Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
120/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho tập thể ( Cục Di sản văn hóa) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/01/2021

112/BVHTTDL-TV Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong hệ thống thư viện công cộng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/01/2021

113/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân (Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/01/2021

103/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân (Viện Phim Việt Nam) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2021

95/KH-BVHTTDL Thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2021

104/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho các cá nhân (Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2021

43/QÐ-BVHTTDL Thăm dò, khai quật khảo cổ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/01/2021

53/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt Kịch bản Chương trình nghệ thuật “Khát vọng - Tỏa sáng” Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/01/2021

33/QÐ-BVHTTDL Cho phép Nhà hát Lớn Hà Nội đón chỉ huy người Nhật Bản và tổ chức chương trình hòa nhạc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/01/2021

34/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt “Nội dung phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/01/2021

24/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân (Thanh tra Bộ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/01/2021

15/QÐ-BVHTTDL Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” (Bảo tàng Lịch sử quốc gia) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/01/2021

12/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân (Bảo tàng Lịch sử quốc gia) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/01/2021

21/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho cá nhân (Vĩnh Phúc) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/01/2021

07/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân (Trung tâm Công nghệ Thông tin) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/01/2021

05/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho cá nhân (Quảng Trị) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/01/2021

4418/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/12/2020

4426/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân (Thư viện Quốc gia Việt Nam) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/12/2020

4428/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/12/2020

4429/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/12/2020