Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2014 của Ban Bí thư

19/08/2014 | 16:51

Ngày 12/8, Bộ VTTDL đã có Công văn số 2693/BVHTTDL-PC yêu cầu các Nhà xuất bản thuộc Bộ xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2014 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản”.

Theo đó, thực hiện Hướng dẫn số 114-HD/BTGTW ngày 02/6/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản”, Bộ VHTTDL đề nghị các Nhà xuất bản thuộc Bộ xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư với các nội dung sau:

Tiếp tục nhấn mạnh những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 42-CT/TW: Đánh giá thực trạng công tác xuất bản thời gian qua, đặc biệt là những ưu điểm và hạn chế của hoạt động xuất bản từ khi có Chỉ thị số 42-CT/TW; làm rõ quan điểm của Đảng về lãnh đạo, định hướng hoạt động xuất bản trong thời kỳ mới; tiếp tục thực hiện 5 nhiệm vụ cụ thể và 6 giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

Báo cáo đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được trong hoạt động xuất bản so với ỵêu cầu đặt ra trong nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh về sự lãnh đạo của cơ quan chủ quản, việc vận dụng các cơ chế, chính sách được thực hiện như thế nào; phân tích các nguyên nhân của khuyết điểm, yếu kém, hạn chế, chỉ ra những bất cập trong cơ chế, chính sách đối với hoạt động xuất bản hiện nay, đề xuất kiến nghị, giải pháp.

Báo cáo kế hoạch, chương trình hành động (lâu dài) để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW.

Tổ chức trao đổi, thảo luận để thống nhất kế hoạch, chương trình hành động và kiến nghị với Bộ VHTTDL, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư có kết luận, bổ sung, điều chỉnh, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW.

Báo cáo của các Nhà xuất bản gửi về Bộ VHTTDL (qua Vụ Pháp chế), số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 10 tháng 9 năm 2014 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×