Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4257/QÐ-BVHTTDL Đón nghệ sĩ nước ngoài vào biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/12/2019

4258/QÐ-BVHTTD Tổ chức Tuần Phim Nga tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/12/2019

13/2019/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/11/2019

4097/QÐ-BVHTTDL Đón chuyên gia Đức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/11/2019

4104/QÐ-BVHTTDL Đón đạo diễn Áo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/11/2019

12/2019/TT-BVHTTDL Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành, liên tịch ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/11/2019

4040/QÐ-BVHTTDL Đón chuyên gia Hà Lan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/11/2019

4041/QÐ-BVHTTDL Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đón Dàn nhạc truyền thống Deobureosup thuộc Liên đoàn nghệ thuật Chungbuk – Hàn Quốc vào Việt Nam biểu diễn giao lưu  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/11/2019

4036/QÐ-BVHTTDL Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn, phục dựng, lưu trữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/11/2019

4013/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho tập thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/11/2019

11/2019/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/11/2019

1512/CÐ-TTg Ứng phó khẩn cấp bão số 6 năm 2019 Văn phòng Chính phủ 08/11/2019

4508/BVHTTDL-TCCB Thực hiện quy trình, thủ tục về công tác cán bộ đối với các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/11/2019

3901/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt Đề án Tổ chức các cuộc thi, triển lãm, liên hoan tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 - 2030 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/11/2019

3729/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/10/2019

1450/QÐ-TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ 23/10/2019

4258/BVHTTDL-HÐTTCC Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 và danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ VHTT&DL Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/10/2019

4241/BVHTTDL-VP  Đề xuất các sự kiện VHTTDL tiêu biểu năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/10/2019

4141/BVHTTDL-DSVH Công trình Nhà nghỉ, nhà hàng Panorama xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/10/2019

10/2019/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/10/2019