Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL

21/09/2023 | 11:42

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định số 55/2019/NĐ-CP), căn cứ Quyết định số 33/QĐ-BVHTTDL ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hội nghị nhằm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ của các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với DNNVV.

Đồng thời phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên ngành cho DNNVV hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch. Trong năm 2023, ưu tiên bồi dưỡng kiến thức pháp luật; phổ biến những chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực du lịch, giúp doanh nghiệp tiếp cận được những chính sách, quy định nhằm hỗ trợ, khôi phục phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, đối thoại với DNNVV, trao đổi, tháo gỡ vướng mắc của DNNVV, tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của DNNVV, của cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý DNNVV để hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Tại Hội nghị tập huấn sẽ triển khai các nội dung gồm: Quy định cơ bản về pháp luật kinh doanh cho DNNVV, quy định pháp luật kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, các điều kiện kinh doanh, điều kiện hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Kỹ năng nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; Giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo DNNVV thực thi pháp luật trong hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các DNNVV trong việc thực thi pháp luật; Tổ chức tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của DNNVV về những quy định của pháp luật kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Đối thoại về các quy định pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ và những bất cập trong quá trình thực thi từ phía cơ quan quản lý và DNNVV; tổ chức thu thập các kiến nghị của DNNVV về hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

>> Xem văn bản tại đây./.

PV

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×