Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
694/QÐ-BVHTTDL Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội gia nhập Mạng lưới ASEA UNINET Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/02/2019

619 /QÐ-BVHTTDL Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ VHTTDL Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/02/2019

73/VHCS-NSVH Công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/02/2019

131/TCTDTT-TTTTCI Giao đăng cai tổ chức giải Vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 30/01/2019

133/TCTDTT-TTTTCII Cho phép đăng cai tổ chức giải đăng cai tổ chức giải Billiards Carom 3 băng Cup thế giới năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 30/01/2019

210/QÐ-BVHTTDL Giao thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/01/2019

161/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, thành phố Đà Nẵng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/01/2019

162/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, thành phố Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/01/2019

76/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Khoan Tế (đền Bạch Mã), xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/01/2019

31/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ tại di tích Mục Lăng, thôn Trại Lốc, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/01/2019

5066/QÐ-BVHTTDL Tặng thưởng “Cờ thi đua của Bộ” năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/12/2018

54/VP-CÐBVHTTDL Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 tại cơ quan, đơn vị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/11/2018

756/TB-VHCS Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần thứ II năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/11/2018

4505/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Dự án bảo tồn, tu bổ di tích Đàn Nam Giao, phường Trường An, thành phố Huế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/10/2018

30/TT-BVHTTDL Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/10/2018

3652/QÐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/10/2018

3476/QÐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/09/2018

3477/QÐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/09/2018

3478/QÐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/09/2018

25/TT-BVHTTDL Quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/08/2018