Công khai ngân sách

Tên báo cáo Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Năm/Kỳ báo cáo 2020 
Biểu mẫu
Số Quyết định 1819/QÐ-BVHTTDL 
Ngày công bố 02/08/2022 
Nhóm báo cáo Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
Toàn văn báo cáo