Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Lâm Đồng: Triển khai thực hiện Nghị định về xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

05/10/2018 | 11:00

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Công văn số 6397/UBND-VX2 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Ảnh minh họa (nguồn: IT)

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc nghiên cứu nội dung Nghị định để triển khai thực hiện Nghị định 122/2018/NĐ-CP.

Đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ quan đầu mối theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị định 122/2018/NĐ-CP trên địa bàn; đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định.

Điều 20 của Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cụ thể như sau: Thực hiện quản lý nhà nước về xét tặng danh hiệu, Giấy khen Gia đình văn hóa và danh hiệu, Giấy khen Khu dân cư văn hóa tại địa phương. Trên cơ sở các tiêu chuẩn, tiêu chí, cách chấm điểm quy định tại Nghị định này, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng thang điểm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thực hiện công khai thủ tục hành chính và kết quả thủ tục hành chính trong phạm vi thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến thủ tục hành chính.

Ngoài ra, ưu tiên bố trí, sắp xếp nhân sự, bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện xét tặng, Giấy khen Gia đình văn hóa và danh hiệu, Giấy khen Khu dân cư văn hóa theo quy định của pháp luật hiện hành. Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện xét tặng các danh hiệu văn hóa; Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật; Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

Lan Anh (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×