Đồng Nai: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành VHTTDL 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2022
Đồng Nai: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành VHTTDL 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 27/07/2022 | 23:21 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được xếp loại hoàn thành xuất sắc chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đạt 93.15 điểm tăng hơn so với năm 2020 (91.4 điểm) và năm 2019 (90.71 điểm) tại Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Vì sao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính của Kiên Giang liên tục giảm?
Vì sao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính của Kiên Giang liên tục giảm? 14/07/2022 | 23:19 Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của Kiên Giang đứng thứ 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Kiên Giang quyết tâm nâng thứ hạng chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Kiên Giang quyết tâm nâng thứ hạng chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 14/07/2022 | 23:17 Theo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh chưa đạt thứ hạng cao, nhưng trong 10 chỉ số thành phần của PCI vẫn có các chỉ số đạt thứ hạng tương đối cao so cả nước như chỉ số tiếp cận đất đai xếp hạng 9/63; cạnh tranh bình đẳng hạng 11/63; chi phí không chính thức hạng 20/63.
Tiền Giang: Kết quả công tác cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2022
Tiền Giang: Kết quả công tác cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2022 30/06/2022 | 13:09 Công tác cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2022, tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được một số nội dung trọng tâm như sau:
Điện Biên: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh thực hiện chương trình tuyên truyền tổng hợp cải cách thủ tục hành chính năm 2022
Điện Biên: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh thực hiện chương trình tuyên truyền tổng hợp cải cách thủ tục hành chính năm 2022 14/06/2022 | 23:19 Sáng ngày 13/6, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh thực hiện chương trình tuyên truyền tổng hợp cải cách thủ tục hành chính phục vụ cơ sở năm 2022 với chủ đề “Chung tay đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân”.
Tháng hành động
Tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" năm 2022 tại Sở VHTT T.P Hồ Chí Minh 09/05/2022 | 23:16 Thực hiện Kế hoạch số 1681/KH-SVHTT ngày 04 tháng 5 năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao T.p Hồ Chí Minh tổ chức Tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày"
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính 22/04/2022 | 23:17 Thời gian qua, Công tác cải cách hành chính luôn được Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch triển khai thực hiện hiệu quả. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ. Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử được công chức thực hiện theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành đã tiếp tục được triển khai, đẩy mạnh và đạt được những hiệu quả rõ rệt.
Sơn La: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2022 của Sở VHTTDL
Sơn La: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2022 của Sở VHTTDL 11/03/2022 | 10:15 Cải cách hành chính là một khâu đột phá để xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2022, với quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tập thể lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm chỉ đạo sát sao, từng bước đổi mới các nội dung, hình thức, chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.
Ngành Văn hóa và Thể thao Nghệ An đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước
Ngành Văn hóa và Thể thao Nghệ An đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước 10/03/2022 | 23:05 Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về cải cách hành chính trong gia đoạn mới; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính, Ngành Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2022, các nội dung xác định cần tập trung tuyên truyền: