Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Dự kiến giám sát về tình hình triển khai thi hành Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo trong năm 2024

19/02/2024 | 08:14

Về một số hoạt động nổi bật liên quan đến lĩnh vực văn hóa trong năm 2024, ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết, Ủy ban dự kiến tổ chức giám sát về tình hình triển khai thi hành Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo... tổ chức 1 hội thảo về văn hóa với chủ đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao”.

Dự kiến giám sát về tình hình triển khai thi hành Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo trong năm 2024 - Ảnh 1.

Ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Chuẩn bị các bước để thẩm tra Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

Chia sẻ với báo chí về một số hoạt động nổi bật của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trong năm qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ cho biết, năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời là năm tiến hành sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Việc triển khai Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, nhất là các yếu tố của hậu đại dịch COVID-19, tình hình thế giới và thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động nhiều mặt tới việc triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực Ủy ban theo dõi, phụ trách.

Trong hoạt động lập pháp, với phương châm chuẩn bị “từ sớm, từ xa” đề ra từ đầu nhiệm kỳ, công tác lập pháp của Ủy ban trong năm 2023 được thực hiện nề nếp, nghiêm túc, chất lượng với nhiều hình thức: Rà soát các nhiệm vụ lập pháp; tổ chức các hoạt động khảo sát phục vụ việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách; thẩm tra đề nghị bổ sung các dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; tích cực, tham gia có hiệu quả vào việc phối hợp thẩm tra, cho ý kiến các dự án luật, nghị quyết, các báo cáo, Tờ trình của Chính phủ do Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra…

Tiêu biểu, Ủy ban đã thực hiện Kết luận của Chủ tịch Quốc hội về “Các nhóm giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực cho phát triển văn hóa” tại Hội thảo Văn hóa năm 2022, Thường trực Ủy ban chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát hệ thống pháp luật trong lĩnh vực văn hóa.

Ủy ban đã tiến hành thẩm tra đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 đối với dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); dự án Luật Nhà giáo; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo tại một số tỉnh, thành phố.

Để chuẩn bị thẩm tra Tờ trình của Chính phủ đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025 - 2035, Thường trực Ủy ban đã xây dựng kế hoạch thẩm tra, tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia; cử đại diện Thường trực Ủy ban tham gia thành viên Hội đồng thẩm định cấp nhà nước.

Cùng với công tác lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát là khâu trọng tâm, then chốt trong đổi mới, đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Cũng theo ông Tạ Văn Hạ, trong thời gian gần đây, đặc biệt là năm 2023, hoạt động giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, quyết liệt trong việc tham mưu, thực hiện, tập trung vào các nội dung, vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực phụ trách được cử tri quan tâm.

Kết quả giám sát, khảo sát của Ủy ban đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất và góp ý thiết thực cho công tác xây dựng thể chế, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành trong các lĩnh vực Ủy ban được giao phụ trách.

Dự kiến giám sát tình hình triển khai thi hành Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo trong năm 2024

Chia sẻ thêm, ông Tạ Văn Hạ cho biết, theo Kế hoạch dự kiến trong năm 2024, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cũng dự kiến chủ trì thẩm tra dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo tại một số tỉnh, thành phố trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7; dự án Luật Nhà giáo trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8.

Đồng thời, chủ trì thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện quyền trẻ em năm 2023; hồ sơ xây dựng Nghị định về văn học; các kiến nghị xây dựng pháp luật thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách để đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia thẩm tra, cho ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết do Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác chủ trì thẩm tra trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7, thứ 8.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát vẫn tiếp tục là nội dung được tập trung đầu tư. Thường trực Ủy ban dự kiến sẽ tham gia 02 Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009- 2023”, “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023”.

Giám sát tổng hợp việc thực hiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực Ủy ban phụ trách tại 02 tỉnh, thành phố đại diện cho khu vực đô thị. Làm việc với các bộ, ngành thuộc lĩnh vực phụ trách về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024, dự kiến công tác năm 2025; việc phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2024, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Ủy ban dự kiến tổ chức giám sát 02 chuyên đề: Giám sát tình hình triển khai thi hành Luật Điện ảnh, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Quảng cáo, Luật Thanh niên; Giám sát đầu tư của ngân sách địa phương đối với các lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Đồng thời, giám sát việc thực hiện luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở trung ương thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách; dự kiến tổ chức 01 Phiên giải trình về “Tình hình sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới trong thanh thiếu niên”.

Trong công tác thường kỳ, ông Tạ Văn Hạ cho biết, Ủy ban đang dự kiến tổ chức 1 hội thảo về văn hóa với chủ đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao” và 01 hội thảo về giáo dục. Đồng thời tiếp tục triển khai tích cực các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong năm 2024 sắp tới./.


Bảo Trân

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×