Nghiên cứu khoa học

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2003-2004)

27/09/2020 | 10:47

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2003-2004):

TT Tên đề tài Đơn vị thực hiện Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
 • 1

Đổi mới phương pháp giảng dạy và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ngành văn hóa thông tin

Mã số: BO10231

Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vũ Hòa

01/2002 - 12/2004

2

Mô hình và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực thư viện thông tin ở Việt Nam trong điều kiện xã hội thông tin hiện đại

Mã số: BO220314

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Tiến Hiển

01/2003 - 12/2004

3

Quản lý lễ hội dân gian cổ truyền - thực trạng và giải pháp

 • Mã số: BO10377

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Lê Như Hoa

01/2003 - 12/2004

4

Biến động của tín ngưỡng dân gian Hà Nội trong đời sống văn hóa đô thị hiện nay

 • Mã số: BO10378

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đỗ Thị Minh Thúy

01/2003 - 12/2004

5

Nghiên cứu hệ thống các địa điểm, các sự kiện lịch sử về Chủ tịch HCM với Trung Quốc

Mã số: BO200356

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Tình

01/2003 - 12/2004

6

Ứng dụng kết quả nghiên cứu và trưng bày của Bảo tàng HCM vào việc tuyên truyền, giáo dục về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông

 • Mã số: BO200357

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Chu Đức Tính

01/2003 - 12/2004

7

Tang ma của dân tộc Nùng ở Việt Nam

 • Mã số: BO10351

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nguyễn Thị Ngân

01/2003 - 12/2004

8

Trang phục các dân tộc nhóm ngôn ngữ KaDai

 • Mã số: BO10352

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Đỗ Thị Hòa

01/2003 - 12/2004

9

Văn hóa vật chất của người Thái ở Thanh Hóa và Nghệ An

 • Mã số: BO10353

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Vi Văn Biên

01/2003 - 12/2004

10

Trang phục cổ truyền của người Mông ở Việt Nam

Mã số: BO10354

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nông Quốc Tuấn

01/2003 - 12/2004

11

Văn hóa dân tộc Phù Lá ở Việt Nam

 • Mã số: BO10355

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Đỗ Đức Lợi

01/2003 - 12/2004

12

Văn hóa Sán Chay ở Việt Nam

 • Mã số: BO10356

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Trần Văn Ái

01/2003 - 12/2004

13

Phong tục và nghi lễ chu kỳ đời người của người Sán Dìu ở Việt Nam

Mã số: BO10357

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Diệp Trung Bình

01/2003 - 12/2004

14

Quá trình phát triển của kịch hát dân ca miền Trung - Thực trạng và giải pháp

 • Mã số: BO210356

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Thiều Thị Hạnh Nguyên

01/2003 - 12/2004

15

Xây dựng nhân vật trung tâm trên sân khấu kịch nói Việt Nam từ 1920 - 2000

 • Mã số: BO210357

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Hà Diệp

 • 01/2003 - 12/2004
16

Đoàn nghệ thuật sân khấu nhà nước sự ra đời, phát triển, thực trạng và giải pháp

Mã số: BO210358

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

 • Phạm Xuân Hồng

01/2003 - 12/2004

17

Sự phát triển nghệ thuật biên kịch kịch nói Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX

 • Mã số: BO210359
 • Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Nguyễn Chiến Thạc

01/2003 - 12/2004

18

Điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh phát triển của truyền hình hiện nay

Mã số: BO210360

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Trần Duy Hinh

01/2003 - 12/2004

19

Đặc trưng ngôn ngữ sân khấu Cải lương

 • Mã số: BO210361

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Tuấn Giang

01/2003 - 12/2004

20

Tổng thư mục sách Việt Nam (từ 1862 - 2002) 3 tập

 • Mã số: BO220318

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Đỗ Hữu Dư

01/2003 - 12/2004

21

Xây dựng một số định mức chủ yếu của ngành thư viện

 • Mã số: BO220320

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Lê Văn Viết

01/2003 - 12/2004

22

Di sản văn hóa thành văn trong các thư viện Việt Nam: Hiện trạng và giải pháp

Mã số: BO220321

 • Thư viện Quốc gia Việt Nam

Kiều Văn Hốt

01/2003 - 12/2004

23

Quy trình công nghệ in chuyển bản Copy Betacam SP từ phim Nagative hình và Nagative tiếng

Mã số: BO210328

Viện Phim Việt Nam

Đỗ Đăng Thanh

01/2003 - 12/2004

24

Văn hóa truyền thống làng xã ngoại thành Hà Nội dưới tác động của nền kinh tế thị trường

 • Mã số: BO10380
 • Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần Đức Ngôn

01/2003 - 12/2004

25

Âm nhạc Việt Nam tác giả - tác phẩm

Mã số: BO2103117

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Trọng Bằng

 • 01/2003 - 12/2004
26

Đào tạo ngành sáng tác âm nhạc trong giai đoạn mới

 • Mã số: BO2103118
 • Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Phạm Minh Khang

01/2003 - 12/2004

27

Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật trên sân khấu Chèo truyền thống

Mã số: BO2103103

 • Nhà hát Chèo Việt Nam

 • Dân Quốc

01/2003 - 12/2004

28

Lịch sử nghệ thuật Chèo đến giữa thế kỷ XX

 • Mã số: BO2103110

 • Nhà hát Chèo Việt Nam

Hà Văn Cầu

01/2003 - 12/2004

29

Quan hệ biện chứng giữa nghệ thuật điện ảnh - khoa học kỹ thuật - kinh tế

 • Mã số: BO210398

Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam

Hoàng Quế Lộc

 • 01/2003 - 12/2004
30

Hợp tác quốc tế văn hóa trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam – chính sách, thực trạng và định hướng phát triển

 • Mã số: BO1034
 • Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Lê Thị Hoài Phương

01/2003 - 01/2004
31

Nghiên cứu phụng thờ Chử Đồng Tử ở châu thổ hạ lưu sông Hồng

 • Mã số: BO1025

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Đỗ Lan Phương

 • 01/2002 - 01/2004

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×