Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện

29/06/2021 | 15:12

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2004/QĐ-BVHTTDL ngày 29/6/2021 về việc tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện.

Hội nghị do Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhằm tăng cường việc thực thi các quy định của nhà nước mới ban hành trong lĩnh vực thư viện, nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai thi hành Luật Thư viện.

Cụ thể, Hội nghị sẽ phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện bao gồm: Luật Thư viện số 46/2019/QH14; Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện; Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện; Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện; Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá hoạt động thư viện; Các văn bản có liên quan khác.

Dự kiến, Hội nghị sẽ diễn ra trong 02 ngày Quý III/2021 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việc tổ chức tập huấn phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề ra.

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×