Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2611/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Tập huấn về công tác truyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới năm 2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/10/2021

2581/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Liên hoan Phim khoa học quốc tế 2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/10/2021

2579/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/10/2021

2580/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Liên hoan Sáng tạo và Thiết kế Việt Nam 2021  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/10/2021

2578/QÐ-BVHTTDL Tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/10/2021

11/2021/TT-BVHTTDL Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/10/2021

2576/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân” phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/10/2021

2561/QÐ-BVHTTDL Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/10/2021

2559/QÐ-BVHTTDL Tổ chức dàn dựng và biểu diễn “Chương trình nghệ thuật chào mừng 100 năm Sân khấu Kịch nói Việt Nam” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/10/2021

2560/QÐ-BVHTTDL Tổ chức “Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2021” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/10/2021

2555/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện pháp luật và phổ biến, tập huấn kỹ năng công tác pháp chế nhân ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/10/2021

3644/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích đình Bo Chợ, tỉnh Bắc Giang  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/10/2021

3611/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hòe Nhai, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/10/2021

3623/BVHTTDL-TV Thông báo thay đổi Kế hoạch tổ chức các hội nghị tập huấn của Bộ VHTTDL (lĩnh vực thư viện) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/10/2021

2553/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/10/2021

2545/QÐ-BVHTTDL Tổ chức cuộc thi “Thiết kế Trung tâm sáng tạo Hà Nội” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/09/2021

3582/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Báo cáo KTKT tôn tạo di tích đền Đồng Bằng, tỉnh Thái Bình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/09/2021

10/2021/TT-BVHTTDL Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/09/2021

2523/QÐ-BVHTTDL Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” (Vĩnh Long) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/09/2021

2524/QÐ-BVHTTDL Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân (Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/09/2021