Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 6/3/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 6/3/2019 06/03/2019 | 13:03 Phát động triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ IV là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 5/3/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 5/3/2019 05/03/2019 | 15:03 37 cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2020 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 4/3/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 4/3/2019 04/03/2019 | 18:37 Khai mạc Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 6 năm 2019 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 1/3/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 1/3/2019 01/03/2019 | 13:23 Việt Nam đón lượng khách quốc tế lớn nhất từ trước đến nay là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 28/2/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 28/2/2019 28/02/2019 | 12:10 Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được Google vinh danh là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 27/2/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 27/2/2019 27/02/2019 | 12:05 Phát hành bộ tem đặc biệt chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 26/2/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 26/2/2019 26/02/2019 | 17:03 Nghệ sĩ Việt Nam sẵn sàng biểu diễn phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 25/2/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 25/2/2019 25/02/2019 | 20:25 Du lịch Việt Nam chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 22/2/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 22/2/2019 22/02/2019 | 13:51 Hội nghị tổng kết hoạt động hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 21/2/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 21/2/2019 21/02/2019 | 13:16 Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu không mê tín dị đoan, trục lợi trong tổ chức nghi thức cầu an là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.