản (Hiệu lực từ 1/1/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Lữ hành
8 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể (Hiệu lực từ 1/1/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Lữ hành
9 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành (Hiệu lực từ 1/1/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Lữ hành
10 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Hiệu lực từ 1/1/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Lữ hành
11 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Hiệu lực từ 1/1/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Lữ hành
12 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Hiệu lực từ 1/1/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Lữ hành
13 Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực. (Hiệu lực từ 1/1/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Du lịch
14 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội thể thao quốc gia (Hiệu lực từ 1/1/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
15 Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao (Hiệu lực từ 1/1/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
16 Thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể thao toàn quốc (Hiệu lực từ 1/1/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
17 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động của thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập (Hiệu lực từ 1/1/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Vụ Thư viện Thư viện
18 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập (Hiệu lực từ 1/1/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Vụ Thư viện Thư viện
19 Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập (Hiệu lực từ 1/1/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Vụ Thư viện Thư viện
20 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Hiệu lực từ 1/1/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hợp tác quốc tế