Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 23/4/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 23/4/2019 23/04/2019 | 12:10 Chấn chỉnh tình trạng đốt pháo sáng trên sân cỏ là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 22/4/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 22/4/2019 22/04/2019 | 13:21 Khai mạc Lễ hội Tràng An, Ninh Bình là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 19/4/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 19/4/2019 19/04/2019 | 13:21 Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 18/4/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 18/4/2019 18/04/2019 | 12:12 Hơn 500 ngàn học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi 'Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019' là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 17/4/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 17/4/2019 17/04/2019 | 12:34 UNESCO thông qua hồ sơ kỷ niệm 650 ngày mất Chu Văn An là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 16/4/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 16/4/2019 16/04/2019 | 12:18 Gần 3 triệu lượt khách tham quan Khu Tưởng niệm các Vua Hùng là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 12/4/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 12/4/2019 12/04/2019 | 14:03 Khai mạc Diễn đàn Nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam 2019 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/4/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/4/2019 11/04/2019 | 13:35 Hà Nội xử lý vi phạm tại "Festival văn hóa truyền thống Việt 2019" là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 10/4/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 10/4/2019 10/04/2019 | 15:42 Thêm nhiều bí ẩn mới trong hang Sơn Đoòng là thông tin chú ý trên các báo hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9/4/2019
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9/4/2019 09/04/2019 | 13:14 Nhiều nét mới tại Lễ hội Đền Hùng 2019 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.