Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 19/6/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 19/6/2019 19/06/2019 | 18:23 Triển lãm ảnh "Dấu ấn" lần thứ 2 nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 18/6/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 18/6/2019 18/06/2019 | 15:52 Dựng vở kịch "Huyền thoại gò Rồng Ấp" về vua Lý Công Uẩn là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 17/6/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 17/6/2019 17/06/2019 | 13:35 Khai mạc Liên hoan du lịch Mẫu Sơn 2019 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 14/6/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 14/6/2019 14/06/2019 | 13:04 Bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 13/6/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 13/6/2019 13/06/2019 | 15:41 Đội tuyển Việt Nam chính thức trong nhóm 2 vòng loại World Cup 2022 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 12/6/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 12/6/2019 12/06/2019 | 17:39 Ra mắt cuốn sách "Thời cuộc và văn hóa" của nhà báo Hồ Quang Lợi là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/6/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/6/2019 11/06/2019 | 13:47 Triển lãm về biển đảo trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2019 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 10/6/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 10/6/2019 10/06/2019 | 13:35 Liên hoan trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ diễn ra từ ngày 14-16/6 tại Nha Trang, Khánh Hòa là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 7/6/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 7/6/2019 07/06/2019 | 14:07 Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 6/6/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 6/6/2019 06/06/2019 | 13:07 Thắng Thái Lan, đội tuyển Việt Nam được VFF thưởng nóng là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.