Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
995/QÐ-TTg Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 Thủ tướng Chính phủ 08/08/2019

3112/BVHTTDL-VP Không tổ chức đón tiếp khách nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2019) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/08/2019

2750/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/08/2019

3077/TB-BVHTTDL Thông báo Triệu tập các đơn vị, địa phương tham gia “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V tại Phú Yên năm 2019”  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/08/2019

03/TT-BVHTTDL Quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/08/2019

3027/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Thừa Thiên Huế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/08/2019

3028/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Đắk Lắk Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/08/2019

3026/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, thành phố Cần Thơ  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/08/2019

3030/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Gia Lai Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/08/2019

3029/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, thành phố Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/08/2019

3044/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, thành phố Hải Phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/08/2019

3045/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Lạng Sơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/08/2019

3046/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Lào Cai Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/08/2019

3047/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Long An Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/08/2019

3048/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Thanh Hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/08/2019

3016/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh An Giang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/08/2019

3017/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Bắc Kạn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/08/2019

3018/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Bình Định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/08/2019

3019/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Bình Thuận  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/08/2019

273/ÐL-TCTDTT Giải Vô địch Đấu kiếm quốc gia lần thứ XIII năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 31/07/2019