Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
606/VBHN-BVHTTDL Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/02/2019

607/VBHN-BVHTTDL Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/02/2019

608/VBHN-BVHTTDL Về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”về văn học, nghệ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/02/2019

591/BVHTTDL-VHCS Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự Phật giáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/02/2019

73/VHCS-NSVH Công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/02/2019

154/QÐ-TCTDTT Thành lập Ban Tổ chức giải Cúp quốc gia Vật cổ điển, Vật tự do năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 12/02/2019

355/QÐ-BVHTTDL Thành lập Ban trọng tài giải Cúp quốc gia Vật cổ điển, Vật tư do năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 12/02/2019

137/TCTDTT-TTTTCI Ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải Súng hơi Thanh thiếu niên quốc gia năm 2019 tại tỉnh Thanh Hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 01/02/2019

138/TCTDTT-TTTTCI Ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải Bắn súng trong hệ thống giải quốc gia năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 01/02/2019

131/TCTDTT-TTTTCI Giao đăng cai tổ chức giải Vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 30/01/2019

132/TCTDTT-TTTTCI Ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ Jujitsu toàn quốc năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 30/01/2019

133/TCTDTT-TTTTCII Cho phép đăng cai tổ chức giải đăng cai tổ chức giải Billiards Carom 3 băng Cup thế giới năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 30/01/2019

11/2019/NÐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chính phủ 30/01/2019

446/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/01/2019

46/VHCS-NSVH Công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 24/01/2019

97/TCTDTT-TTTTCII Ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải Vô địch Cờ tướng toàn quốc năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 22/01/2019

98/TCTDTT- TTTTCI Ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải vô địch Wushu toàn quốc năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 22/01/2019

99/TCTDTT-TTTTC Ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải Vô địch Wushu trẻ toàn quốc năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 22/01/2019

223/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt “Nội dung phong trào thi đua yêu nước năm 2019” của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/01/2019

26/ÐL-TCTDTT Giải vô địch Đá cầu cá nhân toàn quốc năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 21/01/2019