Nghiên cứu khoa học

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2016-2017)

08/10/2020 | 08:34

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2016-2017):

TT Tên đề tài Đơn vị thực hiện Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
  • 1

Giáo dục gia đình đối với trẻ em trong các khu công nghiệp hiện nay.

Mã số: BO41610

Vụ Gia đình

Hoa Hữu Vân

01/2016 - 12/2017 

2

Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng ven biển đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc

Mã số: BO31618

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch 

Trần Thị Lan

01/2016 - 12/2017

3

Nghiên cứu và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của Sưu tập Tiền Việt Nam Dân chủ cộng hòa giai đoạn 1945-1976

Mã số: BO201680 

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam

 

Nguyễn Thị Huyền

01/2016 - 12/2017

4

Kỹ thuật và dụng cụ nghề mộc truyền thống của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ trong tu bổ di tích

Mã số: BO201680 

Viện Bảo tồn di tích

Hoa Ngọc Sơn

01/2016 - 12/2017

5

Nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm của các làng nghề thủ công ở Việt Nam (trường hợp nghề gốm và mây tre đan)

Mã số: BO5164 

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Đoàn Thị Mỹ Hương

 

01/2016 - 12/2017

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×