Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quy định về quản lý hoạt động chuyên môn của hội cổ động viên thể thao

29/07/2010 | 01:00

(VP)- Hội viên hội cổ động viên thể thao có trách nhiệm tổ chức cổ vũ thể thao lành mạnh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, điều lệ thi đấu thể thao và nội quy, quy chế tại địa điểm thi đấu; quy định chặt chẽ việc gia nhập và khai trừ hội viên, không kết nạp hoặc khai trừ ngay những hội viên quá khích, thiếu văn hóa trong cổ vũ thể thao.

Ngày 28/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 07/2010/TT-BVHTTDL quy định nội dung quản lý hoạt động chuyên môn của hội cổ động viên thể thao.

Thông tư quy định nội dung chuyên môn cổ vũ hoạt động thể thao của các hội cổ động viên được thành lập theo quy định của pháp luật về hội và các hội, câu lạc bộ cổ động viên do câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, cơ quan chủ quản của đội, đoàn thể thao thành lập. Thông tư phân cấp và quy định rõ  trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao các cấp, các tổ chức xã hội-nghề nghiệp về thể thao đối với hội cổ động viên thể thao.

Theo quy định, ngoài việc tổ chức và hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ hoạt động của hội,  Hội cổ động viên thể thao có trách nhiệm xây dựng và quy định chặt chẽ việc gia nhập và khai trừ hội viên. Không kết nạp hoặc khai trừ ngay những hội viên quá khích, thiếu văn hoá trong cổ vũ thể thao; hướng dẫn hoạt động cổ vũ thể thao cho hội viên; tổ chức cổ vũ thể thao lành mạnh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, điều lệ thi đấu thể thao và nội quy, quy chế tại địa điểm thi đấu.

Trường hợp cổ vũ trên sân khách, Hội cổ động viên có trách nhiệm thông báo trước cho Ban tổ chức giải về số lượng, thành phần cổ động viên tham gia cổ vũ chậm nhất là 03 ngày trước ngày diễn ra hoạt động thể thao. Hội có quyền đề xuất với các cơ quan liên quan xem xét, hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu chuyên môn, vé, trang phục, dụng cụ cổ vũ, phương tiện đi lại và các điều kiện khác để tổ chức hoạt động cổ vũ; đồng thời, tham gia đóng góp ý kiến với cơ quan chủ quản về các hoạt động của đội thể thao.

Để trở thành Hội viên hội cổ động viên thể thao, các cá nhân phải có lý lịch rõ ràng, đủ tiêu chuẩn là hội viên theo quy định của hội, tự nguyện xin gia nhập hội, cam kết thực hiện đầy đủ nội quy cổ vũ thể thao của hội, không vi phạm pháp luật, không thực hiện hành vi bạo lực, thiếu văn hoá trong cổ vũ đều có thể trở thành hội viên hội cổ động viên thể thao. Thẩm quyền, thủ tục kết nạp và khai trừ hội viên do hội quy định;

Khi tham gia là hội cổ động viên thể thao, các hội viên có quyền được tham gia hoạt động cổ vũ theo kế hoạch của hội; được hội xem xét hỗ trợ về vé, trang phục, dụng cụ cổ vũ, phương tiện đi lại và các điều kiện khác khi tham gia hoạt động cổ vũ; được phép tham gia đóng góp ý kiến với cơ quan chủ quản về các hoạt động của đội thể thao. Mỗi cổ động viên cũng có trách nhiệm vận động mọi người cổ vũ thể thao lành mạnh đúng quy định của pháp luật, nội quy cổ vũ của hội, điều lệ thi đấu thể thao và nội quy, quy chế tại địa điểm thi đấu; không sử dụng dụng cụ, phương tiện cổ vũ thiếu mỹ quan, phản cảm, có tính khiêu khích;

Thông tư cũng phân công và chỉ rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành trong quản lý Hội:

Tổng cục Thể dục thể thao là cơ quan  tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý hội cổ động viên thể thao theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc quản lý hoạt động chuyên môn của hội cổ động viên thể thao theo hướng dẫn của Tổng cục Thể dục thể thao;

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: hướng dẫn, hỗ trợ hội cổ động viên thành lập, hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật; tạo điều kiện để hội tham gia vào quá trình xã hội hoá thể dục thể thao ở địa phương; tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động cổ vũ thể thao theo quy định của pháp luật; chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi, quản lý hội hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đối với các tổ chức xã hội-nghề nghiệp về thể thao: chỉ đạo các tổ chức thành viên hướng dẫn và tạo điều kiện để hội cổ động viên hoạt động; hỗ trợ, hướng dẫn hoạt động chuyên môn đối với hội cổ động viên môn thể thao cấp quốc gia; xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về hoạt động cổ vũ khi tổ chức các hoạt động thể thao theo thẩm quyền nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong thi đấu thể thao; xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động cổ vũ thể thao theo quy định của Điều lệ giải.

Các cơ quan chủ quản đội, đoàn thể thao cần: xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện và các điều kiện khác để hội cổ động viên cổ vũ cho đội thể thao; phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát hoạt động cổ vũ của hội tại các địa điểm thi đấu; chịu trách nhiệm về hoạt động của hội cổ động viên do mình thành lập hoặc thừa nhận.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2010.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×