Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
604/VBHN-BVHTTDL Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/02/2019

603/VBHN-BVHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/02/2019

605/VBHN-BVHTTDL Quy định Về hoạt động mỹ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 21/02/2019

606/VBHN-BVHTTDL Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/02/2019

607/VBHN-BVHTTDL Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/02/2019

608/VBHN-BVHTTDL Về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”về văn học, nghệ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/02/2019

5699/VBHN-BVHTTDL Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/12/2018

5700/VBHN-BVHTTDL Thông tư Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/12/2018

5698/VBHN-BVHTTDL Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/12/2018

1432/VBHN-BVHTTDL Nghị Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 10/04/2017

1433/VBHN-BVHTTDL Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 10/04/2017

4679/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 4679/VBHN-BVHTTDL ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 13/01/2015

4779/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 4779/VBHN-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 12/01/2015

4780/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 4780/VBHN-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 12/01/2015

4778/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 4778/VBHN-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 12/01/2015

4699/VBHN-BVHTTDL Văn bản Hợp nhất số 4699/VBHN-BVHTTDL ngày 25/12/2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 29/07/2014

3211/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3211/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế tổ chức Trại sáng tác điêu khắc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 29/07/2014

3210/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3210/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 29/07/2014

3209/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3209/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 29/07/2014

3208/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3208/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Phần mỹ thuật) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 29/07/2014