Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
155/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Đợt phim “Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần 2022” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/01/2022

239/BVHTTDL-KHCNMT Gửi tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/01/2022

222/KH-BVHTTDL Tổ chức Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/01/2022

229/KH-BVHTTDL Tổ chức Hội thảo thống nhất lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/01/2022

113/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/01/2022

115/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/01/2022

178/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Xứ ủy Nam Bộ (X40 - Đồng Rùm), tỉnh Tây Ninh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/01/2022

85/QÐ-BVHTTDL Thăm dò khảo cổ  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/01/2022

83/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt “Nội dung phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/01/2022

80/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/01/2022

130/BVHTTDL-TCTDTT Tổ chức hoạt động thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/01/2022

69/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lô Lô Đen) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022

64/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ mừng cơm mới của người Xinh Mun) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022

63/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội Vật cầu nước làng Vân) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022

78/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội làng Bình Hải) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022

65/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Nghệ thuật Khèn của người Mông) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022

68/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội cầu mưa) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022

67/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ cầu an của người Giáy) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022

61/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội Tiên Lục) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022

71/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Nghề làm nước mắm ở Phú Yên) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2022