Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1358/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội thảo tham vấn các bên liên quan về Báo cáo Quốc gia Việt Nam thực hiện Công ước 2005 của UNESCO giai đoạn 2020-2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/05/2024

1364/QÐ-BVHTTDL Tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước có nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ văn hóa cấp huyện, xã, phường, thôn năm 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/05/2024

1326/QÐ-BVHTTDL Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức chương trình biểu diễn đương đại “Phản chiếu” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/05/2024

1327/QÐ-BVHTTDL Bổ sung di tích tại Điều 1 Quyết định số 3995/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/05/2024

1328/QÐ-BVHTTDL Xếp hạng di tích quốc gia (Đình Đại Hạnh) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/05/2024

1319/QÐ-BVHTTDL Tổ chức tập huấn về mỹ thuật, nhiếp ảnh tại 3 miền Bắc, Trung, Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/05/2024

1309/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Đêm Du lịch Hàn Quốc 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/05/2024

1311/QÐ-BVHTTDL Xếp hạng di tích quốc gia (Các địa điểm Chiến thắng Đăk Pek (1974)) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/05/2024

1306/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch tổ chức tham vấn các quy định về thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/05/2024

1279/QÐ-BVHTTDL Xây dựng Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư năm 2023 chuyển sang năm 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/05/2024

1265/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Lớp tập huấn về công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/05/2024

1266/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/05/2024

1232/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Trại sáng tác cho các tác giả nghiên cứu lý luận, phê bình văn học và Trại sáng tác cho các tác giả viết kịch bản văn học năm 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/05/2024

1246/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/05/2024

1255/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một, năm 2023 - 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/05/2024

1252/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch triển khai “Chương trình Hợp tác Văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines” giai đoạn 2024-2029 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/05/2024

1231/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/05/2024

1908/KH-BVHTTDL Kiểm tra công tác chấp hành các quy định pháp luật và đảm bảo chất lượng của các doanh nghiệp lữ hành, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, các cơ sở giáo dục đào tạo nghiệp vụ lĩnh vực du lịch và hoạt động nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch năm 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/05/2024

1223/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/05/2024

1201/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/05/2024