Phổ biến pháp luật

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổ chức Hội nghị - Hội thảo tập huấn công tác pháp chế và quán triệt các VBQPPL mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch

14/11/2013 | 13:31

(VP) – Bộ VHTTDL đã giao Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị - Hội thảo tập huấn công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại Hải Phòng và Đồng Nai, từ tháng 11- tháng 12/2013.

Nhằm mục đích, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ, công chức pháp chế, nghiệp vụ tại các địa phương từ cấp huyện trở lên. Đồng thời, tiếp thu, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch ở địa phương; giúp cán bộ, công chức nắm bắt kịp thời những văn bản mới ban hành, hiểu đúng, đủ văn bản để có cơ sở áp dụng pháp luật một cách đúng đắn và hợp lý.

Nội dung Hội nghị-Hội thảo tập trung vào việc tập huấn nghiệp vụ pháp chế ngành VHTTDL cho các cán bộ, công chức; Quán triệt nội dung cơ bản có liên quan đến công tác quản lý của địa phương tại các văn bản mới ban hành trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch…

HCTC
(theo Quyết định số 3933, 3934/QĐ-BVHTTDL)


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×