Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ký kết ban hành thông tư liên tịch về thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

29/05/2014 | 16:15

Chiều 28/5 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL và Bộ Nội vụ đã ký kết ban hành Thông tư liên tịch quy định về thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có hướng dẫn về tăng cường sự minh bạch trong việc quản lý, sử dụng tiền công đức.

Tham gia buổi ký kết có Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Huỳnh Vĩnh Ái; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ - Phạm Dũng; cùng đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ thuộc Bộ VHTTDL, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ.


Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Huỳnh Vĩnh Ái; Thứ trưởng Bộ Nội vụ,Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ - Phạm Dũng tại buổi ký kết

Mục đích của việc ký kết ban hành thông tư nhằm tăng cường thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (bao gồm: các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các tổ chức cá nhân tham gia vào hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, ban quản lý, người phụ trách tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo).

Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ cho các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Đảm bảo tiền đóng góp của các tổ chức, cá nhân được sử dụng, đầu tư đúng mục đích, công khai, minh bạch, thực hiện đúng mục tiêu xã hội hóa của nhà nước, huy động các nguồn lực cho phát triển xã hội nói chung và văn hóa nói riêng. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Nội dung thông tư liên tịch được ký kết gồm 9 Điều, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động hoặc có liên quan đến hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư liên tịch đưa ra quy định về các nguyên tắc thực hiện nếp sống văn minh, trách nhiệm của các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, trách nhiệm của người phụ trách (trụ trì), Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, trách nhiệm của khách tham quan, người tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở này.

Thông tư liên tịch cũng đưa ra quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong quản lý, sử dụng nguồn công đức và quy định về trách nhiệm của Bộ VHTTDL, Bộ Nội vụ, Uỷ ban nhân dân các cấp, Sở VHTTDL, Sở Nội vụ trong việc tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư.


Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại buổi ký kết

Để nội dung quy định tại Thông tư liên tịch này đi vào cuộc sống và góp phần tăng cường thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đề nghị Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung dự thảo Thông tư và nắm bắt kịp thời những vấn để phát sinh để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện Thông tư.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×