Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1909/BVHTTDL-DSVH Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/05/2019

1793/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/05/2019

557/QÐ-TTg Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040 Thủ tướng Chính phủ 15/05/2019

301/DSVH-DT Kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về việc lắp đặt biển quảng bá du lịch tại các di tích kiến trúc – nghệ thuật quốc gia tháp Đôi và tháp Bánh Ít, tỉnh Bình Định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/05/2019

599/TCDL-LH Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/05/2019

36/2019/NÐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao Chính phủ 29/04/2019

1632/QÐ-BVHTTDL Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/04/2019

1577/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch hành động của BVHTTDL thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/04/2019

568/TCTDTT-VP Chấn chỉnh hiện tượng đốt pháo sáng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 21/04/2019

430/QÐ-TTg Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám Thủ tướng Chính phủ 19/04/2019

429/QÐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ 18/04/2019

1429/QÐ-BVHTTDL Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/04/2019

1327/QÐ-BVHTTDL Quyết định Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/04/2019

134/ÐL-TCTDTT-BGDÐT Giải vô địch Võ cổ truyền học sinh phổ thông cấp quốc gia lần thứ II năm 2019 Tổng cục Thể dục Thể thao - Bộ Giáo dục và Đào tạo 08/04/2019

1276/BVHTTDL-VP Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri, tỉnh Tây Ninh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/04/2019

1275/BVHTTDL-VP Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri, tỉnh Quảng Ngãi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/04/2019

1272/BVHTTDL-VP Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri, tỉnh Gia Lai Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/04/2019

1273/BVHTTDL-VP Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri, tỉnh Hải Dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/04/2019

1274/BVHTTDL-VP Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri,tỉnh Lâm Đồng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/04/2019

1270/BVHTTDL-VP Tiếp tục giải trình, thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri, tỉnh An Giang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/04/2019