Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2799/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/09/2023

2795/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Liên hoan phim Khoa học tại Việt Nam năm 2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/09/2023

2761/QÐ-BVHTTDL Tổ chức chương trình chiếu phim trong khuôn khổ “Ngày Văn Hóa Nhật Bản tại Vĩnh Phúc” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/09/2023

2750/QÐ-BVHTTDL Tổ chức chương trình chiếu phim “Điểm hẹn điện ảnh Pháp 2023 9-10-11” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/09/2023

2739/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác và Tổng kết, lựa chọn đề cương, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/09/2023

2741/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá việc triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cho các phần mềm Hệ thống thông tin quản lý về di sản văn hóa trên phạm vi toàn quốc (2004 - 2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/09/2023

2726/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/09/2023

2728/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội thảo tham vấn với các bên liên quan về dự thảo Báo cáo nghiên cứu “Dữ liệu cơ sở về nhóm khuyết tật chữ in và những giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo Hiệp ước Marrakesh” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/09/2023

2718/QÐ-BVHTTDL Tổ chức “Lễ hội Trung thu 2023” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/09/2023

2719/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Triển lãm “Không gian di sản văn hóa và Sản phẩm thủ công truyền thống” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/09/2023

2712/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Liên hoan phim Tài liệu Việt Nam - Châu Âu lần thứ 13 tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/09/2023

2705/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/09/2023

3848/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Dơi (chùa Wàthsêrâytêcho Mahatup), tỉnh Sóc Trăng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/09/2023

2686/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/09/2023

3811/BVHTTDL-VHCS Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/09/2023

2647/QÐ-BVHTTDL Thăm dò, khai quật khảo cổ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/09/2023

2624/QÐ-BVHTTDL Tổ chức giải vô địch Vovinam thế giới năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/09/2023

2610/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/09/2023

2611/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/09/2023

2608/QÐ-BVHTTDL Ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/09/2023