Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1727/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội Năm làng Mọc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/05/2021

1728/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ Kết chạ Phú Mỹ - Kiều Mai Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/05/2021

1729/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/05/2021

1730/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghề làm nước mắm Phú Quốc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/05/2021

1731/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ "Ét đông" của nhóm Giơ Lâng (Ba Na) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/05/2021

1732/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội đua ngựa Bắc Hà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/05/2021

1733/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Nùng Dín Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/05/2021

1734/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Mông Hoa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/05/2021

1735/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội xã Đại Đồng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/05/2021

1736/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghề thêu ren Thanh Hà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/05/2021

1690/BVHTTDL-KHCNMT Tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/05/2021

1659/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/05/2021

1661/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/05/2021

1662/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/05/2021

1676/BVHTTDL-VHCS Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/05/2021

1669/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/05/2021

1655/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá việc triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cho các Hệ thống thông tin quản lý (2004 - 2020) và Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/05/2021

334/VHCS-BCÐ Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/05/2021

1648/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trùng tu, tôn tạo di tích đình Chiên Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/05/2021

1640/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/05/2021