Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vũ trường, karaoke

12/01/2010 | 13:35

Thực hiện Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong việc cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vũ trường, karaoke.

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng: "Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt quy hoạch vũ trường, karaoke theo quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ và Chỉ thị 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường được tiếp tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt".

Khoản 2 Điều 161 Luật Doanh nghiệp - nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, quy định "tổ chức đăng ký kinh doanh, hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh bảo đảm thực hiện chiến lược, quy hoạch và kế hoạch định hướng phát triển kinh tế-xã hội"

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định 103/2009/NĐ-CP và Quy hoạch vũ trường, karaoke của địa phương đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt để chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc cấp Giấy Chướng nhận đăng ký kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh vũ trường, karaoke sau khi Nghị định 103/2009/NĐ-CP có hiệu lực

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp đăng ký kinh doanh đối với các ngành, nghề trên thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp , Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

HCTC
(Nguồn: công văn số 9792/BKH-PTDN và Công văn số 33/BVHTTDL-PC)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×