Phổ biến, giáo dục pháp luật

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Biên soạn và xuất bản cuốn sách “Hỏi, đáp pháp luật về quảng cáo”

14/04/2014 | 16:56

Bộ VHTTDL đã ban hành các Quyết định số 1069, 1070/QĐ-BVHTTDL ngày 10/4 về việc biên soạn và xuất bản cuốn sách “Hỏi, đáp pháp luật về quảng cáo”.

Theo Quyết định, giao Vụ Pháp chế tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách “Hỏi, đáp pháp luật về quảng cáo”. Thời gian hoàn thành trước tháng 10/2014.

Ban Biên soạn gồm có 07 thành viên do ông Hoàng Minh Thái – Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Trưởng ban; ông Lê Thanh Liêm – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó Trưởng ban; bà Ninh Thị Thu Hương – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Phó Trưởng ban; và các thành viên.

Ban Biên soạn có nhiệm vụ tổ chức tổng hợp các câu hỏi và biên soạn câu trả lời căn cứ vào hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quảng cáo; hoàn thành bản thảo cuốn sách trình lãnh đạo Bộ theo đúng kế hoạch đã phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Biên soạn sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×