Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 03/01/2024 | 16:37 Bộ VHTTDL đã có Quyết định 4184/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Từ ngày 01/01/2024: Thực hiện mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP
Từ ngày 01/01/2024: Thực hiện mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP 29/12/2023 | 11:09 Sau thời gian thực hiện việc giảm tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 theo Nghị định số 94/2021/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP.
Sửa quy định đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan
Sửa quy định đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan 14/12/2023 | 08:59 Chính phủ ban hành Nghị định 89/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quảng cáo
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quảng cáo 13/12/2023 | 10:24 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3808/QĐ-BVHTTDL ngày 11/12/2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ban hành Thông tư Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước
Ban hành Thông tư Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước 08/12/2023 | 11:00 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BVHTTDL về việc quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước.
Sửa quy định về thủ tục hành chính trong hoạt động nhiếp ảnh, thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
Sửa quy định về thủ tục hành chính trong hoạt động nhiếp ảnh, thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam 24/11/2023 | 07:48 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.
Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 07/11/2023 | 08:33 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, nêu rõ quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình.
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 02/08/2023 | 15:02 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu
Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 25/05/2023 | 14:51 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về Dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
Ban hành Thông tư Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
Ban hành Thông tư Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin 09/08/2022 | 16:55 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL về việc hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.
Thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành Quý II năm 2022
Thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành Quý II năm 2022 04/07/2022 | 11:18 Thực hiện quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022, nhằm tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền đối với các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đã ban hành trong quý II năm 2022, Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có Công văn số 442/PC về việc thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành Quý II năm 2022.
Sửa đổi quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Sửa đổi quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 26/03/2022 | 08:31 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25/3/3022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, trong đó bổ sung một số quy định về nhập khẩu phim.
Tăng cường tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Tăng cường tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 18/03/2022 | 10:00 Ngày 17/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 863/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Sở VHTTDL, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở VHTT, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 16/12/2021 | 14:31 Ngày 15/12, Bộ VHTTDL đã ra Quyết định số 3279/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Bộ VHTTDL ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL
Bộ VHTTDL ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 02/12/2021 | 08:28 Ngày 30/11, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
Ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập VHTTDL
Ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập VHTTDL 30/11/2021 | 14:31 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.
Thông tư 11 quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Thông tư 11 quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch 15/11/2021 | 15:02 Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng mới đây đã ký ban hành Thông tư số 11 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
Phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
Phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 12/11/2021 | 21:49 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.
Bộ VHTTDL ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
Bộ VHTTDL ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 05/11/2021 | 16:34 Ngày 05/11, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Đoàn Văn Việt đã ký ban hành văn bản số 4122/HD-BVHTTDL về việc Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
Ban hành Nghị định số 40 sửa đổi, bổ sung một số quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú
Ban hành Nghị định số 40 sửa đổi, bổ sung một số quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú 01/11/2021 | 16:10 Ngày 30/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40 xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú".
Hàng loạt Thông tư mới có hiệu lực từ đầu tháng 11/2021
Hàng loạt Thông tư mới có hiệu lực từ đầu tháng 11/2021 29/10/2021 | 14:34 Điều chỉnh quy định về bảo vệ người lao động khi thực hiện tố cáo, quy định mới về tiếp công dân, thêm quyền lợi cho giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học... là những Thông tư mới nổi bật có hiệu lực tháng 11/2021.
Chính phủ ban hành Nghị định 94: Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023
Chính phủ ban hành Nghị định 94: Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023 29/10/2021 | 11:55 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
19 điều Đảng viên không được làm
19 điều Đảng viên không được làm 28/10/2021 | 10:29 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.
Ban hành Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa
Ban hành Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa 22/10/2021 | 11:00 Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 2680/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa.
Đánh giá việc thực hiện pháp luật và phổ biến, tập huấn kỹ năng công tác pháp chế nhân ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021
Đánh giá việc thực hiện pháp luật và phổ biến, tập huấn kỹ năng công tác pháp chế nhân ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 08/10/2021 | 14:12 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2555/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện pháp luật và phổ biến, tập huấn kỹ năng công tác pháp chế nhân ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.
Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 23/09/2021 | 09:38 Ngày 22/9/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Tổ chức tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện theo hình thức trực tuyến
Tổ chức tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện theo hình thức trực tuyến 20/09/2021 | 13:32 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2472/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện.
Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành giai đoạn cuối năm 2021, đầu năm 2022
Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành giai đoạn cuối năm 2021, đầu năm 2022 08/09/2021 | 15:37 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành văn bản về Kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022.
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định điều kiện thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể dục thể thao
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định điều kiện thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể dục thể thao 16/08/2021 | 18:03 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý đối với 02 Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa và viên chức chuyên ngành thể dục thể thao.
Ban hành Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025
Ban hành Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025 10/08/2021 | 14:53 Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 2796/KH-BVHTTDL hướng dẫn Toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025.
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao 10/08/2021 | 09:44 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao.
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025 03/08/2021 | 16:42 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 2223/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" của Bộ giai đoạn 2021-2025.
Ban hành Quy định tiêu chí tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật sử dụng ngân sách nhà nước
Ban hành Quy định tiêu chí tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật sử dụng ngân sách nhà nước 30/07/2021 | 10:55 Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 2201/QÐ-BVHTTDL ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước.
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện 23/07/2021 | 15:22 Ngày 23/7/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 2175/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
Chính thức đề xuất tăng 15% lương hưu với 8 nhóm đối tượng từ đầu năm 2022
Chính thức đề xuất tăng 15% lương hưu với 8 nhóm đối tượng từ đầu năm 2022 05/07/2021 | 08:16 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, trong đó Bộ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cho 8 nhóm đối tượng từ ngày 1/1/2022.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68 02/07/2021 | 10:16 Ngày 1/7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 01/07/2021 | 08:48 Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết định 1014/QĐ-TTg.
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch lựa chọn, bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch lựa chọn, bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp 21/06/2021 | 14:16 Bộ VHTTDL đã ra Quyết định số 1872/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch lựa chọn, bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ VHTTDL.
Quy hoạch phát triển du lịch bền vững theo hướng tăng trưởng xanh
Quy hoạch phát triển du lịch bền vững theo hướng tăng trưởng xanh 17/06/2021 | 08:31 Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết Đại hội XIII
Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII 21/05/2021 | 09:57 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch
Kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch 10/05/2021 | 22:46 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản Chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản Chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang 26/01/2021 | 09:11 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 111/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 23/01/2021 | 14:20 Ngày 22/1/2021, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 279/KH-BVHTTDL về Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ.
Đồng Nai báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Thông tư số 04 về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
Đồng Nai báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Thông tư số 04 về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 15/07/2020 | 08:45 Đồng Nai báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Thông tư số 04 về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; Tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; Đề xuất chấp thuận chủ trương trùng tu di tích Địa đạo Suối Linh là tin văn hóa tiêu biểu tại tỉnh Đồng Nai mới đây.
Luật Thư viện chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7
Luật Thư viện chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 30/06/2020 | 13:31 Ngày 1/7, Luật Thư viện được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực. Đó là một dấu mốc quan trọng đối với ngành thư viện, mở ra một thời kỳ mới trong phát triển văn hóa đọc của đất nước.
Ban thành Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.
Ban thành Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện. 03/06/2020 | 14:40 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa Ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL về việc "Quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện".
Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu
Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" 07/08/2019 | 07:07 Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ IV (Hội đồng), để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ năm 2019.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng hoạt động bảo tàng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng hoạt động bảo tàng 31/07/2019 | 17:57 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 2887/BVHTTDL-DSVH gửi Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc định hướng hoạt động bảo tàng.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường 20/06/2019 | 22:04 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
Thực hiện Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL: Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lữ hành
Thực hiện Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL: Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lữ hành 19/11/2018 | 14:18 Tại Đà Nẵng, việc thực hiện theo Luật Du lịch 2017 và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL đã tạo nhiều hiệu ứng tích cực từ các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, bước đầu đã đem lại thuận lợi, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành, hoạt động hướng dẫn viên du lịch.
BVHTTDL ra Thông tư quy định với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam
BVHTTDL ra Thông tư quy định với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam 09/04/2018 | 16:32 Theo đó, hướng dẫn tập luyện Võ cổ truyền không được phép quá 40 người.
Ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017
Ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017 23/01/2018 | 08:00 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017.