Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 16/9/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 16/9/2019 16/09/2019 | 16:15 Khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2019 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 13/9/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 13/9/2019 13/09/2019 | 15:55 Khai mạc Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành Tuyên năm 2019 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 12/9/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 12/9/2019 12/09/2019 | 17:03 Phát động cuộc thi ảnh di sản Việt Nam năm 2019 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/9/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/9/2019 11/09/2019 | 11:57 Kỷ niệm 10 năm Ngày Sân khấu Việt Nam là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 10/9/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 10/9/2019 10/09/2019 | 12:01 Khai mạc Liên hoan Truyền hình Phát thanh CAND 2019 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9/9/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9/9/2019 09/09/2019 | 12:03 Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 20 năm Di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 6/9/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 6/9/2019 06/09/2019 | 20:49 Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 5/9/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 5/9/2019 05/09/2019 | 13:00 Trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô lần thứ VI là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 4/9/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 4/9/2019 04/09/2019 | 12:39 Chương trình nghệ thuật "Mùa thu nhớ Bác" chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ 10 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.