Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024 02/05/2024 | 09:01 Tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật; cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân từ 15/5;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024.
Thủ tướng ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch
Thủ tướng ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch 25/04/2024 | 07:57 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 24/4/2024 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.
Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 17/04/2024 | 08:17 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2024/NĐ-CP quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Điều kiện xét tặng
Điều kiện xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật 06/04/2024 | 20:42 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2024/NĐ-CP quy định chi tiết xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật.
Hoàn thiện các quy định về hoạt động nhiếp ảnh và thành lập, hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
Hoàn thiện các quy định về hoạt động nhiếp ảnh và thành lập, hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam 06/03/2024 | 13:45 Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 đã góp phần hoàn thiện các quy định về hoạt động nhiếp ảnh và về thành lập, hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 05/01/2024 | 11:06 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 12/QÐ-BVHTTDL ngày 04/01/2024 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 03/01/2024 | 16:37 Bộ VHTTDL đã có Quyết định 4184/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Từ ngày 01/01/2024: Thực hiện mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP
Từ ngày 01/01/2024: Thực hiện mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP 29/12/2023 | 11:09 Sau thời gian thực hiện việc giảm tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 theo Nghị định số 94/2021/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP.
Sửa quy định đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan
Sửa quy định đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan 14/12/2023 | 08:59 Chính phủ ban hành Nghị định 89/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.