Nghiên cứu khoa học

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2018-2019)

09/10/2020 | 08:22

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2018-2019):

TT Tên đề tài Đơn vị thực hiện Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
  •  1 
  •  
  •  
  •  

Nghiên cứu khôi phục và phát triển các trò chơi phổ cập ở nông thôn và trong lễ hội truyền thống ở Việt Nam

Mã số: BO21815

Viện Khoa học Thể dục Thể thao 

Đặng Thị Hồng Nhung

01/2018 - 12/2019

2

Nghiên cứu xây dựng chương trình và tài liệu chuyên môn hướng dẫn tập luyện Thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu giải trí và nâng cao sức khỏe của người dân ở nông thôn

Mã số: BO21816 

Viện Khoa học Thể dục Thể thao

 

Trần Hiếu

 01/2018 - 12/2019

3

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất mô hình tự chủ đại học đối với các cơ sở đào tạo lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao

Mã số: BO118115 

Vụ Đào tạo

Lê Thị Thu Hiền

01/2018 - 12/2019

4

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở tại các tỉnh biên giới phía Bắc

Mã số: BO118116 

Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguyễn Quang Hùng

01/2018 - 12/2019

5

Đánh giá hiệu quả thi hành Luật di sản văn hóa

Mã số: BO201877

 

Cục Di sản văn hóa

Phạm Định Phong

01/2018 - 12/2019

6

Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị nhà cộng đồng vùng Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay

Mã số: BO201878 

Viện Bảo tồn di tích

Chu Thu Hường

01/2018 - 12/2019

7

Phát triển sản phẩm lưu niệm, quà tặng truyền thống phục vụ phát triển du lịch - Nghiên cứu trường hợp: Thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số: BO31816 

Viện Bảo tồn di tích

Huỳnh Phương Lan

01/2018 - 12/2019

8

Phát triển du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Nghiên cứu trường hợp khu vực Tây Nguyên

Mã số: BO31817 

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Trần Thị Lan

01/2018 - 12/2019

9

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nội soi trong chẩn đoán và điều trị đứt dây chằng chéo trước, rách sụn chêm khớp gối trong chấn thương thể thao tại Bệnh viện Thể Thao Việt Nam

Mã số: BO21817 

Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Lê Thanh Tùng

01/2018 - 12/2019

10

Nghiên cứu phát triển du lịch gắn với các sự kiện thể thao tại Việt Nam

Mã số: BO31819 

Tổng Cục Du lịch

Đỗ Cẩm Thơ

01/2018 - 12/2019

11

Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1986 đến 2016 (Nghiên cứu tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Huế, Thành phố Hồ Chí Minh)

Mã số: BO5182 

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Lê Văn Sửu

01/2018 - 12/2019

12

Đào tạo Mỹ thuật ứng dụng khu vực Đông Nam Bộ - Thực trạng và giải pháp

Mã số: BO5183 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

Trần Đình Quả

01/2018 - 12/2019

13

Lễ phục triều Nguyễn - Phát huy giá trị

Mã số: BO2118124

 

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Hà

01/2018 - 12/2019

14

Phim Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển

Mã số: BO2118125

 

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh

Vũ Ngọc Thanh

01/2018 - 12/2019

15

Phát triển ngành Chỉ huy Âm nhạc Việt Nam

Mã số: BO2118126

 

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Tạ Quang Đông

01/2018 - 12/2019

16

Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay

Mã số: BO41811 

Vụ Gia đình

Trần Tuyết Ánh

01/2018 - 12/2019

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×