Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch 26/09/2022 | 15:57 Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ký ban hành Chỉ thị số 274 về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch.
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước 19/08/2022 | 13:51 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước.
Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh về cơ sở
Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh về cơ sở 16/08/2022 | 15:40 Luật Phổ biến, giáo dục (PBGDPL) số 14/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012 đến nay đã có hiệu lực thi hành 10 năm. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội, công tác PBGDPL đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.
Hà Nội triển khai cuộc thi
Hà Nội triển khai cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" 04/08/2022 | 16:03 Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" nhằm tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tiêu biểu đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng rộng rãi, hiệu quả vào thực tiễn thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở.
Tăng cường hiệu lực của Luật Di sản văn hóa trên địa bàn TP Hà Nội
Tăng cường hiệu lực của Luật Di sản văn hóa trên địa bàn TP Hà Nội 03/08/2022 | 16:29 Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng nêu thực trạng tuân thủ và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực của Luật Di sản văn hoá.
Quảng Trị triển khai Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở”
Quảng Trị triển khai Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở” 02/08/2022 | 16:49 Sở VHTTDL Quảng Trị đã ban hành Công văn số 607/SVHTTDL-QLVHGĐ về việc phổ biến Thể lệ Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở” do Bộ VHTTDL tổ chức, phát động.
Lai Châu phát động cuộc thi
Lai Châu phát động cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" 25/07/2022 | 10:11 Thực hiện Công văn số 1265/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu đã ban hành Công văn số 730/SVHTTDL-TTr về việc Phát động cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở".
Nghệ An hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”
Nghệ An hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở” 15/07/2022 | 08:19 Sở VHTTDL Nghệ An thường xuyên triển khai nhiều văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo, đồng thời trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Ngày 01/07/2022 Hiệp ước WPPT sẽ chính thức có hiệu lực tại Việt Nam
Ngày 01/07/2022 Hiệp ước WPPT sẽ chính thức có hiệu lực tại Việt Nam 26/06/2022 | 08:10 Tròn một tuần nữa, ngày 01/07/2022 Hiệp ước WPPT sẽ chính thức có hiệu lực tại Việt Nam