Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
03/2019/TT-BVHTTDL Quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/07/2019

2171/QÐ-BVHTTDL Ban hành Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/06/2019

54/2019/NÐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường Chính phủ 19/06/2019

945-CV/ÐU Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của BBT ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW - ĐẢNG ỦY BỘ VHTTDL 14/06/2019

2112/QÐ-BVHTTDL Công bố danh mục các môn, nội dung thi đấu thể thao thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/06/2019

2053/QÐ-BVHTTDL Trao giải thưởng cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước' Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/06/2019

2168/BVHTTDL-TCDL Ban hành tài liệu hướng dẫn tìm hiểu về chỉ số Năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/06/2019

48/2019/NÐ-CP Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước Chính phủ 05/06/2019

1994/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/06/2019

4663/VPCP-CN Thí điểm xe bốn bánh có gắn động cơ để chở khách tham quan, du lịch Văn phòng Chính phủ 31/05/2019

50/KL/TW Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 30/05/2019

207/KH –TCTDTT Tổ chức Giải vô địch môn điền kinh và môn bơi thể thao người khuyết tật toàn quốc - năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 29/05/2019

206/TB-TCTDTT Kết quả thi đấu các môn thể thao trong Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số 05 tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào khu vực miền Trung, Tây nguyên năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 29/05/2019

701/TCDL-KS Lấy ý kiến bình chọn Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch 29/05/2019

46/NÐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao Chính phủ 27/05/2019

1881/QÐ-BVHTTDL Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/05/2019

195/ÐL-TCTDTT Giải Vô địch Kickboxing toàn quốc năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 23/05/2019

1863/QÐ-BVHTTDL Ban hành Quy định về tổ chức đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/05/2019

45/NÐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch Chính phủ 21/05/2019

394/VP-TT Kiểm tra, báo cáo về bộ phim "Vợ Ba' của đạo diễn Nguyễn Phương Anh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 20/05/2019