Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Khai mạc Lớp tập huấn nâng cao năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính

01/12/2016 | 17:51

Ngày 1/12, tại Vĩnh Phúc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Lớp tập huấn nâng cao năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính năm 2016 nhằm triển khai Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2016.


Đến dự buổi lễ có ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội vụ cùng các lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác cải cách hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành phố.Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải cho biết: Công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được Đảng và Nhà nước xác định là một trong 3 khâu quan trọng đột phá chiến lược để đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững. Triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Bộ, của ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) nhằm hướng đến phục vụ tốt nhất cho nhân dân, doanh nghiệp và xã hội”.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải nêu rõ, trong thời gian vừa qua, công tác CCHC của Bộ đã đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể và đáng khích lệ. Theo đó, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về VHTTDL liên tục được hoàn thiện; Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã được đẩy mạnh thông qua việc giảm các bước, quy trình xử lý công việc, đơn giản hóa TTHC theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc về các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành.

Bên cạnh đó, bộ máy tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục được kiện toàn, phù hợp với các nhiệm vụ chuyên ngành, không bị chồng chéo. Ở địa phương, các cơ quan chuyên môn được tinh gọn, cụ thể hơn trong công việc được giao.

Việc công khai các dịch vụ công trực tuyến đã góp phần giải đáp tháo gỡ vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật để triển khai trong thực tiễn. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cơ bản đã thực hiện áp dụng dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ đảm bảo được cung cấp ở mức độ 3 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của Bộ hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ và mục tiêu chung mà Nghị quyết số 30c/NQ-CP đặt ra như: Cải cách thể chế còn chậm; chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện và bất cập khi triển khai vào thực tiễn; ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức chưa nghiêm; tác phong, phương thức làm việc chưa chủ động, ít sáng tạo...

Để thực hiện hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC của Bộ năm 2017, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đề nghị các đơn vị cần nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức trong ngành về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác CCHC; nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của công chức chuyên trách công tác CCHC tại các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC; tích cực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động của Bộ…

Thứ trưởng bày tỏ kỳ vọng Lớp tập huấn này với những báo cáo chuyên đề về thực tiễn công tác cải cách hành chính của các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ tìm ra các giải pháp để công tác CCHC những năm tới của ngành đạt được những kết quả cao hơn.


Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ)

Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) đã trình bày phương pháp xây dựng và vai trò của Bộ Chỉ số CCHC đối với công tác CCHC của Bộ.

Báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong CCHC của Bộ tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ VHTTDL) cho biết, nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của CNTT trong cải cách hành chính, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, Trung tâm CNTT đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai, thúc đẩy ứng dụng CNTT trong Bộ. Đến nay, đã đạt được một số kết quả khả quan, góp phần hiện đại hóa hành chính của Bộ VHTTDL. Đáng kể nhất là việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 phục vụ người dân và doanh nghiệp từ ngày 23/9/2016. Năm 2016 có 13 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ.  “Tính đến nay, có hơn 82.000 lượt truy cập của người dân và doanh nghiệp vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến này để nghiên cứu, thực hiện nộp hồ sơ điện tử. Bộ đang phấn đấu trong năm 2017, 100% các dịch vụ công cấp trung ương đạt trực tuyến mức độ 3, đến năm 2020 một số dịch vụ công cấp trung ương của Bộ đạt trực tuyến cấp độ 4” – Giám đốc Nguyễn Thanh Liêm cho biết.Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại lớp tập huấn

Ngoài ra, Trung tâm đã thực hiện một số nhiệm vụ khác như: Triển khai hệ thống lịch công tác và giấy mời điện tử; Triển khai hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Bộ. Hiện nay, 100% các văn bản đến Bộ không mật được số hóa, lưu chuyển và xử 1ý trên hệ thống mạng; Bộ có trang website riêng về CCHC của Bộ VHTTDL: http://cchc.cinet.vn/...

Giám đốc Nguyễn Thanh Liêm cho biết, ngày 08/7/2016, Bộ trưởng đã ký Quyết định số 2427/QĐ-BVHTTDL ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu Hiện đại hóa hạ tầng CNTT gắn với công tác CCHC, đảm bảo công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ được thông suốt; xây dựng Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL kết nối với các cổng thông tin khác theo chỉ đạo của Chính phủ; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ; đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng thực hiện nhiệm vụ về ứng dụng CNTT. Hiện Trung tâm đang xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ năm 2017 và dự kiến trình lãnh đạo Bộ ký ban hành trong tháng 12 năm 2016.
 
“Trong thời gian tới, Trung tâm CNTT sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng CNTT tại Bộ, hoàn chỉnh Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ, góp phần vào công cuộc CCHC của Bộ trong giai đoạn tới”- ông Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh.


Toàn cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn sẽ tiến hành trong 02 ngày 1-2/12, thảo luận về các nội dung: Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính; Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; Các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính; Xây dựng báo cáo, thông tin kịp thời, chính xác và công khai; Thực hiện đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính;. Gắn thực hiện CCHC với công tác bình xét thi đua khen
thưởng hàng năm…/.
Nam Nguyễn – Hoàng Hà
.


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×