Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2567/QÐ-BVHTTDL Tổ chức “Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc - 2023” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/08/2023

3664/BVHTTDL-PC Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/08/2023

2549/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam” trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/08/2023

2516/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Tập huấn công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại thành phố Đà Nẵng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/08/2023

2473/QÐ-BVHTTDL Tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/08/2023

2480/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội thảo - Hội nghị - Tập huấn “Đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/08/2023

2459/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc miền Trung trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam” trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại tỉnh Bình Định, năm 2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/08/2023

2460/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam” trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu, năm 2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/08/2023

3490/KH-BVHTTDL Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/08/2023

3474/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa di tích lịch sử Căn cứ Thanh niên cách mạng Trảng Bàng tại Rừng Rong - tỉnh Tây Ninh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/08/2023

3429/KH-BVHTTDL Tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu, năm 2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/08/2023

2411/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội nghị - Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trong thời kỳ mới” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/08/2023

2397/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội thảo “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo Việt Nam trong kỷ nguyên số” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/08/2023

61/2023/NÐ-CP Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư Chính phủ 16/08/2023

3340/KH-BVHTTDL Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2023) và hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/08/2023

2358/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ IV, năm 2023” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/08/2023

3325/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/08/2023

3324/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/08/2023

3330/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/08/2023

3328/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/08/2023