Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3673/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/09/2022

3674/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/09/2022

3675/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/09/2022

3677/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/09/2022

3678/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau gửi tới sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/09/2022

3679/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/09/2022

3683/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh gửi tới sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/09/2022

3680/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu gửi tới sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/09/2022

3681/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi tới sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/09/2022

3682/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/09/2022

3625/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ di tích đền Buộm, hạng mục cổng Hậu, tỉnh Thái Bình   Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/09/2022

2328/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/09/2022

2310/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội nghị Tập huấn về Hiệp ước Marrakesh và các ngoại lệ về quyền tác giả dành cho người khuyết tật  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/09/2022

2313/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội nghị - Hội thảo hướng dẫn, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Hiệp ước về quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Hiệp ước WCT), Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Hiệp ước WPPT) và lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/09/2022

06/2022/TT-BVHTTDL Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/09/2022

274/CT-BVHTTDL Tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/09/2022

3617/BVHTTDL-VP Phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/09/2022

2288/QÐ-BVHTTDL Xếp hạng di tích quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/09/2022

3541/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, chống xuống cấp di tích Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/09/2022

3538/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phúc Hải, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/09/2022