Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3238/BVHTTDL-HÐTTCC V/v Thông báo lịch thi tuyển Công chức năm 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/07/2017

01/2016/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/04/2016

10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh Khác 07/03/2016

09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa Khác 07/03/2016

11/2015/TTLT-BVHTTDL-BTC-BGDÐT-BLÐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá-nghệ thuật Khác 25/02/2016

18/2015/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện tập luyện và thi đấu môn Ô tô thể thao địa hình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/02/2016

17/2015/TT-BVHTTDL Quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/02/2016

163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020 Khác 07/01/2016

152/2013/NÐ-CP Quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch Chính phủ 07/01/2016

47/2010/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Bộ Tài chính 07/01/2016

15/2015/TT-BVHTTDL Quy định về tổ chức lễ hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/01/2016

08/2015/TT-BVHTTDL Thông tư số 08/2015/TT-BVHTTDL ngày 23/10/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định hoạt động của Đội chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng hoặc Trung tâm Điện ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/10/2015

07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khác 22/10/2015

33/2015/TT-BCA Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước Bộ Công an 24/08/2015

33/2002/NÐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước Chính phủ 24/08/2015

04/2015/TT-BVHTTDL Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý về Văn hóa, Gia đình và Thể dục Thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/08/2015

06/2015/TT-BVHTTDL Quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí,công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khai sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/07/2015

03/2015/TT-BVHTTDL Quy định về giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao và kiểm tra sức khỏe của vận động viên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/06/2015

14/2015/QÐ-TTg Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn Thủ tướng Chính phủ 01/06/2015

21/2015/NÐ-CP Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/03/2015