Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phê duyệt Đề án tổ chức kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9

08/06/2010 | 08:38

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010 đã ký Quyết định số 820/QĐ-TTg ngày 07/6/2010 phê duyệt Đề án Tổ chức kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2945 - 02/9/2010)

Các hoạt động kỷ niệm nêu cao được tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Giới thiệu đến mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước, bạn bè quốc tế, đồng bào Việt Nam sống xa Tổ quốc những thành quả của công cuộc xây dựng đất nước trong 65 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Lễ Kỷ niệm được tổ chức trọng thể xứng với tầm vóc lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2945 - 02/9/2010), tạo được không khi sôi nổi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.

Lễ kỷ niệm trọng thể cấp quốc gia được tổ chức vào sáng ngày 01/9/2010 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Việc điều hành Lễ Kỷ niệm do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Ban Tổ chức cấp nhà nước các ngày lễ lớn chịu trách nhiệm.

Tiệc chiêu đãi trọng thể dự kiến tổ chức vào 18 giờ ngày 01/9/2010 tại Phủ Chủ tịch. Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm chuẩn bị.

Cầu truyền hình trực tiếp: chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2945 - 02/9/2010) tổ chức vào tối ngày 01/9/2010. Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×