Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
87/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại phiên họp tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 Văn phòng Chính phủ 08/03/2019

356/QÐ-CTN Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân"  Chủ tịch Nước 08/03/2019

357/QÐ-CTN  Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân"  Chủ tịch Nước 08/03/2019

358/QÐ-CTN  Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" Chủ tịch Nước 08/03/2019

355/QÐ-CTN Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" Chủ tịch Nước 08/03/2019

629/QÐ-B VHTTDL Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/02/2019

655/BVHTTDL-GÐ Hướng dẫn một số nội dung hoạt động về công tác gia đình năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/02/2019

635/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của UBND thành phố Đà Nẵng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/02/2019

636/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/02/2019

634/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Cao Bằng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/02/2019

591/BVHTTDL-VHCS Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự Phật giáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/02/2019

154/QÐ-TCTDTT Thành lập Ban Tổ chức giải Cúp quốc gia Vật cổ điển, Vật tự do năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 12/02/2019

355/QÐ-BVHTTDL Thành lập Ban trọng tài giải Cúp quốc gia Vật cổ điển, Vật tư do năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 12/02/2019

137/TCTDTT-TTTTCI Ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải Súng hơi Thanh thiếu niên quốc gia năm 2019 tại tỉnh Thanh Hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 01/02/2019

138/TCTDTT-TTTTCI Ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải Bắn súng trong hệ thống giải quốc gia năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 01/02/2019

132/TCTDTT-TTTTCI Ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ Jujitsu toàn quốc năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 30/01/2019

11/2019/NÐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chính phủ 30/01/2019

446/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/01/2019

46/VHCS-NSVH Công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/01/2019

99/TCTDTT-TTTTC Ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải Vô địch Wushu trẻ toàn quốc năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 22/01/2019