Trụ sở chính

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM - MOCST)

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3.9438231 - 3.9439232

Fax: (84-24) 3.9439009

Website: http://www.bvhttdl.gov.vn

E-mail: bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn

              bovanhoathethaodulich@bvhttld.gov.vn

 CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3.9303850

Fax: (84-28) 3. 9305237***CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 Địa chỉ: Số 01 An Nhơn 7, An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84-236) 3.832518

Fax: (84-236) 3.897645