Ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022
Ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022 24/01/2022 | 16:14 Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022.
Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 14/01/2022 | 07:50 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 16/12/2021 | 14:31 Ngày 15/12, Bộ VHTTDL đã ra Quyết định số 3279/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Bộ VHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 01/02/2022
Bộ VHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 01/02/2022 15/12/2021 | 09:17 Ngày 14/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Giải pháp hỗ trợ ngành du lịch Sóc Trăng trong thời gian tới
Giải pháp hỗ trợ ngành du lịch Sóc Trăng trong thời gian tới 14/12/2021 | 09:14 Các hoạt động dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi dịch Covid-19 bùng phát và lây lan trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Cần Thơ: Ngành du lịch định hướng chuyển đổi số, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả
Cần Thơ: Ngành du lịch định hướng chuyển đổi số, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả 10/12/2021 | 22:05 Theo định hướng chuyển đổi số trong ngành du lịch, TP Cần Thơ phấn đấu đưa ngành du lịch vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số tốt, đổi mới công tác quản lý điều hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thúc đẩy phát triển du lịch trong tình hình mới.
Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022
Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 08/12/2021 | 15:38 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 3114/QĐ-BVHTTDL ngày 7/12/2021 về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022.
Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Đề án
Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Đề án "Phát triển nguồn nhân lực du lịch thích ứng với tác động của đại dịch COVID-19 giai đoạn 2021-2030" 08/12/2021 | 15:33 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 4569/KH-BVHTTDL ngày 8/12/2021 về việc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Đề án "Phát triển nguồn nhân lực du lịch thích ứng với tác động của đại dịch COVID-19 giai đoạn 2021-2030".
Quy định cụ thể mức phạt kinh doanh dịch vụ karaoke quá giờ
Quy định cụ thể mức phạt kinh doanh dịch vụ karaoke quá giờ 08/12/2021 | 14:09 Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL thời gian qua nhận được câu hỏi của Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen (TP HCM ) đặt câu hỏi về các mức xử phạt hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke quá giờ và vi phạm về tiếng ồn do hát karaoke và mức thu phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.