Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Sửa đổi quy định về trường hợp không vi phạm sinh 1 hoặc 2 con

18/03/2011 | 14:13

(VP)-Ngày 17/3, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2011/NĐ-CP sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.


Theo Nghị định số 18/2011/NĐ-CP, các trường hợp sau không vi phạm quy định sinh 1 hoặc 2 con:

Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

a) Sinh 1 hoặc 2 con, nếu 1 trong 2 người đã có con riêng (con đẻ).

b) Sinh 1 hoặc 2 con trở lên trong cùng 1 lần sinh, nếu cả 2 người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp 2 người đã từng có 2 con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

Quy định này thay thế khoản 6 Điều 2 của Nghị định 20/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 12/5/2011.

NGHỊ ĐỊNH số 20/2010/NĐ-CP, ngày 08/3/2010 :

Điều 2. Những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.
 
3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.
 
4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.
 
5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.
 
6. Cặp vợ chồng mà một hoặc cả hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. Quy định này không áp dụng cho trường hợp tái hôn giữa hai người đã từng có hai con chung trở lên và hiện còn đang sống. (được sửa đổi)
 
7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.


HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×