Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 05/01/2024 | 11:06 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 12/QÐ-BVHTTDL ngày 04/01/2024 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 03/01/2024 | 16:37 Bộ VHTTDL đã có Quyết định 4184/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 26/12/2023 | 09:47 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4005/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
51 dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
51 dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 07/12/2023 | 18:25 Bộ VHTTDL ban hành Danh mục thủ tục hành chính cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 04/12/2023 | 11:15 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định số 3587/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Sở VHTTDL Quảng Trị xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi
Sở VHTTDL Quảng Trị xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về cải cách hành chính" trên phần mềm Kahoot 08/09/2023 | 10:36 Ngày 07/9/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 1538/KH-SVHTTDL về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về cải cách hành chính" trên phần mềm Kahoot.
Ngành VHTTDL Yên Bái triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp về CCHC 5 tháng cuối năm 2023
Ngành VHTTDL Yên Bái triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp về CCHC 5 tháng cuối năm 2023 18/08/2023 | 11:19 Trong 5 tháng cuối năm, ngành VHTTDL Yên Bái sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC năm 2023. Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đó đặt ra góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.
Ngành VHTTDL Lạng Sơn nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023
Ngành VHTTDL Lạng Sơn nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023 25/07/2023 | 10:51 Nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Sở VHTTDL Lạng Sơn đã đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023.
Thái Bình: Tập trung nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở VHTTDL
Thái Bình: Tập trung nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở VHTTDL 25/07/2023 | 10:37 Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình vừa ký ban hành văn bản số: 788/SVHTTDL-VP ngày 23/7/2023 về việc tập trung nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.