Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền, miếu Sen Chiểu

14/10/2018 | 21:56

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 4508/BVHTTDL- DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền, miếu Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa (nguồn: baodulich.net.vn)

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của UBND thành phố Hà Nội về việc lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền, miếu Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, với các hạng mục: Đền Sen, Chiểu: Tu bổ Cổng, đền chính (Tiền tế và Hậu cung), xây dựng: Nhà thủ từ, nhà vệ sinh; Miếu Sen Chiểu: Tu bổ Tiền tế, miếu chính (Đại bái và Hậu cung), xây dựng: Cổng, nhà thủ từ, nhà bếp, nhà vệ sinh.

Trong đó, đối với xây dựng mới hạng mục Tả Hữu vu của di tích đền miếu Sen Chiểu, Bộ VHTTDL đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan trước đây và lấy ý kiến nhân dân để đảm bảo tính khoa học, phù hợp với cảnh quan của di tích và tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền, miếu Sen Chiểu theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.

Lan Phạm (t/h)

.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×