Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi toàn diện
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi toàn diện 08/05/2024 | 10:38 Văn hóa và con người Quảng Ngãi phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và của mỗi người dân.
Cao Bằng: Thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh
Cao Bằng: Thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh 08/05/2024 | 08:48 UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới (BĐG) và vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) tỉnh năm 2024.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024 07/05/2024 | 12:18 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định 1126/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024
Tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024 26/04/2024 | 15:55 "Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024” diễn ra trong thời gian từ 25 - 29/6 tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh Hải Phòng (Số 01 Nguyễn Đức Cảnh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng).
Gia Lai: Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024
Gia Lai: Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024 22/04/2024 | 16:08 Nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Bình đẳng giới (BĐG), Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, các chương trình, đề án thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong lĩnh vực bình đẳng giới năm 2024. Ngày 19/4/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 926/KH-UBND về triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số trong thúc đẩy bình đẳng giới
Phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số trong thúc đẩy bình đẳng giới 22/04/2024 | 09:25 Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số luôn được Ðảng, Nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp quan tâm đặc biệt. Vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong duy trì, quảng bá, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa các cộng đồng dân tộc thiểu số đã góp phần hình thành tư tưởng, tình cảm, đời sống tinh thần của phụ nữ và đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước.
Quảng Nam:Triển khai tháng hành động về phòng, chống bạo lực gia đình
Quảng Nam:Triển khai tháng hành động về phòng, chống bạo lực gia đình 17/04/2024 | 10:59 UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch tổ chức Hội thi
Kế hoạch tổ chức Hội thi "Gia đình Hạnh phúc" tỉnh Yên Bái 16/04/2024 | 16:06 Hội thi "Gia đình Hạnh phúc" tỉnh Yên Bái dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 6 năm 2024 tại thành phố Yên Bái.
Bắc Giang phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc”
Bắc Giang phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc” 16/04/2024 | 10:04 Hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác Gia đình tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch số 33/KH-BCĐ về việc tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc” năm 2024.