Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3521/BVHTTDL-VP Phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/09/2021

3499/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/09/2021

2500/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ (địa điểm Gò Chè thuộc xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/09/2021

3500/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bạch Liên, tỉnh Hà Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/09/2021

2512/QÐ-BVHTTDL Tổ chức chương trình hòa nhạc của Liên bang Nga theo hình thức ghi hình  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/09/2021

3488/BVHTTDL-TV Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/09/2021

2490/QÐ-BVHTTDL Xây dựng Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/09/2021

2491/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/09/2021

3493/BVHTTDL-TV Xây dựng mô hình thư viện phục vụ cộng đồng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/09/2021

09/2021/TT-BVHTTDL Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/09/2021

2475/QÐ-BVHTTDL Tuyên truyền công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc thiểu số trên các kênh phát thanh, truyền hình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/09/2021

78/2021/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ Bộ Tài chính 17/09/2021

2460/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/09/2021

2471/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ (địa điểm khu vực cửa mái đá ngườm thuộc thôn Nà Khậu, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/09/2021

2472/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/09/2021

3369/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Gốc Khế, tỉnh Bắc Giang   Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/09/2021

2458/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt Đề án Tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/09/2021

2444/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân (Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/09/2021

2429/QÐ-BVHTTDL Tổ chức phát động, lựa chọn và gửi tranh tham gia Liên hoan tranh thiếu nhi Châu Á Enikki, Nhật Bản Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/09/2021

2430/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Ba Lan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/09/2021