Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan có thể bị phạt đến 500 triệu đồng

15/12/2011 | 15:31

(VP) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 109/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo Nghị định, sau khi tạm giữ hàng hóa vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải tiến hành định giá làm căn cứ cho việc xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt đối với vi phạm hành chính theo quy định.

Cụ thể, hành vi phân phối dưới hình thức bán tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả bị xử phạt từ 500.000đ đến 250.000.000đ (tùy theo giá trị hàng hóa vi phạm).

Đối với hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả bị xử phạt từ 1.000.000đ đến 500.000.000đ.
Hành vi sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan cũng bị xử phạt từ 1.000.000đ đến 500.000.000đ.

Hành vi phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao cuộc biểu diễn mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan bị xử phạt từ 500.000đ đến 250.000.000đ.

Hành vi sao chép, trích ghép bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan bị xử phạt từ 1.000.000đ đến 500.000.000đ.
Hành vi phân phối bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan bị xử phạt từ 500.000đ đến 250.000.000đ.

Hành vi công bố, sản xuất và phân phối bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan bị xử phạt từ 500.000đ đến 250.000.000đ.

Hành vi xâm phạm quyền phân phối bản sao chương trình phát sóng mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan bị xử phạt từ 500.000đ đến 250.000.000đ.

Hành vi sao chép bản định hình chương trình phát sóng mà không được phép của chủ sở hữu  quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan bị xử phạt từ 1.000.000đ đến 500.000.000đ.

Trong trường hợp không xác định được giá trị hành hóa vi phạm thì phạt tiền từ 10.000.000đ đến 90.000.000đ

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 20/01/2012.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×