Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

29/05/2015 | 17:05

Diễn ra trong 02 ngày của tháng 6 hoặc 7/2015, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTTDL do Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Quảng Ninh, Phố Nhà hát, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Mục đích lớp bồi dưỡng nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng tới viên chức theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, để từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tạo sự đồng thuận trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần đấu tranh, phòng chống tham nhũng có hiệu quả.

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được phổ biến về Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật tiếp công dân; Luật Tố cáo, nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 100-120 đại biểu gồm viên chức theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, đại diện một số đơn vị trong khối tham mưu quản lý nhà nước trực thuộc Bộ.

CTTĐT
(Nguồn Quyết định số 1720/QĐ-BVHTTDL)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×