Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Ủy ban nhân dân cấp xã Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm