Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1974/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội thảo quốc tế “Lê Quý Đôn, cuộc đời và sự nghiệp” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/07/2024

694/QÐ-TTg Xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thủ tướng Chính phủ 18/07/2024

05/2024/TT-BVHTTDL Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và định mức chi phí dịch vụ hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào các dân tộc được mời tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/07/2024

1962/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/07/2024

1933/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/07/2024

1894/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội thảo Du lịch MICE Hàn Quốc 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/07/2024

1875/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/07/2024

2827/KH-BVHTTDL Thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/07/2024

1417/CTDTT-DPYHTT Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/07/2024

1826/QÐ-BVHTTDL Phối hợp Bảo tàng quốc gia Hangeul, Hàn Quốc tổ chức triển lãm tại Thư viện Quốc gia Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/07/2024

2793/TB-HÐTDCC Kết quả thi Vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/07/2024

2784/KH-BVHTTDL Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI tại tỉnh Lạng Sơn, năm 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/07/2024

2733/BVHTTDL-TV Phát triển và nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, mô hình “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/06/2024

1739/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/06/2024

1750/QÐ-BVHTTDL Tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/06/2024

1733/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/06/2024

04/2024/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/06/2024

2645/TB-BVHTTDL Mời cung cấp báo giá: Gói cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn, sự kiện truyền thông, giám sát hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; Gói thuê xe ô tô phục vụ công tác tập huấn, sự kiện truyền thông, giám sát hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/06/2024

1689/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/06/2024

1679/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/06/2024