Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Lai Châu ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II năm 2020

16/09/2020 | 07:58

Sở VHTTDL Lai Châu vừa ban hành Kế hoạch số 1537/KH-SVHTTDL ngày 14/9 về tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II năm 2020.

Lai Châu ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II năm 2020 - Ảnh 1.

Kế hoạch được xây dựng và triển khai với mục đích: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn góp phần giáo dục, vận động công chức, viên chức, người lao động của Sở nêu cao ý thức tự giác rèn luyện, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ tập trung quán triệt, phổ biến các nội dung cơ bản một số văn bản pháp luật, như: Luật bảo vệ bí mật Nhà nước; Quyết định số 1192/QĐ-TTg  ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao; Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức; Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Cùng với đó là Luật dân quân tự vệ; Luật phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020; Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi; Luật Thanh niên; Luật Doanh nghiệp 2020; Nghị  quyết số  04/NQ-HĐND ngày 8/6/2020 của  HĐND  tỉnh  Quyết  định  chủ  trương  đầu  tư  các  dự  án  sử  dụng  ngân  sách Trung ương hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng  trong thư viện; Thông tư 03/2020/TTBVHTTDL ngày 09/6/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước; Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II năm 2020 của Sở VHTTDL Lai Châu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/9/2020 tại Rạp chiếu phim Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu./.

Anh Vũ

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×