VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử từ 1/7
VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử từ 1/7 21/05/2024 | 14:39 Thủ tướng yêu cầu bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 1/7/2024.
Bình Dương: Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
Bình Dương: Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 04/05/2024 | 10:06 Ngày 26/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023. ​
Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 15/04/2024 | 12:59 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 988/QÐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL
Công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL 15/04/2024 | 12:46 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 987/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL.
Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL trong lĩnh vực thư viện
Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL trong lĩnh vực thư viện 15/04/2024 | 09:14 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 997/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện.
Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Hương ước, quy ước
Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Hương ước, quy ước 11/04/2024 | 16:44 Ngày 10/4, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 978/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Hương ước, quy ước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong
lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 10/04/2024 | 16:54 Ngày 9/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 945/QĐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/04/2024 | 16:12 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai: Ban hành mới và bãi bỏ các thủ tục hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đồng Nai: Ban hành mới và bãi bỏ các thủ tục hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/04/2024 | 16:56 Ngay từ đầu năm , Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động ban hành các kế hoạch về công tác CCHC của ngành trong năm 2024.