Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 3/7/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 3/7/2019 03/07/2019 | 13:02 Khai mạc trưng bày chuyên đề "Nhật ký hòa bình" tại di tích nhà tù Hỏa Lò là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 2/7/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 2/7/2019 02/07/2019 | 17:10 Cuộc thi Tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 6 - 16/7 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 1/7/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 1/7/2019 01/07/2019 | 17:05 Bức tranh hoa sen ở sân bay Nội Bài đạt giải tại Ý là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 28/6/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 28/6/2019 28/06/2019 | 17:11 Ngày hội Gia đình Việt Nam 2019 sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 30/6 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 27/6/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 27/6/2019 27/06/2019 | 16:33 Khai mạc Lễ hội Du lịch Văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2019 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 26/6/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 26/6/2019 26/06/2019 | 13:39 Quảng Bình phối hợp với Google quảng bá du lịch các tỉnh miền Trung là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 25/6/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 25/6/2019 25/06/2019 | 16:08 Nhiều phát hiện quan trọng tại di tích lăng miếu Triệu Tường là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 24/6/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 24/6/2019 24/06/2019 | 16:46 Anh và Phần Lan vào chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 21/6/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 21/6/2019 21/06/2019 | 19:04 Trưng bày chuyên đề "Quốc hiệu và kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử" là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 20/6/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 20/6/2019 20/06/2019 | 17:04 Hơn 3,3 triệu lượt khách quốc tế đến Hà Nội trong 6 tháng là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.