Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tuyên truyền, phổ biến về Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

19/10/2017 | 11:29

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Du khách khám phá điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk . (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Các nội dung tuyên truyền, gồm: Thông tin tuyên truyền về Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến các cấp cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, khách du lịch và cộng đồng, dân cư tại các điểm du lịch về ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; các chính sách, chủ trương của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020;…

Bên cạnh đó, tuyên truyền về các chương trình hành động đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chú trọng giới thiệu các chương trình kích cầu du lịch tại các sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh đến các tổ chức, đơn vị kinh doanh, cộng đồng dân cư; tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các sự kiện thương mại, văn hóa, thể thao và du lịch; các sản phẩm du lịch tham gia chương trình kích cầu du lịch, các điểm đến du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh...

Kế hoạch cũng chỉ rõ các hình thức tuyên truyền, như: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh và trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan đơn vị. Ngoài ra, chú trọng, đến việc xây dựng Trang thông tin điện tử quảng bá du lịch đa ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Nhật,…), liên kết với trang thông tin quảng bá du lịch của các địa phương trong cả nước, các doanh nghiệp, các hãng lữ hành để cung cấp thông tin,..

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội; nghiên cứu, xây dựng và triển khai Bộ hình ảnh hóa thông điệp Bộ quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh thông qua các hình ảnh minh họa phù hợp bản sắc văn hóa và con người tại địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền; tổ chức cho các hãng lữ hành và đơn vị truyền thông, báo chí trong nước, một số hãng thông tấn, báo chí quốc tế có uy tín đến Đắk Lắk khảo sát, đánh giá, tuyên truyền các điểm đến, các sản phẩm và dịch vụ du lịch của Đắk Lắk;…

Việc ban hành Kế hoạch nhằm đổi mới mạnh mẽ tư duy, tăng cường nâng cao nhận thức về phát triển du lịch đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, du khách và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, khẳng định rõ vai trò của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo môi trường du lịch phát triển bền vững; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, du khách và cộng đồng dân cư về ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch, qua đó thay đổi hành vi, hình thành thói quen, thái độ, cách thức ứng xử văn minh, lịch sự khi tham gia vào hoạt động du lịch;…/.

Lan Anh (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×