Công khai ngân sách

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Chi tiết báo cáo
1 Công khai dự toán ngân sách năm 2019 2019 Mẫu A 619/QÐ-BVHTTDL 22/02/2019

Tải về