Phổ biến pháp luật

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quy định tổ chức, hoạt động của Thanh tra VHTTDL

03/07/2010 | 21:57

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch (TTVHTTDL) với 24 nội dung thanh tra chuyên ngành.

Tổ chức của Thanh tra VHTTDL gồm Thanh tra Bộ với 13 nhiệm vụ, quyền hạn và Thanh tra Sở có 11 nhiệm vụ, quyền hạn.

Chánh Thanh tra Bộ/Thanh tra Sở có quyền trình Bộ trưởng/Giám đốc Sở quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; được xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Cũng theo Nghị định, thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại tố cáo hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

Thanh tra viên VHTTDL là công chức Nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra, được cấp thẻ thanh tra viên. Ngoài ra, cơ quan Thanh tra VHTTDL được trưng tập cộng tác viên Thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

24 nội dung thanh tra chuyên ngành

Bên cạnh thanh tra cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao, Thanh tra VHTTDL còn thực hiện 24 nội dung thanh tra chuyên ngành.

Đó là: Di sản văn hóa; Nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; Quyền tác giả, quyền liên quan; Thư viện; Quảng cáo; Văn hóa quần chúng, Văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động; Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa; Văn hóa phẩm; Xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm; Chương trình quốc gia, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao; Hoạt động của các hội, hiệp hội, liên đoàn và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục và thể thao; lĩnh vực gia đình; Thể dục thể thao cho mọi người; Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp; Hoạt động kinh doanh dịch vụ thể thao; Tài nguyên du lịch, quy hoạch du lịch, môi trường du lịch; Khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch; Hướng dẫn du lịch; Kinh doanh du lịch; Xúc tiến du lịch và giao lưu văn hóa; Thông tin đối ngoại trong hoạt động VHTTDL và việc thực hiện các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2009.


theo VGP News

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×