Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
232/BVHTTDL-VP Tăng cường công tác kiểm soát TTHC và triển khai thực hiện Nghị định số 61 /2018/NĐ-CP Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/01/2019

22/VHCS-NSVH Kiểm tra thông tin trên báo về Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc H’Mông Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/01/2019

19/TCTDTT-TTTTC Ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải Cúp quốc gia Vật cổ điển, Vật tự do năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 08/01/2019

16/TCTDTT-TTTTCII Ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải Vô địch các Câu lạc bộ cầu mây toàn quốc năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 07/01/2019

76/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Khoan Tế (đền Bạch Mã), xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/01/2019

43/QÐ-BVHTTDL Ban hành Quy chế làm việc giữa cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí, xuất bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/01/2019

09/TCTDTT-TDTTQC Ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải Vô địch Vật dân tộc toàn quốc lần thứ XXIII năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 03/01/2019

04/TB-TCTDTT Kết quả Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc lần thứ I năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 03/01/2019

4920/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt Đề án “Rà soát chuyển một số dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch không nhất thiết Nhà nước phải thực hiện cho doanh nghiệp và tổ chức xã hội đảm nhiệm” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/12/2018

1847/QÐ-TTg Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ Thủ tướng Chính phủ 27/12/2018

166/2018/NÐ-CP Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Chính phủ 25/12/2018

5776/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tỉnh An Giang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/12/2018

4788/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/12/2018

5780/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, thành phố Hải Phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/12/2018

5783/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Hà Nội, trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Lâm Đồng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/12/2018

5784/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Lạng Sơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/12/2018

5785/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Hà Nội, trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Long An Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/12/2018

5781/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tỉnh Thừa Thiên Huế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/12/2018

5782/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tỉnh Kiên Giang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/12/2018

5777/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Bình Định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/12/2018