Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1271/BVHTTDL-VP Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri, tỉnh Bắc Giang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/04/2019

130/ÐL-TCTDTT Giải Billiards & Snooker Vô địch quốc gia (vòng chung kết) năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 03/04/2019

471/TCTDTT-TTTTC II Ủy nhiệm tổ chức Giải Biìliards & Snooker Vô địch quốc gia (Vòng chung kết) 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 02/04/2019

472/TCTDTT-TTTTCII Tổ chức khóa tập huấn và thi nâng cấp trọng tài, huấn luyện viên toàn quốc môn Karate năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 02/04/2019

473/TCTDTT-TTTTCII Tổ chức khóa tập huấn Luật Đá cầu và đào tạo trọng tài toàn quốc năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 02/04/2019

127/ÐL-TCTDTT Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 02/04/2019

128/KH-TCTDTT  Tổ chức giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 02/04/2019

126/TB-TCTDTT Kết quả giải Vô địch Vật dân tộc toàn quốc lần thứ XXIII, năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 01/04/2019

1217/QÐ-BVHTTDL Ban hành KH của BVHTTDL triển khai QĐ số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ĐA “ Thức đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào VN trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/03/2019

1180/QÐ-BVHTTDL Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/03/2019

1162/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/03/2019

113/ÐL- TCTDTT Giải Vô địch Bowling toàn quốc năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 20/03/2019

324/TTg-KGVX Gửi Hồ sơ quốc gia "Nghệ thuật Xòe Thái" và "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" trình UNESCO Thủ tướng Chính phủ 19/03/2019

905/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Bình Định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/03/2019

907/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Nam Định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/03/2019

906/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Đắk Lắk Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/03/2019

910/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Thái Bình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/03/2019

908/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Ninh Thuận Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/03/2019

909/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Quảng Ngãi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/03/2019

913/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, thành phố Hải Phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/03/2019