Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1850/QÐ-BVHTTDL Tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” (Bình Thuận) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/06/2021

1810/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ (di tích thành đất hình tròn Tân Hưng 3 thuộc ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/06/2021

1871/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tứ Ân thuộc di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/06/2021

04/2021/TT-BVHTTDL Quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/06/2021

1837/BVHTTDL-BCÐDS Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/06/2021

1854/BVHTTDL-NTBD Tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/06/2021

1801/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/06/2021

1820/BVHTTDL-TV Tiếp tục triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/06/2021

1790/QÐ-BVHTTDL Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” (Thái Nguyên) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/06/2021

1791/QÐ-BVHTTDL Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” (ông Ando Toshiki, Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/06/2021

1788/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình - chùa Lễ Pháp, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/06/2021

1782/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Yên Nội, thành phố Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/06/2021

03/2021/TT-BVHTTDL Bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/06/2021

1784/QÐ-BVHTTDL Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/06/2021

1761/BVHTTDL-PC Tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/05/2021

1761/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội nghị về công tác truyền thông của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/05/2021

1742/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ tại (Tả Pháo xưởng và Hữu Pháo xưởng thuộc cửa Thể Nhơn và cửa Quảng Đức ở mặt Nam Kinh Thành Huế, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/05/2021

1743/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ (Điện Thái Hòa thuộc Đại Nội Huế, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/05/2021

1733/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Dự án tu bổ, phục hồi di tích Đền thờ, bia mộ Nguyễn Chích, tỉnh Thanh Hóa  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/05/2021

1737/QÐ-BVHTTDL Thăm dò khảo cổ (chân tháp đất nung đền An Xá thuộc xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/05/2021