Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2334/VBHN-BVHTTDL VBHN Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/06/2024

1459/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/05/2024

1456/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt Đề án tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/05/2024

1455/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội nghị quốc tế về thực thi bản quyền trên môi trường số Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/05/2024

2281/BVHTTDL-PC Tiếp tục hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/05/2024

1432/QÐ-BVHTTDL Thăm dò khảo cổ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/05/2024

1437/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội thảo Du lịch Quá cảnh Hàn Quốc 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/05/2024

1421/QÐ-BVHTTDL Phối hợp tổ chức cuộc thi Cuộc thi Bảo vệ Bản quyền quốc tế 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/05/2024

2228/VBHN-BVHTTDL VBHN Thông tư Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/05/2024

2229/HD-BVHTTDL Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/05/2024

1419/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/05/2024

2233/BVHTTDL-BCÐDS Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/05/2024

1414/QÐ-BVHTTDL Tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/05/2024

1408/QÐ-BVHTTDL Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/05/2024

2216/VBHN-BVHTTDL VBHN Nghị định Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/05/2024

2167/VBHN-BVHTTDL VBHN Nghị định Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/05/2024

2166/VBNH-BVHTTDL VBHN Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/05/2024

2168/VBHN-BVHTTDL VBHN Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/05/2024

328/TB-VP Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi kỳ thi tuyển viên chức của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 - 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/05/2024

1375/QÐ-BTCGBC Ban hành Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Hai Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/05/2024