Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 10/5/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 10/5/2019 10/05/2019 | 15:09 Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức lễ hội ẩm thực quốc tế là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9/5/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9/5/2019 09/05/2019 | 11:56 Đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan ở trận mở màn King's Cup là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 8/5/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 8/5/2019 08/05/2019 | 13:31 Chương trình nghệ thuật quốc tế "Đại lộ di sản" hướng tới Đại lễ Vesak 2019 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 7/5/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 7/5/2019 07/05/2019 | 13:19 Đề nghị kiểm tra thông tin xây lại Nhà thờ Bùi Chu là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 6/5/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 6/5/2019 06/05/2019 | 17:27 Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Điện Biên-điểm hẹn hòa bình' chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2019) là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 4/5/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 4/5/2019 04/05/2019 | 14:07 Nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 3/5/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 3/5/2019 03/05/2019 | 13:28 Khai mạc Những ngày Văn học châu Âu tại Việt Nam là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 2/5/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 2/5/2019 02/05/2019 | 13:27 Du lịch ‘bội thu’ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 26/4/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 26/4/2019 26/04/2019 | 13:48 Nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 25/4/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 25/4/2019 25/04/2019 | 13:33 Đón bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.