Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1336/TTr-TTg Tặng Huân chương Lao động hạng Nhất Thủ tướng Chính phủ 14/10/2019

10 /2019/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/10/2019

3470/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/10/2019

3426/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/10/2019

3415/QÐ-BVHTTDL Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Giúp việc bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/10/2019

1294/QÐ-TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ 07/10/2019

1298/QÐ-TTg Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc Thủ tướng Chính phủ 07/10/2019

1220/TTg-KGVX Thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ Thủ tướng Chính phủ 02/10/2019

8835/VPCP-KGVX Đặt hàng đào tạo 300 chỉ tiêu các ngành hiếm, khó tuyển sinh, ngành truyền thống, dân tộc và đặc thù tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn phòng Chính phủ 30/09/2019

3668/BVHTTDL -DSVH Xác lập kỷ lục Guinness “Màn đại xòe Việt Nam lớn nhất thế giới”  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/09/2019

3171/QÐ-BVHTTDL Thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/09/2019

3656/BVHTTDL-TCTDTT Xử lý và có biện pháp ngăn chặn tình trạng đốt pháo sáng tại các giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/09/2019

3579/TB-BVHTTDL Thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/09/2019

09/2019/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/09/2019

08/TT-BVHTTDL Quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/09/2019

07/TT-BVHTTDL Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/08/2019

3430/CÐ-BVHTTDL Triển khai ứng phó cơn bão số 4 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/08/2019

3283/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Vĩnh Long Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/08/2019

3284/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Vĩnh Phúc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/08/2019

3276/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Đồng Nai Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/08/2019