Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nghiêm cấm sử dụng nội dung, hình ảnh, họa tiết, màu sắc của tiền Việt Nam và nước ngoài để in vàng mã

29/10/2010 | 10:37

Đó là một trong các nội dung của Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 6/10/2010.


Tiền mã có sử dụng hình ảnh đồng tiền dễ gây nhầm lẫn

Tiền vàng mã có sử dụng hình ảnh đồng tiền có thể gây nhầm lẫn trong thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tạo ấn tượng không tốt về hình ảnh đồng tiền Việt Nam hoặc nước ngoài.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục I Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT, Điều 8 của Thông tư  về in vàng mã có quy định rõ việc in vàng mã phải đảm bảo không vi phạm các quy định về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan. Việc in sản phẩm vàng mã đảm bảo không được sử dụng nội dung, hình ảnh, họa tiết, màu sắc của tiền Việt Nam và nước ngoài.

Sản phẩm vàng mã quy định kích thước sản phẩm vàng mã (tiền mã) phải lớn hơn hoặc nhỏ hơn tiền Việt Nam, tiền nước ngoài từ 3cm trở lên mỗi chiều và chỉ in một màu, một mặt.

Việc xác nhận loại vàng mã để in phải được đăng ký tại Sở Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký vàng mã (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề in theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, về đầu tư hoặc văn bản xác nhận mã số thuế đối với cơ sở in sự nghiệp;
- 02 bản thảo (bản mẫu) loại vàng mã đăng ký.

Hồ sơ được lập thành một bộ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc gửi trực tiếp về Sở Thông tin và Truyền thông sở tại. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy xác nhận đăng ký loại vàng mã được in, đóng dấu vào 02 bản thảo (bản mẫu) vàng mã đăng ký và gửi trả lại cơ sở in 01 bản; trường hợp không cấp giấy xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.


Thông tư gồm 13 điều và 11 biểu mẫu kèm theo, bao gồm các nội dung quy định Cơ sở in, Loại hình tổ chức cơ sở in, Điều kiện hoạt động in, Cấp giấy phép hoạt động in, Điều kiện nhận in của cơ sở in, Trách nhiệm của cơ sở in, Sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục I Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT về in vàng mã, Sửa đổi, bổ sung điểm 1.2 khoản 1 mục II Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT về nhập khẩu máy photocopy màu, Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 khoản 2 mục II Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT về đăng ký thiết bị ngành in, Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT quy định điều kiện về thiết bị để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 20/11/2010.


HCTC
(Nguồn: Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×