Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2470/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội thảo “Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình - Thực trạng và giải pháp”  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/10/2022

2466/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Liên hoan Phim khoa học quốc tế 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/10/2022

2469/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Tọa đàm và chiếu phim trinh thám Pháp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/10/2022

3839/BVHTTDL-PC Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/10/2022

2446/QÐ-BVHTTDL Đón chuyên gia nước ngoài và tổ chức Hội thảo “Củng cố việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/10/2022

2447/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội thảo tham vấn “Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/10/2022

2441/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Trưng bày “Sắc màu trang phục, thổ cẩm các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc” trong khuôn khổ Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc, lần thứ I, năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/10/2022

2431/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/10/2022

2430/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/10/2022

4878/BTTTT-CÐSQG Phổ cập bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 30/09/2022

858/VHCS-BCÐDS Triển khai Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Văn hóa cơ sở 29/09/2022

2400/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/09/2022

2402/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể tại các tỉnh Đắk Nông, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Trị và Tuyên Quang, năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/09/2022

2379/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội nghị gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc, năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/09/2022

3696/KH-BVHTTDL Tổ chức Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/09/2022

2374/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/09/2022

3654/CÐ-BVHTTDL Chủ động ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022 (Noru) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/09/2022

3684/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi tới sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/09/2022

3676/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ gửi tới sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/09/2022

3685/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri TP. Hà Nội gửi tới sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/09/2022