Ban hành Nghị định số 40 sửa đổi, bổ sung một số quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú
Ban hành Nghị định số 40 sửa đổi, bổ sung một số quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú 01/11/2021 | 16:10 Ngày 30/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40 xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú".
Hàng loạt Thông tư mới có hiệu lực từ đầu tháng 11/2021
Hàng loạt Thông tư mới có hiệu lực từ đầu tháng 11/2021 29/10/2021 | 14:34 Điều chỉnh quy định về bảo vệ người lao động khi thực hiện tố cáo, quy định mới về tiếp công dân, thêm quyền lợi cho giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học... là những Thông tư mới nổi bật có hiệu lực tháng 11/2021.
Chính phủ ban hành Nghị định 94: Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023
Chính phủ ban hành Nghị định 94: Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023 29/10/2021 | 11:55 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
19 điều Đảng viên không được làm
19 điều Đảng viên không được làm 28/10/2021 | 10:29 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.
Ban hành Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa
Ban hành Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa 22/10/2021 | 11:00 Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 2680/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa.
Đánh giá việc thực hiện pháp luật và phổ biến, tập huấn kỹ năng công tác pháp chế nhân ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021
Đánh giá việc thực hiện pháp luật và phổ biến, tập huấn kỹ năng công tác pháp chế nhân ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 08/10/2021 | 14:12 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2555/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện pháp luật và phổ biến, tập huấn kỹ năng công tác pháp chế nhân ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.
Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 23/09/2021 | 09:38 Ngày 22/9/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Tổ chức tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện theo hình thức trực tuyến
Tổ chức tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện theo hình thức trực tuyến 20/09/2021 | 13:32 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2472/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện.
Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành giai đoạn cuối năm 2021, đầu năm 2022
Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành giai đoạn cuối năm 2021, đầu năm 2022 08/09/2021 | 15:37 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành văn bản về Kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022.
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định điều kiện thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể dục thể thao
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định điều kiện thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể dục thể thao 16/08/2021 | 18:03 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý đối với 02 Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa và viên chức chuyên ngành thể dục thể thao.