Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
66/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ cầu mùa, cầu mưa của người Dao) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022

75/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Nghệ thuật chế biến món ăn chay) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022

62/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội Dinh Thày Thím) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022

76/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Hát Xẩm) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022

60/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội Kỳ yên đình Tân An) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022

70/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội Đình Hùng Lô) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022

72/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội Đền Vân Luông) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022

73/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Nghề làm bánh tráng ở Phú Yên) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022

77/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022

74/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội đua ghe ngo của người Khmer) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022

37/QÐ-BVHTTDL Tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/01/2022

83/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cổng và hàng rào Khu di tích Kim Liên, tỉnh Nghệ An Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/01/2022

39/QÐ-BVHTTDL Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/01/2022

75/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Cổ Ngõa, thành phố Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/01/2022

70/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Linh Quy, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/01/2022

46/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo, chỉnh trang khuôn viên di tích Quán Giá, huyện Hoài Đức TP Hà Nội  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/01/2022

58/BVHTTDL-VHCS Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/01/2022

52/BVHTTDL-GÐ Hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/01/2022

20/QÐ-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 3017/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/01/2022

19/BVHTTDL-TV Tổ chức các hoạt động thư viện chào mừng ngày thành lập Đảng và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/01/2022