Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3668/BVHTTDL -DSVH Xác lập kỷ lục Guinness “Màn đại xòe Việt Nam lớn nhất thế giới”  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/09/2019

3171/QÐ-BVHTTDL Thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/09/2019

3579/TB-BVHTTDL Thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/09/2019

09/2019/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/09/2019

08/TT-BVHTTDL Quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/09/2019

07/TT-BVHTTDL Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/08/2019

3430/CÐ-BVHTTDL Triển khai ứng phó cơn bão số 4 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/08/2019

3283/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Vĩnh Long Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/08/2019

3284/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Vĩnh Phúc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/08/2019

3275/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Bình Định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/08/2019

3269/BVHTTDL-TCCB Xét thăng hạng viên chức từ hạng IV lên hạng III Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/08/2019

3279/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Phú Thọ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/08/2019

3280/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Quảng Ninh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/08/2019

3281/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Thái Bình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/08/2019

3282/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/08/2019

3276/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Đồng Nai Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/08/2019

3277/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, thành phố Hải Phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/08/2019

3278/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Lào Cai Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/08/2019

2895/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/08/2019

1015/TTg-CN Lập quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né Thủ tướng Chính phủ 14/08/2019