Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
21 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bản quyền tác giả
22 Thủ tục tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi liên hoan (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bản quyền tác giả
23 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc Trung ương Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
24 Thủ tục Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc cơ quan Trung ương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
25 Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức thuộc cơ quan Trung ương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
26 Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng mời cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
27 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô toàn quốc (cuộc thi Hoa hậu toàn quốc) Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
28 Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quốc tế, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
29 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương và người mẫu quy mô toàn quốc Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
30 Thủ tục cấp giấy phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
31 Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
32 Thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
33 Thủ tục cấp phép phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam hoặc tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài Cục Nghệ thuật biểu diễn Bản quyền tác giả
34 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Cục Di sản Văn hoá Bản quyền tác giả
35 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Cục Di sản Văn hoá Bản quyền tác giả
36 Thủ tục thẩm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân Cục Văn hoá cơ sở Bản quyền tác giả
37 Thủ tục tiếp nhận thông báo của chủ trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Văn hóa cơ sở Bản quyền tác giả
38 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Văn hóa cơ sở Bản quyền tác giả
39 Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở Trung ương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Văn hóa cơ sở Bản quyền tác giả
40 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Văn hóa cơ sở Bản quyền tác giả