Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3723/QÐ-BVHTTDL Ban hành Danh mục thủ tục hành chính cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/12/2023

3714/QÐ-BVHTTDL Tổ chức chương trình Tuần phim Liên minh Thái Bình Dương lần thứ 4 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/12/2023

3685/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/12/2023

3708/QÐ-BVHTTDL Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các đơn vị quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/12/2023

3698/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/12/2023

3657/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/11/2023

3661/QÐ-BVHTTDL Tổ chức chương trình Điểm hẹn điện ảnh Pháp 2023 - 2024 tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/11/2023

3638/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/11/2023

3643/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/11/2023

3624/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Chương trình giới thiệu Dự án Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/11/2023

3587/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/11/2023

3605/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/11/2023

3582/QÐ-BVHTTDL Tổ chức chương trình Lễ hội âm nhạc và kết nối cộng đồng BridgeFest 2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/11/2023

3564/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/11/2023

3565/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/11/2023

3519/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Liên hoan Phim Italia 2023 tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/11/2023

3493/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Liên hoan Phim Tình yêu Wallonie-Bruxelles lần thứ 6 tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/11/2023

3467/QÐ-BVHTTDL Tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/11/2023

3477/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng sáng tác trẻ” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/11/2023

3462/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/11/2023