Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục đăng cai giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao Thể dục, thể thao
2 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế
3 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế
4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế
5 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế
6 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế
7 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế
8 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế
9 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế
10 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế
11 Thủ tục tiếp nhận thông báo của chủ trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Văn hóa cơ sở Văn hóa cơ sở
12 Thủ tục thẩm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Văn hóa cơ sở Văn hóa cơ sở
13 Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận ngày truyền thống (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Văn hóa cơ sở Văn hóa cơ sở
14 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Văn hóa cơ sở Văn hóa cơ sở
15 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Văn hóa cơ sở Văn hóa cơ sở
16 Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Nghệ thuật biểu diễn Nghệ thuật biểu diễn
17 Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Nghệ thuật biểu diễn Nghệ thuật biểu diễn
18 Thủ tục thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
19 Thủ tục cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức tại Việt Nam không vì mục đích thương mại (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
20 Thủ tục cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức tại Việt Nam đưa ra nước ngoài đối với: - Triển lãm do các tổ chức ở Trung ương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại; - Triển lãm do tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại. (Năm 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm