Bắc Giang: Triển khai công tác gia đình năm 2019
Bắc Giang: Triển khai công tác gia đình năm 2019 16/01/2019 | 06:00 PM Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch số 07/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Hậu Giang: Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2019
Hậu Giang: Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2019 15/01/2019 | 06:39 PM UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc thực hiện công tác gia đình năm 2019 trên địa bàn.
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về việc nâng cao hiệu quả thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về việc nâng cao hiệu quả thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 11/01/2019 | 07:00 AM Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 470/BDN ngày 15/11/2018, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định về việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và hiệu quả công tác gia đình
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định về việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và hiệu quả công tác gia đình 10/01/2019 | 08:00 AM Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 470/BDN ngày 15/11/2018, nội dung kiến nghị như sau:
Hậu Giang: Tổ chức thực hiện thí điểm
Hậu Giang: Tổ chức thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" 07/01/2019 | 10:20 AM UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 4222/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình".
Đồng Tháp:
Đồng Tháp: "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới" năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực 02/01/2019 | 06:31 PM Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã có Báo cáo kết quả tổ chức "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới" năm 2018 và "Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ" (25/11/2018).
Đồng Tháp: Công tác gia đình đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ
Đồng Tháp: Công tác gia đình đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ 24/12/2018 | 10:00 AM Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã có báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 12/12/2018 | 06:00 PM Sáng nay (12/12), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008 - 2018).
Điện Biên tuyên truyền hiệu quả về công tác phòng, chống bạo lực gia đình
Điện Biên tuyên truyền hiệu quả về công tác phòng, chống bạo lực gia đình 10/12/2018 | 04:05 PM Đây là một trong những kết quả tích cực mà tỉnh Điện Biên đã đạt được trong công tác gia đình năm 2018.