Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Du lịch
2 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Du lịch
3 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Du lịch
4 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Du lịch
5 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Du lịch
6 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Du lịch
7 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Du lịch
8 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Du lịch
9 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội thể thao quốc gia (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao Thể dục, thể thao
10 Thủ tục đăng cai giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao Thể dục, thể thao
11 Thủ tục đăng cai giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao Thể dục, thể thao
12 Thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể thao toàn quốc (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao Thể dục, thể thao
13 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế
14 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế
15 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế
16 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế
17 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế
18 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế
19 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế
20 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế